Stikordsregister

i Dansk markedsret (6. udg.)
Gratis adgang

Stikordsregister

StikordsregisterStikordsregister

A

Abonnementsfælde  338

Accessoriske begrænsninger  150

 •  immaterialretlige licenser  151
 •  konkurrenceklausuler  151
 •  leverings- og købsaftaler  151

Adkomstprincippet  402, 411

Administrativt forbud  455

Administrativt påbud  455

Adresseløse forsendelser  258, 384

Adresserede breve  388

Advertorial  341, 439

Advokat

 •  titulatur  351

AdWords  415, 416

Afsenderlandsprincippet  238

Afstandsfaktoren  410

Afsætningstab  466

Aftalevilkår  326

Aggressiv handelspraksis  361, 369

Aktivt salg  107

Aldersdiskrimination  298

Aldersgrænse  273

Alkohol  267, 270, 272

Alkoholreklamenævnet  273

Almen offentlighed  199

Andelsvirksomhed  84

Anklagemyndigheden  458

Anmeldelse  94, 192

Anmeldelsespligt  192

Annoncehaj  336, 369

Anprisninger  353

Ansatte  457

Ansvarssubjekt  457

Artsbetegnelse  351

Automatisk opkaldssystem  385

Autorisation

 •  private ordninger  352
 •  vildledning  352

Autorisationslovgivningen  19

AVMS-direktivet  234, 238

B

B2B  289

B2C  290

Bagatelgrænse  31, 85

 •  bagatelmeddelelse  87

Bait advertising  341

Bait and switch  341

Bamse og Kylling  319

Bedrageri  337, 460

 •  vildledning  338

Bedre Dyrevelfærd  433

Beskyttede titler  351

Beskyttelsessubjekt

 •  forbrugere  245

Besøgsgave  297

Bevissikring  470

Billedlegitimation  273

Billigere  355

Black hat SEO  415

Bladindstik  388

Blog

 •  reklameidentifikation  358

Blomsten  431

Blufærdighedskrænkelse  302

Boligkreditaftale  420

Bonusprogram  381

Boykot  312

Brancheetiske normsæt  226

Branchelighed  410

Branding  384, 397

Brugspligt, domænenavne  404

Bulk-e-mailing  386

Side 505

Buster-dommen  304

Butikstjek  464

Byggis  325

Bødeniveau

 •  markedsføringsret  458

Bøder, udenretlig vedtagelse  460

Børn og unge  253, 263, 273, 303

C

CE-mærke  434

Chikane  361

Chokpris  347

Coca Cola flasken  398

Coca Cola-formlen  435

Cold calling  383

Contra legem  328

Cookies  234

CPC-forordningen  234, 446

CPR-loven  389

Crawling  323

CSR  278, 279

Culpa  466

Cyber-squatting  405

D

DAD  399

Dagligvarer  344

Dansk, begrebet  350

Danske konkurrencemyndigheder  181

 •  anvendelse af EF-traktatens art. 81/82  203
 •  EU’s konkurrenceregler  200

Deliktsværneting  240

Deltagende virksomhed  54, 146

Destruktion  470

Direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering  34

Direkte markedsføring  383

Diskrimination  298, 300

Distancedelikter  241

Distributionsaftaler

 •  absolut og åben områdebeskyttelse  72

Dividende  381

Dobbelt op  295

Dobbelt strafbarhed  236

Dobbeltfrembringelser  315

 •  produktefterligning  323

Dokumentationskrav  354

Dominans  150

Dominerende stilling  110

 •  DR  250
 •  monopoler  112

Domstolskontrol  449

Domstolsprøvelse  191

Domænebesættelse  405

Domænenavne  403, 413, 448

Domænenavnspirateri  405

Duft  358, 401, 454

Dybe links  322

Dyreforsøg  274

Dyrenes Beskyttelse  288

Dyrevelfærd  433

Dørsalgsloven  225, 333, 380, 383

 •  forbrugeraftalebegrebet  244
 •  uanmodet fremsendelse  259
 •  uanmodet henvendelse  391
 •  undtagelser  392

