Gratis adgang

Paragrafregister

Aktieavancebeskatningsloven

§ 35 b 69

Anmeldelsesbekendtgørelsen

§ 15 31

Arveloven

§ 92 20ff, 117

Bekendtgørelse om vedtægtsændringer

§ 1 68f

Boligafgiftsloven

§ 1 231f

§ 3 51, 231f

Dagtilbudsloven

§ 16 199

Erhvervsfondsloven

0 66, 169, 178, 196, 204

§ 2 92, 170, 178, 204

§ 3 195ff, 206

§ 4 95, 217

§ 5 65, 95

§ 6 95

§ 7 69, 95

§ 8 95

§ 9 98

§ 12 95

§ 21 (dagældende) 157, 171

§ 21 a 197

§ 24 94, 179

§ 27 93f

§ 29 94

§ 31 93, 95, 226

§ 32 93, 95, 226

§ 46 28, 126

§ 48 137, 139, 214, 217

§ 48 (dagældende) 156

§ 49 214, 216ff

§ 52 (dagældende) 156

§ 60 103

§ 61 89f, 100, 107f, 135f, 171f

§ 77 67

§ 78 67

§ 89 87, 94, 102, 104, 108, 121, 130f, 133f, 136f, 143f, 147, 152, 171, 174f, 178, 180f, 187

§ 90 15, 130, 146, 213f, 230

§ 91 173ff, 177

§ 92 174ff

§ 93 174ff

§ 94 174ff

§ 95 174, 176f

§ 96 175ff

§ 97 177

§ 98 177

§ 99 177

§ 100 177

§ 101 177

§ 102 177

§ 103 177

§ 107 178

§ 124 93

§ 125 92f, 95, 136

§ 126 23

§ 127 23

§ 128 23

§ 129 23

§ 130 24, 179ff

§ 132 93

§ 133 131

§ 135 181

Side 257

Fondsbeskatningsloven

§ 1 93

§ 2 96

§ 4 113

Fondsloven

§ 1 18, 66, 80, 83, 95ff, 127, 195f, 206

§ 4 95f, 196

§ 5 95f, 196

§ 6 94ff, 196

§ 7 96, 196

§ 8 75, 95ff, 123, 127f, 196

§ 11 85, 97, 125

§ 12 211

§ 18 224

§ 21 89f

§ 29 67, 220, 223

§ 30 223

§ 31 63, 115f, 221

§ 32 38, 41, 44, 46, 59, 63, 75, 95f, 115, 117ff, 126f, 211, 217

§ 33 15, 95f, 115ff, 219, 211, 216ff, 222, 230

§ 34 95f, 115

§ 36 15

§ 38 196

§ 40 23

§ 41 23

§ 42 23

§ 57 44

§ 59 196

Grundloven

§ 63 23

§ 73 225ff

Ligningsloven

§ 7 v 113f

Lov om socialtilsyn

§ 4 198, 203

§ 5 198

§ 7 203

§ 8 203

§ 9 203

§ 10 203

§ 11 203

§ 15 197f, 202ff, 207

§ 18 f 198

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

§ 1 206

§ 3 206

Selskabsloven

§ 7 92, 170

Selskabsskatteloven

§ 1 96

§ 5 96

Den juridiske vejledning

2021-1 C.D.9.2 96

2017-C.A.3.1.2 105

EU-ret

Direktiv (77/91) artikel 24 170

Direktivet (2004/109) artikel 2 170

Artiel 63 TEUF 113

TEU artikel 6, stk. 3 105

Finsk ret

Stiftelseslag 6 kap. 240f

§ 2 240f

Norsk ret

Stiftelsesloven kapitel 6 238

Stiftelsesloven § 46 238

Stiftelsesloven § 70 239f

NOU 2016:21 Stiftelsesloven: Forslag til ny stiftelseslov 239f

NOU 1998:7 Om stiftelser 133

Grundloven § 106 12

Svensk ret

Stiftelseslagen 1994:1220 (med ændringer frem til SFS 2019:889)

§ 1 236f

§ 3 237

6 kap. 236f

Side 258

Tysk ret

Bürgerlisches Gesetzbuch (BGB)

§ 46 243

§ 47 243

§ 48 243

§ 49 243

§ 50 243

§ 51 243

§ 52 243

§ 53 243

§ 80 42

§ 87 242

§ 88 242f

Side 259