Kolofon og forside

i Dansk markedsret (6. udg.)
Gratis adgang

Kolofon og forside

article image

6. udgave

Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke

Dansk markedsret

6. udgave, 1. oplag

© 2022 by Djøf Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Ecograf, Brabrand

Printed in Denmark 2022

ISBN 978-87-574-5257-0

E-bog ISBN 978-87-7198-635-8

Djøf Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk