Gratis adgang

Forkortelser

ForkortelserForkortelser
B2BBusiness to business – forholdet mellem erhvervsdrivende
B2CBusiness to consumer – forholdet mellem erhvervsdrivende og forbrugere
BGBBeskyttet Geografisk Betegnelse
DIFODansk Internet Forum
EMRKDen Europæiske Menneskerettighedskonvention
ENLIEtisk Nævn for Lægemiddelindustrien
FEDForsikrings- & Erstatningsretlig Domssamling
GDPR Persondataforordningen – General Data Protection Regulation
ICCInternational Chamber of Commerce – Det Internationale Handelskammer i Paris
KFEKendelser om Fast Ejendom
MADMiljøretlige Afgørelser og Domme
TEUFTraktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde
UUgeskrift for Retsvæsen
ÅOPÅrlige omkostninger i procent

Side 495