Domme og ombudsmandsudtalelser til forvaltningsret (1. udg.)

Gratis adgang

Denne bog er primært udarbejdet med henblik på undervisningen i forvaltningsret på Københavns Universitet. Sigtet med bogen er at give de studerende – og andre med interesse for forvaltningsretlige spørgsmål – et godt og sikkert overblik over domstolenes og ombudsmandens bedømmelse af forvaltningsretlige spørgsmål.