E

EF-design  234

EF-domsforordningen  240, 241

Effektiv konkurrence  26, 296

Effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse  27

 •  statisk dynamisk effektivitet  27
 •  statisk effektivitet  27

Efterlignelsesbeskyttelse  314

Efterspørgselssubstitution  50

 •  krydspriselasticiteten  51
 •  SSNIP-metode  51

Egen acces  194

Eget navn og billede, retten til  304

Egnethedskriteriet  360

 •  vildledning  361

E-handel  333

E-handelsdirektivet  238

E-handelsloven  396

Ekskluderende misbrug  114

Elevatorpriser  344

E-mail  386

Emballeringsregler  422

Embedded marketing  251

e-mærket  434

E-mærket  435

Enekontrol  139

Side 506

Enerettigheder  314

Energimærkning  427

Enevoldskronen  399

Engelske klausuler  127

Engrospriser  347

Enhedsprismærkningsdirektivet  231

EPREL  428

Erhvervsdrivende, definition  288

Erhvervsfriheden

 •  etableringsfriheden  28
 •  konkurrencefriheden  28

Erhvervshemmeligheder  438

Erhvervsmarkedsføringsretten  289

Erhvervsvirksomhed  32

Ernæring  434

Erotik  301

Erstatning  213, 292

Erstatningsansvar  466

Erstatningsbil

 •  gratis  348

Erstatningsretlig konsekvens

 •  enerettigheder  317, 466

Essential facilities, betingelser  123

Etiske udsagn  278

EU-konform fortolkning  29

EU's konkurrenceregler

 •  samarbejde ved kontrolundersøgelser  201
 •  samarbejde vedrørende informationsudveksling  202

Event placement  252

F

Fabrikspris  347

Fabrikssalg  347

Factory Outlets  347

Fagforeningsannoncer  287

Fairtrade  434

Faktureringsforhold  421

Faktureringspligt  421

Falsk  460

Fareetiket  426

Finansiel virksomhed  262, 289

Firmanavne  401

Fjernkommunikationsmidler  385

Fjernsalg  238

Fjernsalgsdirektivet  231

Fodboldspillerdommen  305

Fodtøj, mærkning  424

Folketingets Ombudsmand  442

Forbruger, definition  289

Forbrugeraftaleloven  225, 333, 380, 383

 •  forbrugeraftalebegrebet  244
 •  uanmodet fremsendelse  259
 •  uanmodet henvendelse  391
 •  undtagelser  392

Forbrugerbegrebet  244

Forbrugerbeskyttelse  294

Forbrugerbeskyttelsesforbudsloven  23

Forbrugerforum  463

Forbrugerkøbsdirektivet  231

Forbrugermarkedsføringsretten  290

Forbrugerombudsmanden  219, 441

 •  Behandlingspligt  443
 •  Egen drift  443
 •  Embedsperiode  442
 •  Forbrugerforhold  442
 •  Årsberetning  443

Forbrugerretten  294

Forbud  455

 •  foreløbigt  223, 450, 456

Forbudsloven  445

Forbudsprincippet  22, 133

Foreløbigt forbud  456

Forhandlerpræmiering  309, 310

Forhandlingsprincip  244, 451

Forhåndsbesked  453

 •  vejledninger  452

Forretningshemmeligheder  438

Forretningskendetegn  397

 •  almene miljømærker  431
 •  private miljømærker  432

Forretningskendetegnenes generalklausul  397

Forretningsskik, redelig  219

Forskelsbehandling  125

Forsknings- og udviklingsaftaler  97

Forvaltningsloven  195

Forveksling, sammenlignende reklame  375

Forvekslingsprincippet  402

Forvridningskravet  328

Forældelse  461, 468

Fotos på internettet  306

Framing  322

Side 507

Fremtoningsbeskyttelse  314

Frihedsstraf  460

Friland  432

Friluftsreklamer  254

Frit valg  170

FSC  431

Fuldbyrdelse  241

Fusionsbegrebet  138

 •  egentlige  138
 •  enekontrol  138
 •  fælles kontrol  138
 •  sammensmeltning af virksomheder  138
 •  uegentlige  138
 •  undtagelser  143

