Forord

ForordForord

Med 6.-udgaven af bogen Dansk markedsret har vi bevaret opbygningen fra de tidligere udgaver. Det er således primært en fremstilling af konkurrencebegrænsningsretten og konkurrenceloyalitetsretten (markedsføringsreguleringen) i Danmark.

Fremstillingen beskæftiger sig primært med den del af lovgivningen, der kommer til udtryk i konkurrenceloven og markedsføringsloven. De to hovedområder har et væsentligt slægtskab med immaterialretten. Dette retsområde berøres perifert flere steder i fremstillingen, men er i øvrigt valgt fra, da immaterialretten udgør et selvstændigt retsområde, der på visse punkter adskiller sig væsentligt fra bogens to emneområder.

Med et fokus på konkurrenceloven og markedsføringsloven er det primært den offentligretlige regulering, der behandles. Privatretlige forhold, herunder erstatning, behandles kun sporadisk.

Vi har valgt at strukturere bogen således, at kapitlerne 1-6 (del I) omhandler konkurrencebegrænsningsretten og kapitlerne 7-11 (del II) omhandler markedsføringsreguleringen. Det har været væsentligt for os, at hver del kan læses selvstændigt. Michael Steinicke har forestået første udkast til del I og Bent Ole Gram Mortensen første udkast til del II.

I 6.-udgaven har vi indarbejdet de ændringer, der er sket siden 5.-udgaven i såvel konkurrenceloven som markedsføringsloven frem til 1. oktober 2021. Forslag til ændringer modtages med glæde (bom@sam.sdu.dk og micst@law.au.dk).

Odense og Aarhus, oktober 2021

Bent Ole Gram Mortensen

Michael Steinicke

Side 15