Domsregister

Ugeskrift for Retsvæsen

 •  U 1921.148 H 298
 •  U 1921.153 H 298
 •  U 1921.644 H 298
 •  U 1941.1070/2 H 285
 •  U 1985.122 H 27
 •  U 1988.800 H 226
 •  U 1994.941 Ø 227
 •  U 1996.1300 H 50
 •  U 1998.800 H 17, 30, 32, 42, 43, 47, 48, 103, 106, 112, 113, 116, 130, 155, 189, 213, 216, 251, 265, 291, 292, 327
 •  U 1999.841 H 104, 297
 •  U 2010.1547 H 159, 166, 167, 176, 207
 •  U 2013.1451 H 189
 •  U 2017.824 H 228

Bundesverfassungsgericht

 •  89 BVerfGE 155 (1993) 67
 •  90 BVerfGE 286 (1994) 148
 •  123 BVerfGE 267 (2009) 193

The Permanent Court ofInternational Justice

 •  Customs Regime between Germany and Austria, 1931 PCIJ, Series A/B No. 41 82, 83

The Supreme Court of Canada

Secession of Québec, 2 S.C.R. 217 (1998) 248, 255, 256, 257, 258

Canadian Western Bank v. Alberta, 2 S.C.R. 3 (2007) 109

AG of Alberta v. Moloney and AG of Ontario, 3 S.C.R. 327 (2015) 224

The Supreme Court of the United States

 •  McCulloch v. Maryland, 17 U.S. 316 (1819) 109
 •  Texas v. White, 74 U.S. 700 (1869) 254, 255
 •  Missouri v. Holland, 252 U.S. 416 (1920) 106
 •  Heart of Atlanta Motel, Inc. v. United States, 379 U.S. 241 (1964) 108
 •  United States v. Lopez, 514 U.S. 549 (1995) 108

Side 365

Grundloven og overstatsligt samarbejde med føderale træk (1. udg.)

– den øvre grænse for grundlovens § 20 med særligt fokus på Danmark som selvstændig stat og anvendelse af militære magtmidler