Fusionskontrol  135

 •  accessoriske begrænsninger  150
 •  adfærdsmæssig  156
 •  anmeldelse  152
 •  beregning af omsætning  145
 •  deltagende virksomheder  146
 •  den effektive konkurrence hæmmes betydeligt  148
 •  forholdet til konkurrencelovens § 6, stk. 1  143
 •  fusionsbegrebet  138
 •  godkendelsen  156
 •  grænseværdier  136
 •  joint venture  141
 •  skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling  150
 •  strukturelle betingelser  156
 •  tærskelværdier  144

Fusionskontrolforordningen  136

Fælles kontrol  140

Fødevareinformation  232

Fødevareloven  424

Før og nu-pris  280, 343, 344

Førsteparts cookies  235

G

Gadesalg  384, 392

Garanti  378

Gebyrer  343, 421

Genanvendelse  276

Generalklausul

 •  kreditaftalelov  223

Generalklausulen  290

Generisk betegnelse  372

Genmæle  448

Genopretning  470

Genoprettelse  455

Geografiske marked, det  48, 53

GMO-fødevarer  433

God markedsføringsskik  291

God skik  290, 291

Golfbaner  258

Goodwill  398

 •  snylteri  370, 376
 •  tab af  466

Google AdWords  416

Googlebot  416

Gratis  342, 348

Gratisaviser  258

Greenwashing  276

Gruppefritagelse  95

 •  forordning 19/65  96
 •  forskning og udvikling  97
 •  horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen  108
 •  konkurrencelovens § 4  97
 •  sepcialiseringsaftaler  99
 •  vertikale aftaler  103
 •  vertikale aftaler inden for motorkøretøjsbranchen  107

