Gratis adgang

Indholdsfortegnelse (Kun PDF version)

Se venligst PDF version for fuld indholdsfortegnelse.

Grundloven og overstatsligt samarbejde med føderale træk (1. udg.)

– den øvre grænse for grundlovens § 20 med særligt fokus på Danmark som selvstændig stat og anvendelse af militære magtmidler