Stikordsregister

A

ADHD 236, 239, 241

Affektive 79

Afhøring 63, 431, 434

Afhøringsmodel 275, 282, 287, 288, 295, 296, 300, 302, 304, 307, 317, 318

Afhøringsteknik 282, 289, 290, 295, 316, 317

Afhøringstema 60, 205, 215, 224

Aktiv lytning 275

Alkohol(misbrug) 110

Alkoholmisbrug 94

Anbragte børn 239, 240

Anerkendelse 378

Anke 436

Anklagemyndigheden 415, 418

Anmeldelsesbarriere 100

Anmeldelsestal 98

Anmeldelsestilbøjelighed 100, 112

Antisocial 79

Avhørsrapporten 270

B

Bagklogskabsbias 279, 280, 298

Bekræftelsesbias 279, 280, 298

Benægtelse 299, 303, 311, 313

Beskyttelsesinteresse 391, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 401, 403, 412, 413

Best practice 274, 304, 305, 317

Bevis 295, 299, 300, 302, 305, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 316, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 499, 502, 503, 505, 506, 508, 509

Bevisbedømmelse 416

Bevisbyrde 492

Bevisførelsesskema 313, 315

Bevismateriale 273, 275, 279, 283, 302, 309

Bevismæssig 296, 297

Bistandsadvokatordning 443

Bystander 85

C

Center for Voldtægtsofre 157

Civilt søgsmål 460

Copingstrategi 111

D

Det Kriminalpræventive Råd 84

Diskursanalyse 259

Dissociation 120, 122, 123, 130

Domfældelsesrate 441, 463

Dommer 489, 490, 491, 492, 493, 496, 499, 504, 505

Domsmænd 490, 491, 492, 493, 496, 505

Drug-rape 85

E

Efterforskning 18

Emotionel fremtoning 24

Empatisere 54, 59, 64

Erstatningskrav 446, 447

Erstatningsnævnet 458

Euforiserende stoffer 165

F

Falsk anklage 467

Falsk anmeldelse 179, 180, 181, 182, 466

Falsk tilståelse 252, 253

Fastholdelse 163

Feedback 288, 289, 317

Feministerne 76

Side 517

Forebyggelse 60, 68, 71, 83, 86, 148, 150, 152, 239, 383, 406, 429

Forehold 209, 243, 304, 450, 451

Forforståelse 176, 180, 181, 217, 221

Forhandling 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 194, 196, 199, 200

Forsikring 448

Forsæt 468, 469, 475, 478, 480, 482, 491, 494, 495, 497, 499, 500, 502, 506, 508, 509

Framtidig publikum 269

Fri forklaring 205, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 230, 300, 305, 307

Frivillig 185, 186, 187, 188, 191, 196, 199, 200, 375, 376, 383, 384, 400, 403, 406, 409, 410

Fysiske følgevirkninger 125

Følelsesmæssig bias 279, 281

G

Genoprettende Ret 372, 373, 377, 383

Gensidighed 411

Gerningsindhold 391, 393, 394

Gerningsperson 17, 19, 21, 23, 30, 60, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 93, 95, 96, 100, 101, 104, 105, 108, 112, 122, 127, 140, 141, 144, 146, 152, 162, 164, 165, 167, 169, 170, 171, 175, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 195, 196, 197, 198, 200, 209, 214, 218, 221, 222, 225, 228, 232, 250, 280, 283, 285, 302, 344, 345, 361, 365, 372, 373, 375, 376, 380, 383, 384, 404, 406, 411, 459, 468, 471

Gerningsøjeblik 411, 412

Grænseoverskridelse 176, 177, 178, 179, 185, 187, 188, 190, 193, 194, 200, 201

H

Handicap 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 248, 250, 252, 253

Hypotese 297, 299, 300, 305, 307, 309, 311, 316

Hårprøve 166

I

In dubio pro reo 489, 493, 505

Indre faktorer 84

Informationsindsamlende 274, 275, 280, 310

Informationsindsamlende afhøringsmetoder 289

Informationsindsamlende metode 290

Informationsindsamlende modeller 275

Informationsindsamlende tilgang 207, 220, 232, 275

Informationsindsamling 212, 219

Interaksjonell støtte 268

Internationale forpligtelser 392, 404

Interventioner 34

K

Kognitiv 295, 298

Kognitiv afhøring 205, 206, 207, 209, 210, 211, 214, 219, 220

Kognitiv funktionsnedsættelse 93, 94

Kompleksitet 175, 176, 178, 186, 201

Konfliktråd 371

Konkret tænkning 250, 251

Kontaktetablering 211, 212, 215, 216, 231, 302, 303, 313

Kontaktetableringsfase 318

Krænkelse 178, 179, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 198

Krænket 200

Kulturel opfattelse 59

Kvindesyn 392

Køn 47, 48, 49, 51, 53, 59, 63

Kønsstereotyper 410, 413

Kønsære 394, 395, 396, 398, 399, 400, 412, 413

L

Lyd- og videooptagelser 286

Lydhør retspraksis 142

Læsioner 162

Løgn 278, 281, 299, 311

Løgnagtighed 301

Side 518

M

Magt 52, 61, 67, 76, 77, 82, 83, 86, 183, 185, 186, 199, 200, 222, 344

Maskulinitet 57, 59

Mental tilbageføring 205, 209, 213, 214, 226, 231

Misbrug 237, 249

Miskommunikation 46, 56, 57, 59, 60

Modstand 16, 17, 20, 21, 32, 33, 48, 49, 103, 120, 121, 122, 131, 139, 140, 146, 150, 166, 170, 183, 186, 187, 189, 191, 195, 197, 198, 199, 200, 225, 258, 362, 406, 482, 483

