Administrative forskrifter

i Vedtægtsændringer i fonde (1. udg.)
Gratis adgang

Administrative forskrifter

Civilretsdirektoratet

Cirkulære nr. 27 af 28. februar 1996 om ministeriernes pligtaflevering til Retsinformation 30

Cirkulære nr. 4 af 13. januar 1998 om ændring af cirkulære om ministeriernes pligtaflevering til Retsinformation 30

Cirkulæreskrivelse nr. 9609 af 11. oktober 2004 om Civilstyrelsen 17

Cirkulæreskrivelse nr. 10068 af 14. december 2018 om overførelse til Civilstyrelsen af kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager efter arveloven 21

Folketingsspørgsmål

Folketingets Erhvervsudvalg: Justitsministeriets besvarelse af 5. marts 1983 af spm. 11 og spm. 18 209, 226

Folketingets Retsudvalg: Justitsministerens besvarelse af 18. april 1984 af spørgsmål nr. 17 37

Folketingets Retsudvalg: Justitsministeriets svar på spørgsmål 11, L 114 Retsudvalget 2013-14. 18f

Folketingets Retsudvalg: Justitsministeriets svar af 11. marts 2014 på spørgsmål 3, L 114, Retsudvalget 2013-14. 97

Folketingets Retsudvalg: Justitsministerens svar af 14. januar 2020 af spørgsmål nr. 523 (Alm. del) 75, 122f

Folketingets Retsudvalg: Justitsministeriets svar af besvarelse af 6. maj 2020 af spørgsmål nr. 1276 (Almen del), 019-20, sag nr. 2020-0030-4144. 74, 124

Civilstyrelsens udtalelse til brug for spørgsmål nr. 1276 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg stillede til Justitsministeren den 6. maj 2020 74

Vejledninger

Vejledning nr. 9109 af 27. februar 2015 om dagtilbud m.v. 199

Justitsministeriet

Skrivelse nr. 96 af 27. juni 1989 16

Side 255