Overladelse af konstitutionelle beføjelser (1. udg.)

– en retlig analyse af, hvilke beføjelser der kan overlades i medfør af grundlovens § 20

Ingen adgang

En retlig analyse af, hvilke beføjelser der kan overlades i medfør af grundlovens § 20.

Adgang til fuld tekst