Gruppesøgsmålsloven  445

Grüne Punkt, Der  428

Grænseflader  326

Grøn markedsføring  276

Gut-kriteriet  331

H

Habilitet

 •  radio og fjernsyn  254

Hadesider  413

Handelspraksisdirektivet  230

Happy hour  295

Hasardspil  342

Hele prisen  428

Historiske priser  343

Hjemmelavet  350

Homonymi  408, 411

Horisontale aftaler  63

Hundepsykolog  351

Husholdningsapparater

Side 508

 •  energimærkning  427

Husstandsomdeling af reklamer  384

Hvervemøder  301

Hvile i sig selv-princippet  32

Hylderydning  307

Hæleri  438

Håndhævelsesudvalget  273

I

Idolplakat  304

Idrætsanlæg  258

Ikke-indgrebserklæring, negativattest  88

Illoyal adfærd  317

Illoyal konkurrence  294

Illoyal markedsfortrængning  298

Imitation, sammenligning  376, 377

In vivo-studier  354

Indre marked, det  29

Industrispionage  437, 460

Influencer marketing  358

Informationspligt, forældelse  469

Informationssamfundstjenester  260

Initialer  411

Interessebank Danmark  394

International Chamber of Commerce  226

Internetreklame  260, 306, 415

Internettet  414

Inviter til side  386

J

Ja tak-tilbud  261

Joint venture  75, 141

 •  selvstændigt fungerende  142

Juridisk rådgivning  263

Jurisdiktion  236

Justifikationssag  450, 456

K

Kalkulerede priser  345

Kampagnepris  347

Kemikalier  274, 425

Kendetegnsretten  397

Kendskabssnylteri  371

Keyword advertising  416

Keyword stuffing  415

Klagenævnet for Domænenavne  413, 448

Klarhedskrav

 •  reklameidentifikation  359

Klarhedskriteriet  455

Klassificering  422

KODAK-reglen  399

Kodeks for reklamepraksis, det internationale  226

Kollektiv dominans  81

Kommerciel kommunikation  222

Kommerciel ytringsfrihed  223

Kommissionen  181

Kommunale fællesskaber  32

Kommunalfuldmagten  19, 160

Kompatibilitet  326, 371

Koncerner

 •  horisontale  83
 •  vertikale  83

Kongekronen  399

Konkurrenceankenævnet, sammensætning  188

Konkurrencebegrænsede aftaler

 •  fritagelsesmuligheder  89
 •  individuel fritagelse  89

Konkurrencebegrænsende aftaler  57, 280

 •  aftalebegrebet  59
 •  anmeldelse  94
 •  anvendelse af ulige vilkår  73
 •  begrænsninger af produktionen eller distributionen  71
 •  ikke-indgrebserklæring  88
 •  ikke-sædvanemæssig tillægsydelse (tying)  74
 •  inden for samme virksomhed eller koncern  82
 •  joint ventures  75
 •  konkurrencebegrænsning  65
 •  konkurrencelovens § 6  58
 •  misbrug af dominerende stilling  80
 •  opdeling af markeder eller forsyningskilder  72
 •  prisaftaler  69
 •  samordnet praksis  61
 •  selvbegrænsningsaftaler  71
 •  traktatens art. 81  58
 •  Side 509
 •  vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder  60

Konkurrencebegrænsning  65

 •  til formål eller til følge  66

Konkurrenceforvridning  169

Konkurrenceloven

 •  det folkeretlige territorialprincip  42
 •  forbudsprincip  42
 •  formål  27
 •  kontrolprincip  42
 •  løn- og arbejdsforhold  40
 •  territorial afgrænsning  42
 •  ugyldighed  44

Konkurrencemyndighederne  180

Konkurrencerådet  181

 •  anvendelse af traktatens konkurrenceregler  184
 •  sammensætning  182

Konkurrencestyrelsen

 •  kontrolundersøgelse  186
 •  sekretariatsfunktion for Rådet  185

Kontraheringspligt  118

 •  betingelser  119

Kontrolprincippet  21

Kontrolundersøgelse  186, 446

Kosmetiske produkter  426

Kreditaftaler  420

Krydssubsidiering  116, 166

Kumulationsregel  468

Kundebindingsprogram  381

Kundeklubber  381

Kuvertfyld  388

Kvalitetssnylteri  370

Kviklån  223

Kædebreve  300

Kædesamarbejde i detailhandelen  108

Købsopfordring  418

Kønsdiskriminerende markedsføring  301

Köpenickiade  353

L

Lagersalg  347, 385

Latterliggørelse  367

Leads  397

Legetøjsbekendtgørelsen  435

Lego  324

Leveringsnægtelse  118, 313

 •  essential facilities  123
 •  selektive salgssystemer  122

Levnedsmidler  232

Lex specialis  297

Liberaliserede sektorer  20

Licitationsregulering  19

Livscyklusvurdering  280

Lodtrækning  334

Lotmærkning  425

Loyalitetspligt  311

Loyalitetsprogram  381

Loyalitetsrabatter  126, 310

Luderjournalistik  250, 341, 439

Lugano-konventionen  240

Lukkeloven  221

Lyd- og duftmærke  401

Lægemiddelloven  218, 269

Lægemiddelreklameloven  258

Lægemiddelstyrelsen  447

Lægemidler  233, 258, 377

 •  ikke-receptpligtige  267, 270, 272
 •  receptpligtige  233, 269

M

Made in Denmark  351

Markeder  385

Markedsafgrænsning  46, 47

 •  det geografiske marked  53
 •  priskrydselasticiteten  49
 •  SSNIP-metode  49

Markedsandele  46

Markedsforstyrelse  466

Markedsføringsaftaler  280

Markedsføringsdirektivet  230

Markedsføringsforbud  218

 •  tobaksvarer  270

Markedsføringsloven, inddeling  289

Markedsføringsret  220

 •  generel  225
 •  speciel  225

Markedsføringstilladelser  218

Markedspris  344, 347

Markedsstruktur

 •  fuldkommen konkurrence  25
 •  heterogene markeder  26
 •  homogene markeder  26
 •  monopol  25
 •  Side 510
 •  oligopolitisk marked  25

Markedsøkonomi  24

 •  blandingsøkonomi  24

Max Havelaar  434

McDonald’s  411

Medicinsk udstyr  269

Medier  246

Medietjenestedirektivet  238

Medvirken  438, 462

Merchandising  251

Messer  385

Meta-tag  414

Méthode champenoise  350

Metro-doktrin  106, 122

Miljøanprisning  429

Miljøbeskyttelse  276, 336

Miljømærke  429

Miljømærkning Danmark  430

Mindreårige, se Børn og unge  253

Misbrug  113

 •  anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen  125
 •  begrænsning af produktion, afsætning eller teknisk udvikling til skade for forbrugerne  117
 •  ikke-sædvanemæssige tillægsydelser  127
 •  påtvingelse af urimelige købs- eller salgspriser  115
 •  urimelige forretningsbetingelser  117

Misbrug af dominerende stilling

 •  dominans  110
 •  EF-traktatens art. 82  109
 •  markedsandel  110
 •  misbrug  114
 •  sanktioner  134

Misbrugsbegrebet  113

Miskreditering, sammenlignende reklame  375

Misrekommandering  364, 466

 •  gensidig  368

MMS-besked  386

Mobile udsalgssteder  385

Mobilreg.  385

Modtagerlandsprincip  237

Monopol  112

 •  faktisk  25, 112
 •  legalt  25, 112
 •  naturligt  25, 112

Monopolloven  21

Montana-reol  466

Mousetrapping  388

MSC  431

Multi Level Marketing  301

Music placement  252

Mystery shopping  464

Mængdebegrænsning  334

Mængderabat  310

Mærkefalsk  337

Mærkning  232

Mærkningsbestemmelser  423

Mærskfalsk  460

N

Native advertising  439

Navnepirateri  405

Negativ aftalebinding  260

Nej tak-ordning  259

Noma  463

Normalpriser  343

Notifikationer  386

Nydelsesmidler  270

Nyindkøb

 •  ophørsudsalg  345

Næringsloven  385

Nøgenhed  302

Nøglehullet  425, 434

O

Offentlig regulering  35

Offentlig støtte  159

 •  Agreement on Subsidies and Countervailing  162
 •  anmeldelse  176
 •  driftsstøtte  168
 •  horisontal støtte  168
 •  investeringsstøtte  168
 •  krydssubsidiering  166
 •  markedsinvestorprincip  163
 •  ophør støtte  174
 •  sanktioner  173
 •  sektorstøtte  168
 •  selektivitet  165
 •  Side 511
 •  støttebegrebet  163
 •  tilbagebetaling  174
 •  traktatens art. 87  160

Offentliggørelse  199

Offentlighedsloven  193, 444

Offentlighedsprincippet  21

 •  konkurrencelovens § 13  193

Offentligretlige virkemidler  450

Offentligt miljømærke  430

Omførselsregister  385

Omsætningsberegning  54

Omsætningsforbud  218

Omsætningstilladelser  218

Ond tro, produktefterligning  324

One-stop princip  137

Opfinderloven  436

Ophavsret  309

Ophørsudsalg  347

 •  nyindkøb  345

Oprindelsesbetegnelser  376

Opsigelsesblanketter  308

Opt in  385

 •  cookies  235

Opt out  388

Organiseret rabat  420

P

Panteordninger  276

Parfume  274

Partivarer  348

Partsoffentlighed  195

Passivitet  414

Passivt salg  107

Per se-metoden  45

Persistent cookies  235

Personlig integritet  303

Personnavne  406

Personregisterloven  389

Pirat dekodere  292

Piratkopier  315

Plagiater  315

Planloven  221

Politiske budskaber  286

Politiske reklamer

 •  Markedsføringsloven  259
 •  Nej tak  259
 •  radio og fjernsyn  254
 •  Radio og fjernsyn  250

