Diplomatiske garantier 
og udsendelse af udlændinge 
til tredjelande

i Juristen
Forfatter: Louise Halleskov
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

I artiklen analyseres praksis fra EMD, FN’s Menneskerettighedskomitéer og danske domstole om de internationale torturforbud med henblik på at udlede retningslinjer for anvendelse af diplomatiske garantier i sager om udsendelse af udlændinge til tredjelande.