Forvaltningsretlige perspektiver (1. udg.)

Gratis adgang

Formålet med denne antologi er at opfange nogle af de udfordringer, som den almindelige forvaltningsret står overfor, og at give et bidrag til udviklingen af egnede koncepter og grundbegreber for en moderne forvaltningsret som middel til forståelse af retsudviklingen på konkrete retsområder og som inspiration til retspolitiske overvejelser med hensyn til den almindelige forvaltningsrets udvikling.