Kolofon og forside

article image

Djøf Forlag

2021

Morten Fristrup Schou

Grundloven og overstatsligt samarbejde med føderale træk

– den øvre grænse for grundlovens § 20 med særligt fokus på 
Danmark som selvstændig stat og anvendelse af militære magtmidler

1. udgave, 1. oplag

© 2021 by Djøf Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Morten Lemkuhl

Tryk: Clemenstrykkeriet

Printed in Denmark 2021

ISBN 978-87-574-5105-4

ebog ISBN 978-87-7198-558-0

Djøf Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk

Grundloven og overstatsligt samarbejde med føderale træk (1. udg.)

– den øvre grænse for grundlovens § 20 med særligt fokus på Danmark som selvstændig stat og anvendelse af militære magtmidler