Gratis adgang

Forside og kolofon

article image

Trine Baumbach og Thomas Elholm

Straffeprocessens katekismus

1. udgave, 1. oplag

© 2021 by Djøf Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Jurist- og Økonomforbundets Forlag/Djøf Forlag er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet som pointgivende forlag i den bibliometriske forskningsindikator. For at en publikation kan opnå point, er kravet herfor, at forlaget skal benytte fagfællebedømmelse, hvilket vil sige, at en ekstern forsker har bedømt forskningens kvalitet inden værkets publicering.

Publikationen er fagfællebedømt

Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Ecograf, Brabrand

Printed in Denmark 2021

ISBN 978-87-574-5241-9

ebog ISBN 978-87-7198-642-6