Digital sagsbehandling – om legalitet, styring og interne regler

(Side 255 – 270)

i Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst