Doms- og afgørelsesregister

i Dansk markedsret (6. udg.)
Gratis adgang

Doms- og afgørelsesregister

Doms- og afgørelsesregisterDoms- og afgørelsesregister

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Dom af 20.11.1989, Markt intern Verlag GmbH og Klaus Beermann  224

Dom af 28.6.2001, VGT Verein gegen Tierfabriken mod Schweiz, Recueil des arrêts et décisions 2001-VI  224

Dom af 11. december 2003, Krone Verlag mod Østrig)  224

Dom af 8. april 2004, Weh mod Østrig  129

Afgørelse af 14. maj 2008, forbud mod fusion mellem J.F. Lemvigh-Müller Holding A/S og Brdr. A og O Johansen A/S  156

Sø- og Handelsrettens dom af 18. juni 2013  165

Afgørelse af 12. juni 2018, Mediacenter  64

EU-retsakter

EU-Domstolen

Sag 6/64, Costa-ENEL  30

Sag 24/67, Parke, Davis & Co mod Centrafarm  60

Sag 48/69, Imperial Chemical Industries Ltd mod Kommissionen  61

Sag 6/72, Continental Can  52, 114

Forenede sager 40-48, 50, 54-56, 111, 113-114/73, Suiker Unie og andre mod Kommissionen  62, 126

Sag 26/76, Metro mod Kommissionen (Metro I)  106, 122

Sag 27/76, United Brand  52, 115

Sag 85/76, Hoffmann-LaRoche  52, 113, 126, 128

Sag 22/78, Hugin  50

Sag 322/81, Michelin mod Kommissionen  110, 126

Sag 75/84, Metro mod Kommissionen (Metro II)  106, 122

Forende sager 142 og 156/84, British American Tobacco  114

Sag 62/86, AKZO  116

Sag 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen  83

Sag 277/87, Sandoz mod Kommissionen  59

Forenede sager 110, 241 og 242/88, Lucazeau  115

C-373/90 (Richard i Bergerac)  229

C-159-160/91, Poucet  32

C-241/91 P og C-242/91 P, RTE og ITP mod Kommissionen (Magill)  123, 124

C-49/92 P, Anic Partecipazion  63

C-53/92 P, Hilti AG  128

C-315/92, Clinique  228

C-364/92, Eurocontrol  32

C-414/92, Solo Kleinmotoren v. Emilio Boch  241

C-306/93, SMW Winzersekt  350

C-364/93, Marinari v. Lloyd’s Bank  241

C-244/94, FFSA  32

C-333/94 P, Tetra Pak International SA  52

C-30/95, Frankrig mod Kommissionen  150

C-34 og 35/95, TV-Shop  239

C-73/95 P, Viho Europe  83

C-343/95, Calí  32

C-67/96, Albany International  41

C-210/96, Gut Springenheide  330, 331

C-395/96 P og C-396/96 P, Compagnie maritime belge  81

C-7/97, Bronner  123, 124

C-33/97, Colim NV  423

C-220/98, Estée Lauder  228

C-376/98 (Tyskland mod Europa-Parlamentet og Rådet)  233

Side 497

C-309/99, Wouters  45

C-53/00, Ferring  167

C-273/00, Ralf Sieckmann  401

C-280/00, Altmark  167

C-44/01 (Pippig Augenoptik)  230

C-245/01, RTL Television  224

C-283/01, Shield Mark  401

C-71/02, Kamer Industrie-Auktionen  224

C-205/03 P, PENIN  33

Forenede sager C-261/07 og C-299/07 (Total og Sanoma)  230

C-236/08-C-238/08, Google AdWords-sagen  416

C-278/08, Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH mod Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH  416

C-304/08 (Plus)  229

C-558/08, Portakabin Limited og Portakabin BV mod Primakabin BV  416

C-435/11, Tean4 Travel GmbH  336, 339

C-117/12, La Retoucherie de Manuela  96

C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires (CB)  67

C-23/14, PostDanmark  127

Sag C-228/18, Budapest Bank  67

C-434/19 og C-435/19, Poste Italiane SpA  167

C-450/19, Kilpailu- ja kuluttajavirasto  209

Retten i 1. instans

T-51/89, Tetra Pak I  114

T-83/91, Tetra Pak International  128

T-504/93, Tiercé Ladbroke SA  52

T-106/95, FFSA  167

T-228/97, Irish Sugar  114

T-9/99, HFB Holding mod Kommissionen  59

T-112/99, Métropole Télevision  46

T-219/99, British Airways  126

T-151/01  428

T-203/01 Michelin (II)  126

T-305/04, Eden  401

Beslutninger

Kommissionsbeslutning af 5. september 1979, BP Kemi – DDSF  72

Beslutning af 4. november 1988, sag IV/32.318, London European-Sabena  128

Kommissionens beslutning 93/33 af 16. december 1991 sag IV/33.242, Yves Saint Laurent  49

Beslutning af 27. juli 1994, IV/31.865, PVC  60

Beslutning af 7. oktober 1996, British Gas Trading, EF-Tidende C 374, s. 8, pkt. 9 og 12  142

Beslutning af 20. marts 2001, COMP/35.141 Deutsche Post  117

Beslutning af 1. juli 2002, M.2810, Deloitte & Touche/Andersen  149

M.308 – Kali und Salz/MDK/Treuhand  150

M.1453, AXA/GRE  82

Danske retsakter

Afgørelser publiceret i Ugeskrift for Retsvæsen

U 1919.922 (stedfars navn)  406

U 1924.657 V (Fromage Camembert)  351

U 1927.558 H (udenlandsk)  365

U 1928.620 Ø (Fabriks Konkursbo)  364

U 1937.543 SH  411

U 1939.224 SH (Milo)  407

U 1939.342 V  365

U 1940.454 H (sigtelser fra Norge)  241

U 1941.430 Ø (honning)  460

U 1948.1321 Ø (Klitten)  407

U 1950.282 H (Gori)  408

U 1951.60 H (udtalelser i telegram)  367

U 1952.37 H (ingeniørbetegnelsen)  352

U 1954.975 H (Danbo)  407

U 1955.713 SH (forhandlerpræmiering)  309, 310

U 1955.78 H (Bolighus)  410

U 1957.1110 Ø (Olaf Rye)  407

U 1958.1092 H (ingeniørbetegnelsen)  352

U 1958.1211 SH (bluse købt i Hamburg)  237, 318

Side 498

U 1959.194 SH (Plantehallen)  409

U 1960.303 H (Larsen & Nielsen)  411

U 1960.438 SH (forhandlerpræmiering)  309, 310

U 1961.46 H (LEGO-I)  316, 324

U 1961.704 SH (Møbelhuset)  313, 467

U 1963.49 H (fotografisk genoptryk)  320, 321

U 1963.489 H (forhandlerpræmiering)  309

U 1963.690 Ø (Italia Sko)  409, 410

U 1964.835 SH (salgstale efter manuskript)  365, 457

U 1964.885 SH (kun få konkurrenter)  367

U 1965.126 H (Buster-dommen)  303, 304

U 1965.378 H (Harvey’s)  411

U 1965.909 Ø (navnet på kro)  410

U 1967.371 V (Vandfoss)  407

U 1968.576 H (bibliotektsreol)  323

U 1969.598 SH  365

U 1969.821 H (abonnement på vagttjeneste)  337, 461

U 1970.524 SH (unavngivne konkurrenter)  365, 367

U 1974.952 Ø (Otte Sigvaldi)  303, 304, 305

U 1975.910 SH  365

U 1975.927 SH (skræddersyet)  350, 353

U 1976.810 SH (inkassobureau)  217, 299

U 1977.1055 Ø (Falck)  399, 402

U 1977.822 SH  411

U 1977.831 H  287

U 1977.835 H  287

U 1978.361 H  120

U 1978.944 H (trøbåden)  322

U 1979.588 SH (bådskrog)  320

U 1979.610 SH (Rigtig appelsinjuice)  356, 365, 368

U 1979.616 SH (engelsk datterselskab)  236

U 1979.844 SH  319

U 1980.227 V (hotelreklameskilt)  257

U 1980.324 SH (girokort)  237, 260, 336

U 1980.578 SH (flasketype, produktefterligning)  324

U 1980.859 SH (Forbrugerombudsmandens tilkendegivelse)  450

U 1980.867 SH (nyindkøb til ophørsudsalg)  345

U 1980.945 Ø (Allan Simonsen)  305

U 1981.115 H (Ung Rapport)  399

U 1981.516 SH (forhandlerpræmiering)  309

U 1981.786 SH (Mini Trans)  399

U 1981.1024 SH (Shit og Chanel)  399, 402

U 1982.590 H (BENTAMIN)  308, 408

U 1982.635 SH (Time Manager)  367

U 1982.761 H (FDM’s medlemsblad)  376

U 1982.980 SH (Burberry-ternet)  297, 371, 399

U 1982.987 SH (drikkeglas)  319, 324

U 1982.1149 SH (rulletrappe)  237, 323

U 1983.147 H (Absalon)  410, 414

U 1983.338 H (dobbelt op)  295, 298

U 1983.630 Ø (Kim Larsen)  304, 305

U 1983.852 SH (Parker)  372, 406

U 1983.1074 SH (L'Oréal)  399

U 1984.304 SH (Intersport)  399

U 1984.580 SH (facadeudformning)  409

U 1984.1103 H (Bogart)  407

U 1985.300 SH (Fyns højeste guldpris)  297, 355

U 1985.634 SH (ophørsudsalg)  348

U 1985.645 SH (gratis bil)  348

U 1985.770 H  287

U 1985.877 H (fejlagtig prismærkning)  421

U 1986.272 SH (Per Pallesen)  303, 462

U 1986.405 Ø (topløs sangerinde)  306

U 1986.428 Ø (fagforenings anvendelse af andres billed)  303

U 1986.652 H (anerkendelsessøgsmål)  450

U 1987.519 H (polyesterfyld)  350, 457

U 1987.538 SH  365

U 1988.269 SH (den rigtige optiker)  353, 364

U 1988.570 SH (Illoyal møbelagent)  236, 311, 466

U 1988.775 SH (striktrøje)  236, 322, 466

U 1988.989 H (Fodboldspillerdommen)  305

U 1989.216 H (Nykredit)  399, 408

Side 499

U 1989.325 SH (hylderydning)  307

U 1989.847 H (Metro)  419

U 1989.1143 SH (læderlook)  349

U 1989.1146 SH (skibsreder Per Henriksen)  306

U 1990.65 H (A.P. Møller)  304, 306, 411

U 1990.161 H (rygsæk)  319

U 1991.22 H (farvevalg)  325

U 1991.216 H (Neotek)  409

U 1991.239 SH (hylderydning)  307

U 1991.43 H (slagvarer)  421

U 1991.509 SH (piratknive)  326, 365

U 1991.793 SH (farvevalg)  410

U 1991.842 H (konkurrentens billed og citat)  304, 306

U 1991.847 H (Louis Poulsen)  316

U 1991.885 H (uoriginale farvebånd)  326, 365, 379

U 1992.34 H (Montana-reol)  320

U 1992.327 SH (Mazda-ejere)  312

U 1992.665 SH (Paven i kondisko)  300, 363, 367

U 1992.704 H  319

U 1993.17 H (Tipsbladet)  365

U 1993.346 SH (arkføder)  349, 458, 460, 462

U 1993.348 SH (reklamebureau)  462

U 1993.585 H (åbningsrabat)  344

U 1993.631 SH (Billed Bladet)  460

U 1994.583 Ø (investeringsrådgiver)  392

U 1994.671 H (hvilestol, produktefterligning)  323

U 1994.924 V  393

U 1995.92 SH (LEGO-II)  317, 325

U 1995.211 H (Dansk Handicap Forbund)  287, 409

U 1996.209 H (annoncehæfte)  462

U 1996.729 SH (Arthur Andersen)  399

U 1996.1093 V (Bamse og Kylling)  319

U 1996.1131 SH  460

U 1997.4 SH (bookingbureau)  366

U 1997.253 H (McAllan)  411

U 1997.467 SH  317

U 1997.584 SH (autoriseret tagmester)  297, 352, 450

U 1997.792 SH (skjult reklame)  251

U 1997.1078 SH (FDB’s medlemsbonusordning)  381

U 1998.83 H (besøgsgave)  296, 297, 455

U 1998.160 Ø (afklædt dobbeltgænger)  306

U 1998.204 H (asymetrisk validering)  295, 298

U 1998.299 SH (Action Marketing)  399

U 1998.445 H (jagtrifler)  345

U 1998.1435 Ø (Brøndby mod Bamses venner)  304

U 1999.322 Ø (optionskonto)  392

U 1999.449 SH (Bilka)  330, 355

U 1999.531 Ø (Melitta)  371, 415

U 1999.623 SH (samarbejdsproblemer)  366

U 1999.633 SH (aftalevilkår)  298, 326, 327, 421

U 1999.786 H (tvangsblander)  316

U 1999.1061 SH (fadølsarmatur)  322

U 1999.1067 SH (PBS)  327

U 1999.1120 Ø (tegningsaftale)  393

U 1999.1406 H (Multi-Choice)  410

U 1999.1594 H (vindercertifikat)  337, 460, 461

U 1999.1762 Ø (tv-programkoncept)  237, 318

U 1999.1859 SH (Montana-reol)  320

U 1999.2053 SH (nedsættende omtale)  459

U 1999.2053 SH (økonomisk formåen)  366

U 2000.506 H (MEGASOL)  399, 408

U 2000.729 Ø (Blovstrød Kro)  255

U 2000.1262 V (Løvehjerte)  407

U 2000.2064 SH (vildledende tv-reklamer)  360, 460

U 2000.2068 SH (Georg Jensen)  306, 411

U 2000.2300 SH (Rolex)  399, 403

U 2001.175 V (på anvisning)  395

U 2001.287 H (piratdekodere)  292

U 2001.432 SH  415

U 2001.697 Ø (Beologic)  405

U 2001.747 H (Tripp Trapp-barnestol)  320

U 2001.777 H (moderselskabs ansvar)  451, 458

Side 500

U 2001.1006 H (farehytte)  319, 324

U 2001.1843 H (murbinder)  318

U 2002.445 V (vejviser)  308, 362, 365, 466

U 2002.480 Ø (multispreder med reklame)  255

U 2002.679 Ø (kollegiale begrænsninger)  228

U 2002.908 Ø (hjemmelavet)  350

U 2002.1282 SH (Interessebank Danmark)  394

U 2002.2277 SH (Telia Sport & Fritid)  265, 266, 393, 395, 455

U 2003.107 H  401

U 2003.686 SH (Idolplakat)  304

U 2003.694 SH (møbelknop)  319

U 2003.827 H (Dansk Præmieinvest)  353, 459

U 2003.1020 H (Melitta)  371, 414, 415

U 2003.1855 SH  386

U 2004.1085 H (Montana)  466

U 2004.1141 SH  386

U 2004.1302 H (slavisk efterligning)  318

U 2004.1561 H (br.dk)  405

U 2004.2551 Ø (Nærbutikkernes landsforening)  272

U 2005.2162 H (Kørelæreren)  366

U 2005.2250 SH (brugernes identitet)  337

U 2005.2703 H (erhvervshemmeligheder)  467

U 2005.2960 SH (bindingsperioder)  298

U 2005.3446 H (Debitel)  386, 387, 459

U 2006.336 SH (uløst mysterium)  297, 364

U 2006.600 H (Adidas)  399

U 2006.1486 H (Royal Copenhagen)  401

U 2006.1564 SH (søgetjeneste)  323

U 2006.2697 H (skrifttyper)  321

U 2007.306 Ø (King’s Blue)  271

U 2007.708 H (Waterproof)  401

U 2007.1254 H (ulovlige varmemålere)  364

U 2007.1665 Ø (Philip Morris)  270

U 2007.1857 H (ups.dk)  404

U 2007.1896 H (Fisherman)  317

U 2007.2513 V (Mylius-Erichsen)  406

U 2007.2851 H (100 % bakteriedræbende)  354

U 2007.2905 H (Midt-data)  387

U 2008.100 Ø (Gunbak)  311

U 2008.372 H (Galleri Lego)  411, 415

U 2008.446 H (pumasko)  409

U 2008.521 SH (begravelsesurne)  406

U 2008.1238 SH (bonded læder)  349

U 2008.1834 H (bordløfter)  318

U 2008.1874 H (Kvindelandsholdet)  305

U 2008.2086 ØLK (magenta)  325

U 2008.2289 V (Byg grantiordning)  353

U 2009.614 V (danseskoler)  369

U 2009.1592 H (Nyhedsavisen)  404

U 2009.2808 V (Hyben Total)  269

U 2010.1 SH (Danske Spil)  366, 400

U 2010.228 H (Skoda)  415

U 2010.1908 H  409

U 2010.2561 H  317

U 2011.634 H (Billedbutikken)  416

U 2011.1646 H  126

U 2012.107 H (TRANSFORMERS)  400, 401

U 2012.129 H (Nørregaards no. 101)  319

U 2012.849 Ø (Hundepsykolog)  351

U 2012.977 SH (Superfos)  374

U 2012.1089 H (Danske Spil)  400

U 2013.759 H (Gucci)  372

U 2013.1044 H (Kvindeløb)  365

U 2013.1856 SH (Opus Dei)  300

U 2013.2051 H (Med rundt)  389

U 2013.2636 H (slibestrips)  319

U 2014.867 H (fagforenings anvendelse af andres billed)  287, 303, 372, 463

U 2014.1569 SH (ISS)  312

U 2014.3658 H (Jensens Fiskerestaurent)  412

U 2015.1330 H  36

U 2016.1830 H  33

U 2017.1089 Ø  390

U 2018.1363 SH (Café Obelix)  400, 402

U 2019.1109 H (rekvisit i reklame)  309

U 2020.524 H  80, 87

U 2021.958 H (Ørsted)  401

Side 501

Upublicerede domme

Retten i Århus’ dom af 14. marts 2006, Dansk Supermarked A/S  272

Sø- og Handelsrettens dom af 13. januar 1993, P 3/92 (IKEA)  366, 438

Sø- og Handelsrettens dom af 11. juni 1998 i sag nr. V61/95 (Yonex)  374

Sø- og Handelsrettens dom af 7. juli 1998 i sag V-0073-96 (T-shirtdesign)  321

Sø- og Handelsrettens dom af 13. juni 2002 i sag N-0003-01 (Forbrugerombudsmanden mod Telia Telecom A/S)  395

Sø- og Handelsrettens dom af 13. september 2005 i sag V-40-04 og V-41-04  405

Sø- og Handelsretten i dom af 18. oktober 2005 i sag V-82-03 (  372

Sø- og Handelsrettens dom af 31. oktober 2005 i sag V-172-02 (bordløftere til hæve-/sænkeborde)  470

Sø- og Handelsretten i dom af 29. november 2005 i sag V-103-04 (  372

Sø- og Handelsrettens dom af 2. december 2005 (V95-04), varemærket Amokka  297

Sø- og Handelsrettens dom af 22. december 2005, V-11-04 (fiskeredskaber)  321

Sø- og Handelsrettens dom af 25. januar 2006 (V 129/04), slavisk efterligning af T-shirts-design  234

Sø- og Handelrettens dom af 21. april 2006, V-42-03 (kommode)  322

Sø- og Handelsrettens dom af 21. april 2006 i sag V-109-04 (efterligning af stoleben med et særpræget timeglasformet præg)  322

Sø- og Handelsrettens dom af 9. februar 2011 i sag V-13-10 (Alt for damerne mod Sparta)  400

Sø- og Handelsrettens dom af 22. marts 2011, sag V-40-09 (Gensidig misrekommandering)  368

Sø- og Handelsrettens dom af 29. april 2011, sag V-4-10 (Statisten.dk)  400

Sø- og Handelsrettens dom af 6. maj 2011, Forbrugerombudsmanden mod Post Danmark A/S, sagsnr. N-0001-09  389

Sø- og Handelsrettens dom af 12. september 2011 i sag V-68-09 (www.advokat.dk)  351

Sø- og Handelsrettens dom af 30. december 2011, sag nr. H-9-10 (plastemballage)  366

Sø- og Handelsrettens dom af 6. marts 2012, sag V-28-05 (Montana)  466

Sø- og Handelsrettens dom af 17. maj 2013, sag V-96-11 (LEGO-minifigur)  318

Sø- og Handelsrettens dom af 30. januar 2014, sag V-0114-06 (Colgate)  354

Sø- og Handelsrettens dom af 11. november 2019, sag BS-44586/2018-SHR, ELLEPOT A/S mod Sungrow A/S  280

Sø- og Handelsrettens kendelse af 25. maj 2021 (Norström)  363

Østre Landsrets dom af 26. november 1999 i sag B-3553-97 (navnepirateri)  405

Østre Landsrets dom af 16. november 2001, Skanvik Vikarservice  41

Østre Landsretsafgørelse af 23. oktober 2003, Levi Strauss International  76

Østre Landsrets dom af 16. november 2017, Anklagemyndigheden mod Metro Cash & Carry Danmark Aps  155