Pop up-reklamer  387

Postordre  238

Potentiel konkurrence  53

Predatory pricing  116

Prioriteringsprincippet  411

Prisaftaleloven  21

Prisgennemsigtighed  382

Prismarkedsføring  280

Prismærkning  417

Prisoplysning  416

Prisportaler  343

Prisregulering  272

Prisudsagn  355

Prisvildledning  343

Privat påtale  450, 469

Privatliv

 •  utilbørlighed  363

Privatretlige virkemidler  465

Producentnavn  257

Product placement  251

Produktefterligning  314, 470

 •  designmæssigt særpræg  318
 •  dobbeltfrembringelser  323
 •  forvekselighed  319
 •  ond tro  324
 •  slavisk efterlignelse  320
 •  substitutionsmuligheden  318
 •  teknisk funktion  318, 319
 •  tekniske imitationer  319
 •  tilstræbte ligheder  321
 •  utilbørlig tilegnelse  320

Produktmarkedet  48, 49

Produktplacering  251

Produktsikkerhed  218

Provision  310

Prøvekøb  464

Psykolog

 •  titulatur  351

Push-beskeder  388

Puwi  325

Pyramidespil  300, 342

Påbud  205, 455

R

Rabatmærker  334

Racediskrimination  296, 298, 300

Radio- og tv-nævnet  448

Radio- og tv-reklamer  248

Side 512

Redressering  470

Reklame

 •  definition  246
 •  forbud  222
 •  identifikation  356

Reklamebekendtgørelsen  336

Reklameidentifikation  249

Reklamer – nej tak  259, 384

Reklamerekvisit  372

Reklameringsforbud  232

Rekvisit

 •  reklame  372

Rekvisit i reklamer  309

Relevante marked, det  48

Religion  300

Religiøs forhånelse, utilbørlighed  363

Renere teknologi  276

Renommé, tab af  466

Renommésnylteri  370

Reservedele  326

Retningslinjer  452

Retorsion  368

Retsmiddel, foreløbigt  456

Retsstandard  225, 291

 •  vejledninger  452

Retsstridig støtte, kriterier  169

Robinson-liste  389

Rottegift-reglen  399

Rufferi  223

Rule-of-reason  45

S

Saglighedskrav  364

Salgsforbud  273

Salgskataloger  258

Salgsnægtelse  314

Samhandelsbetingelser  128

Samhandelskriterium  30

Sammenlignende reklame  372

Sammenlignende undersøgelser  463

Samregulering  452

Samtykke  387

 •  markedsføring  282

Sande oplysninger

 •  vildledning  338

Sanktion

 •  strafferetligt  458

Sanktioner  173

Scams  303

Search costs

 •  sammenlignende reklame  377

Selvdisciplineringsnævn  227

Selvinkriminering  446, 456

Selvjustitsorgan  227

Send en hilsen  395

Senderlandsprincippet  234, 238

Servicegaranti  380

Session cookies  235

Severingsaldersgrænse  273

SIEC-test  148

Signatur  411

Situationsbilleder  307

Skadelig omtale  469

Skandalisering  299

Skatter og afgifter  343

Skiltningspligt

 •  organiseret rabat  420
 •  severingsaldersgrænse  273

Skjult abonnement

 •  vildledning  338

Skjult reklame  249, 250, 358

Skræddersyet

 •  vildledning  350

Slagtilbud  348

Slagvarer  421

Slogan  355

Slægtsnavne  413

Smiley-ordningen  425

SMS-besked  386

Snyltende reklame  370

Social retfærdighed  434

Sociale medier  261, 386

Spam  238, 386

Spambestemmelsen  385

Specialiseringsaftaler

 •  ensidige  99
 •  fællesproduktionsaftaler  100
 •  gensidig  100

