Bilag 1. Paragrafnøgle – ny og gammel markedsføringslov

i Dansk markedsret (6. udg.)
Gratis adgang

Bilag 1. Paragrafnøgle – ny og gammel markedsføringslov

Bilag 1 – Paragrafnøgle, ny og gammel markedsføringslovBilag 1 – Paragrafnøgle, ny og gammel markedsføringslov
Materielt indholdNy placering 
i markedsføringsloven (2017-loven)Hidtidig placering 
i markedsføringsloven (2005-loven)Tidligere placering i markedsføringsloven (1974-loven)
God markedsføringsskik§ 3, stk. 1§ 1, stk. 1§ 1, stk. 1, 2. pkt.
God erhvervsskik§ 4Ny bestemmelseNy bestemmelse
Ansvarssubjektet§ 1, stk. 1§ 2, stk. 1§ 1, stk. 1, 1. pkt.
Undtagelse for finansiel virksomhed§ 1, stk. 2 og 3§ 2, stk. 2 og 3§ 1, stk. 2 og § 2, stk. 5
Vildledende handlinger§ 5§ 3§ 2
Vildledende 
undtagelser§ 6Ny bestemmelseNy bestemmelse
ReklameidentifikationBortfaldt pr. 1. juli 2017 men er nu reguleret i § 6§ 4Ny bestemmelse
Aggressiv handelspraksis§ 7Dele af § 5Ny bestemmelse
Uanmodet henvendelse§ 10§ 6§ 6 a
Oplysningspligt§§ 13 og 14Nye bestemmelserNy bestemmelse
Faktureringspligt for regningsarbejde§ 15Ny bestemmelseNy bestemmelse
Sammenlignende 
reklame§ 21§ 5§ 2 a
VejledningspligtBortfaldt pr. 1. juli 2017§ 7§ 3
Børn og unge§§ 3, stk. 1 og 11§ 8Ny bestemmelse
Salgsfremmende 
foranstaltningerBortfaldt pr. 1. juli 2017§ 9Ny bestemmelse
Garanti§ 17§ 12§ 4
Købsopfordring§ 6, stk. 2§ 12 aNy bestemmelse
Prisoplysning§ 14§ 13Stammer fra prismærkningslovens §§ 1 og 5
KreditkøbBortfaldt pr. 1. juli 2017
§ 14Stammer fra prismærkningslovens § 2
Kreditaftaler§ 18§ 14 aNy bestemmelse
Boligkreditaftaler§ 19Ny bestemmelseNy bestemmelse
Gebyrer§ 16§ 15Ny bestemmelse
Organiseret rabatBortfaldt pr. 1. juli 2017§ 16Stammer fra prismærkningslovens §§ 1 og 5
Mærkning og 
emballering § 12§ 17§ 11
Forretningskendetegn§ 22§ 18§ 5
Erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger§ 23 – nu udgået§ 19§ 10
Retsmidler§ 24§ 20§ 13
Forbrugerombudsmanden §§ 25 og 26§ 22§ 15
Kontrolundersøgelser§ 27§ 22 aNy bestemmelse
Forhandlingsprincippet§ 28§ 23§ 16
Retningslinjer§ 29§ 24§ 17
Forhåndsbesked§ 30§ 25§ 18
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens virksomhed§ 31§ 25 a 
Delegationsbeføjelse§ 39§ 26§ 24
Retsforfølgning mv.§ 32§ 27§ 19
Informationspligt 
om forældelse§ 33§ 27 a 
Erstatningssøgsmål§ 34§ 28, stk. 1§ 20
Gruppesøgsmål§ 35§ 28, stk. 2 
Foreløbigt forbud§ 36§ 29§ 21
Straf og påtale§ 37§ 30§ 22
Bødeforlæg§ 38§ 30 a 
Henlæggelsesbeføjelser§ 39§ 26 
Ikrafttræden§ 40§ 32§ 25
Færøerne§ 41§ 33§ 26

Side 495Side 493