Lærebog i Familieret (4. udg.)

Forfatter: Caroline Adolphsen
Ingen adgang

Lærebog i familieret er en lærebog til brug for undervisningen i de juridiske områder på socialrådgiveruddannelserne.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 3
Adgang til fuld tekst