Domsregister

Ugeskrift for Retsvæsen

U 1921.148 H 255

U 1921.153 H 255

U 1921.644 H 255

U 1941.1070 H 254

U 1946.902 H 152

U 1972.903 H 91

U 1973.694 H 91

U 1986.898/3 H 35

U 1994.409 R 163

U 1996.1300 H 92, 268

U 1997.1157 H 250

U 1998.800 H 19, 68, 100, 102, 103, 122, 126, 182, 186, 209, 262

U 1999.841 H 245, 256

U 1999.1243 H 250

U 2001.681 H 250

U 2006.770 H 35

U 2010.1547 H 35, 96, 125, 222, 226, 236

U 2011.984 H 95

U 2013.1451 H 95, 96

U 2013.3328 H 188

U 2017.824 H 98, 263

U 2018.1460 H 35

EU-Domstolen

Sag 6/64, Costa mod ENEL 256

Sag C-459/03, Kommissionen mod Irland 212

Side 293

Overladelse af konstitutionelle beføjelser (1. udg.)

– en retlig analyse af, hvilke beføjelser der kan overlades i medfør af grundlovens § 20