Motiv 67, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 359, 433, 467, 471

Mægling 374, 375, 381, 382, 383, 384, 385

Mørketal 91, 92, 99

N

Navne- og adressebeskyttelse 454

Normativitet 47

O

Objektivitet 425

Objektivitetsprincip 415, 431, 436

Offentlighedens interesse 454

Offer 16, 20, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 77, 92, 101, 103, 128, 139, 157, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 168, 170, 186, 189, 236, 238, 244, 261, 265, 358, 361, 362, 363, 365, 391, 426, 430, 434, 436, 441, 466, 468, 469, 477, 490, 493, 504

Offerbebrejdelse 25

Offerundersøgelse 91, 95, 98, 99, 101, 102, 112

Opportunisme 46, 80, 83

Overgreb 15, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 45, 48, 49, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 67, 68, 72, 73, 77, 79, 82, 83, 86, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 159, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 170, 175, 177, 178, 179, 181, 183, 185, 186, 195, 196, 207, 208, 212, 214, 215, 223, 227, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 246, 249, 252, 273, 278, 280, 283, 303, 307, 308, 317, 318, 324, 352, 355, 358, 360, 377, 380, 382, 383, 404, 428, 437, 442, 447, 450, 452, 476, 483, 497, 502, 503, 505

Overlever 92

P

Parforhold 404, 409, 412

Passivitet 410, 483, 484

Personlig frihed 396

Personundersøgelse 160

Psykisk lidelse 236, 237

Psykiske følgevirkninger 118, 124

PTSD 94, 109, 110, 124, 125, 126, 132, 137

Pålidelig 304, 314

Påstand mod påstand 371, 377, 378

R

Redegjørelser 259

Registreringspraksis 417

REID 206, 277

Restorative justice 372, 373, 377, 382

Retfærdighed 374, 383

Retsmediciner 157

Retssikkerhed 467, 468, 474, 484, 485

Retssikkerhedsmæssig 477

Retssikkerhedsmæssige grunde 477

Rettferdiggjøringer 259

Reviktimisering 92, 108, 109, 110, 111, 112

Risikoadfærd 111

Risikofaktor 71, 106, 110, 111

Rutineaktivitetsteorien 84

S

Samfundsdiskurser 81

Samtykke 45, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 61, 62, 63, 179, 182, 222, 223, 224, 299, 300, 307, 308, 392, 394, 395, 399, 400, 403, 406, 409, 410, 411, 412, 413

Side 519

Samtykkebegreb 307, 409

Seksuel lyst 53, 54, 60

Seksuel selvbestemmelse 396, 403

Sekundær traumatisering 125, 132, 133

Sekundær viktimisering 138

Selvbebrejdelse 103, 109, 110

Sexual consent 48

Shame-avoidance behaviour 103

Simulert samarbeid 263

Skyld og skam 94, 102, 103, 104, 110

Sporsikring 160

Stereotyper 16, 19, 20, 23, 29, 34, 35, 70, 78, 176, 410, 413, 488

Strafferetligt værn 393, 394, 396

SUE 311, 312

SUE-metoden 312

Sårbarhed 93

Sårbarhedsfaktor 92, 93, 94, 108, 112

T

Tilkaldeordning 462

Tilståelse 278, 279, 280, 282, 284, 285, 306, 311

Tilståelsesbaseret 274

Tilståelsesbaseret metode 276, 277, 285, 310

Tilståelsesbaseret tilgang 276

Tilståelsesprocent 311

Tilsyn 415, 418, 420, 431

Tiltalevurdering 415, 432

Tonisk immobilitet 120, 121, 122, 131

Traumatisering 141

Traumeinformeret retspraksis 148

Traumeinformeret tilgang 129, 134, 205, 215, 226, 231

Traumereaktion 24, 427, 429, 433, 438

Tredje vidne 170

Troværdig 128, 134, 313

Troværdighed 21, 104, 246, 248, 304, 307, 432, 435, 470, 477, 478, 479, 481

Troværdighedsvurdering 423, 424, 425

Træning 34

Tvang 183, 185, 186, 187, 189

Tvangsmidler 396, 397, 398, 401, 402, 403, 412

Tvivl 92, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 111, 112

Tværfaglig behandlingsmodel 150

U

Udviklingshæmning 239, 241, 248, 249, 250, 251

Undskyldninger 259

Unge 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64

Urigtig anmeldelse 479

V

Varetægtsfængsling 472, 473, 474, 475

Victim drop-out 92, 105, 106

Videoafhøring 246, 247, 248, 250

Videooptagelse 307, 316

Voldtægtsmyter 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 78, 82, 118, 139, 280, 329, 353, 385, 391, 392, 463, 488

Votering 489, 491

Vrede 67, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 129, 195, 281, 303, 310, 450

W

Wikström, Per Olof 84

Y

Ydre faktorer 84

Ø

Økologisk psykologisk perspektiv 138

Side 520