Bilag 1. Antal sager i Erhvervsstyrelsen fordelt på sagstyper i årene 2017-2020

i Vedtægtsændringer i fonde (1. udg.)
Gratis adgang

Bilag 1. Antal sager i Erhvervsstyrelsen fordelt på sagstyper i årene 2017-2020

Tabel: Erhvervsstyrelsens årsberetning 2020, s. 56.

2017201820192020
Stiftelser42322836
Ændringer – formålsændringer1417512
Ændringer – øvrige vedtægtsændringer144123123123
Ændringer – ændring af ledelse eller revisor726680303809
Ændringer – øvrige ændringssager*95414992157
Fusioner75710
Overgang til erhvervsdrivende fond712825
Overgang til ikke-erhvervsdrivende fond2418128
Tilladelse til likvidation13131918
Registrering af opløsning21151530
Øvrige sager**382260427474
I alt2.3341.3241.0391.702

*Øvrige ændringssager omfatter bl.a. sager vedrørende registrering af reelle ejere (særligt i 2017), meddelelse om kapitalnedsættelse og adresseændringer.

**Øvrige sager omhandler bl.a. sager vedrørende samtykke til ekstraordinære dispositioner, forhåndsgodkendelse af vedtægtsændringer, aktindsigt, indsendelse af legatarfortegnelse og diverse henvendelser.

Side 245