Afgørelser publiceret i KFE

KFE 2000.137 (vandtårn)  256

Afgørelser publiceret i MAD

MAD 1999.1129 (reklamepyloner)  257

MAD 1999.1145  255

MAD 2001.1105 (producentnavn på vindmølle)  257

MAD 2007.477  428

Afgørelser publiceret i NIR

NIR 1990.236 V (Lahoste)  367

Side 502

Højesteret

Højesteretskendelse (265/1991)  287

Højesterets dom af 7. januar 2008, Lauritz Knudsen  126

Konkurrenceankenævnet

Afgørelse af 27. februar 2001  128

Afgørelse af 22. maj 2006, Morsø Kommune  171

Afgørelse af 21. oktober 2014  61, 67

Afgørelse af 10. november 2015  194

Afgørelse af 9. december 2015  196

Afgørelse af 27. april 2016  154

Afgørelse af 18. september 2019, Teller  127

Afgørelse af 23. juni 2021, Hugo Boss  67

Konkurrencerådets og Konkurrence og Forbrugerstyrelsens afgørelser mv.

Afgørelse af 17. juni 1998, Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller  94

Afgørelse af 17. juni 1998, Aalborg Portland  115

Afgørelse af 26. august 1998, Kølebranchens Miljøordning  94, 119

Afgørelse af 26. august 1998, MD Foods og Kløvermælk  110, 115

Afgørelse af 30. september 1998, Danmarks Automobilforhandler Forenings brugbilskatalog  52

Afgørelse af 16. december 1998, Kære Børn a.m.b.a.  111

Afgørelse af 28. april 1999, PostDanmark  111

Afgørelse af 16. juni 1999  51

Afgørelse af 16. juni 1999, Tele Danmark Mobil  126

Afgørelse af 27. oktober 1999, Falck  40

Afgørelse af 15. december 1999, KL og Skorstensfejerlauget  40

Afgørelse af 15. december 1999, Roskilde Kommune  40

Afgørelse af 23. februar 2000, Sahva  126

Afgørelse af 26. april 2000, DLG’s vedtægter  94

Afgørelse af 31. maj 2000, Kædesamarbejdet i Inbogulv  111

Afgørelse af 31. maj 2000, Viterra Energy Service  128

Afgørelse af 21. juni 2000, Falck Securitas  118

Afgørelse af 30. august 2000 vedrørende DR’s skiltning for egne produkter i TV, j.nr. 2:801-483  250

Afgørelse af 8. april 2002, TV 2  126

Afgørelse af 17. december 2003, frit valg  170

Afgørelse af 16. juni 2004, Viainvest A/S  141

Afgørelse af 29. marts 2005, Håndværksrådet  62

Afgørelse af 1. juli 2005, Post Danmark  126

Afgørelse af 23. september 2005, Lemvig-Mûller Holding A/S  151

Afgørelse af 30. november 2005, apotekersamarbejde  38

Afgørelse af 21. december 2005, TV2  126

Afgørelse af 21. februar 2006, Dansk Tandlægeforening  62

Afgørelse af 21. februar 2006, Arla Foods  133

Afgørelse af 29. marts 2006, bogbranchens fastprisdispensation  70

Afgørelse af 29. marts 2006, Viasat  111

Afgørelse af 24. juni 2009, PostDanmarks directmail-rabatter  127

Afgørelse af 25. november 2009, salg af Østre Havn, Aalborg  165

Afgørelse af 23. juni 2010, Kastrup Strandpark  164

Afgørelse af 23. juni 2010, Tårnby Kommune  175

Afgørelse af 22. december 2010, E2  115

Afgørelse af 22. december 2010, PostDanmarks individuelle og generelle rabatter  127

Afgørelse af 22. juni 2011  176

Side 503

Afgørelse af 8. december 2011, Post Danmark A/S mod Konkurrencerådet  127

Afgørelse af 26. marts 2014, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD)  313

Afgørelse af 30. april 2014  61, 79

Afgørelse af 25. maj 2016  70

Afgørelse af 28. september 2016  89

Afgørelse af 31. maj 2017, PostDanmarks rabatordning  127

Afgørelse af 12. juni 2018, Mediacenter  64

Afgørelse af 29. marts 2000, Tele Danmark Mobil  118

Radio- og tv-nævnets afgørelser

Afgørelse af 23. juni 1999 (Sammenlignende reklame)  376

Afgørelse af 12. maj 2000, skjult reklame  252

Afgørelse af 22. juni 2000  252

Afgørelse af 1. september 2000, tegnefilmen Pokémon om merchandising  251

Afgørelse af 4. juni 2008, programmet  251

Afgørelse af 27. august 2009, skjult reklame for Danske Spil A/S  251

kendelse af 4. marts 2016  196

Afgørelse af 3. april 2017  96

Side 504