Domme og afgørelser

i Whistleblowerloven (1. udg.)
Gratis adgang

Domme og afgørelser

Ugeskrift for Retsvæsen

U 1981.21 H 96

U 2002.1531 H 136

U 2003.1860 V 137

U 2004.1708 Ø 95, 96

U 2006.65 Ø 38, 137

U 2015.2344 V 137

U 2020.1615 H 54

U 2021.2544 Ø 138

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

FED 2002.3040 55

Utrykte domme

ØLD af 13. august 1976 (13. afd.s.nr. 297 og 311/1975) 136

ØLD af 1. marts 2005 (B-542-02) 95, 96

EU-Domstolen

Sag 53/81, Levin 88

Sag 238/83, Maede 89

Sag 66/85, Lawrie-Blum 88

Sag C-268/99, Jany 91

Sag C-25/17, Jehovas Vidner 177

Sag C-404/18, Hakelbracht m.fl. 151

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Storkammerets dom af 10. december 2007, Stoll mod Schweiz (sagsnr. 69698/01) 37

Storkammerets dom af 12. februar 2008, Guja mod Moldova (sagsnr. 14227/04) 37

Kammerets dom af 21. juli 2011, Heinisch mod Tyskland (sagsnr. 28274/08) 39, 40

Side 317