Indholdsfortegnelse (Kun PDF version)

i Overladelse af konstitutionelle beføjelser (1. udg.)
Gratis adgang

Indholdsfortegnelse (Kun PDF version)

Se venligst PDF version for fuld indholdsfortegnelse.

Overladelse af konstitutionelle beføjelser (1. udg.)

– en retlig analyse af, hvilke beføjelser der kan overlades i medfør af grundlovens § 20