Specialmarkedsføringsretten  261

Spillemonopol  223

Sponsorering  249

Spotvarer  348

Sprog  232, 237

Sprogkrav  333, 423

Standpunkter, nordiske forbrugerombudsmænd  453

Side 513

Statskendetegn  399

Stempelmærkepris  272

Straf  207, 456

 •  bødeniveau  209

Stykpræmiering  310

Subliminale teknikker  253

Substitutionsmulighed

 •  produktefterligning  318

Sundhedsadvarsel

 •  tobak  426

Sundhedsanprisning  262

Sundhedsreklameloven  228

Sundhedsstyrelsen  447

Sundhedsydelser  228, 261

Svanen  431

Systemsammenligninger  374

Særpræg

 •  produktefterligning  318

Sæsonvarer  344

Sø- og Handelsretten  240

Søgeord  416

Søgeordsreklamer  414

Søgetjeneste  323

Sømmelighedskrav  298

T

Tab  466

Teasere  359

Teknisk funktion, produktefterligning  318, 319

Tekniske imitationer  319

Teknologioverførselsaftaler  101

Telefonisk henvendelse  391

Teleshopping  248

Territorialprincippet  236

Test shopping  464

Tilbagebetaling af støtte  175

Tilbagekaldelse  470

Tilbehør  326

Tilbudsaviser  258

Tilbudspris  347

Tilgift  334

Tilintetgørelse  470

Tilkøbsgaranti  380

Tilsynsmyndigheder  441

Tip en ven  395, 396

Titulatur

 •  vildledning  351

Tobaksprisloven  272

Tobaksvarer  232, 270, 426

Tortgodtgørelse  466

Totalgaranti  380

Totaløkonomi

 •  Hele prisen  428

Trafikpropaganda  257

Transaktionsbeslutning  360

Tredjeparts cookies  235

Tripp Trapp-barnestol  320

Troskabsbonus  310

Tryghedsgaranti  380

Tryksagsreklamer  258

Tvang  361

Tvangsfuldbyrdelse  241

Tv-direktivet  234

Tying  128

Typosquatting  405

U

Uagtsomhed  457

Uanmodet fremsendelse af varer  259

Uanmodet henvendelse  283, 383

Udbudssubstitution  52

Udnyttende misbrug  114

Udsalg  347

Udstillinger  385

Ulovlige produkter, salg  341

Undladelser

 •  vildledning  356

Utilbørlig påvirkning  362

UWG  219

V

Valuta  343

Varedeklaration  423

Varefalsk  460

Varemærke  398

Varemærkeforfalskninger  315

Vareprøver  269

Vaske op mod Robinsonlisten  389

Vederlagsbestemmelsen  467

Vederlagsfrit  348

Vejledende pris  347

Vejledende priser

 •  markedsføringsret  345

Vejledninger  452

Vejledningspligt  332

Side 514

Vennehvervning  301

 •  børn og unge  266

Verdensnaturfonden  288

Vertikale aftaler  63, 103

 •  eneforhandling  104
 •  franchising  105
 •  inden for motorkøretøjsbranchen  107
 •  selektiv distribution  105

Videregivelse

 •  markedsføring  282

Vildledning  335

 •  abonnementsfælde  338
 •  anprisninger  353
 •  bedrageri  338
 •  geografisk oprindelsesangivelse  350
 •  kvalitets- eller produktangivelser  349, 350
 •  prisvildledning  343
 •  skjult abonnement  338,
 •  titulatur  351

Vinkelskriverloven  263

Virkningsprincippet  236

Virksomhedsnavneretten  401

Voice message  385

Vold  361

Værneting  239

Ytringsfrihed  223

Æ

Änglemark  432

Æreskrænkelser  368

Ø

Økomærke  432

Ø-mærket  432

Å

Åger  223

ÅOP  223

ÅOP, kreditaftaler  420

Årsberetning

 •  Forbrugerombudsmanden  443
 •  Side 515