Stikordsregister

i Arveret (8. udg.)
Gratis adgang

Stikordsregister

A

adoption, arveret 36, 40 ff.

adoptivbørn, begunstiget 42, 217, 248

affektionsværdi, Se erindringsværdi

afkortningsbeløb 156, 158

aldersbetingelsen, AL § 62 174, 177, 205

alternativ begunstigelse 249, 348

anden arveklasse 33 f.,, 37, 80, 220

anfægtelighed, testamenter 44, 144, 171, 174, 176, 202, 206, 267, 272 f., 283, 290

arbejdsskadesikringsbeløb

– ægtefælleskifte 67

arkivering, testamenter 190

arveadkomst 27

arveafkald 135, 139 ff., 144, 147 f., 151 f., 155 f., 158, 202, 252, 289, 313, 374, 386

– begrænset 147 f.

– blankt 145, 148 ff.

– bristende forudsætninger 91, 145 f.

– dødsleje 143 ff., 387

– falden arv 141, 143

– formkrav 141, 185

– fortolkning 141, 374

– forventet arv 141 ff., 145

– før AL 1964 68

– habilitet 142

– kompetence 143

– livsforsikringer 151, 374

– personligt 148

– testationskompetence 142

– ugyldighed 145, 313

– uskiftet bo 91, 112 f.

– virkning 147 ff.

arveafkortning 155,159

arvedeling 33 f., 37

arvefaldet 27, 35, 42, 128 f., 233, 301

arveforordningen 29, 30, 33, 37, 247, 311

arveforskud 82, 116, 123 f., 140, 147, 155 ff., 160 ff. 313, 323, 326

– delingsformuemidler 155 f., 158, 161

arveforskudskontrakter 185

arvefølge 35, 224 f.

arveklasse 33 ff., 44, 80, 202, 247, 304

arvepagt 28

arverente 335

arveret 29, 35, 48, 78, 79, 81, 140, 167, 252, 275, 281, 283

arveretsforbehold, adoption 41 f.

arveretsforbrydelse 163 ff.

– livsforsikringer 163 ff.

arveretsfortabelse 164, 166

arvinger, begunstigelse se begunstigelser - arvinger

arvingsgæld 156

ascendens 33 f., 36

ATP 65, 165, 278

B

bedsteforældrelinjen 37, 39

begunstigelser 110, 126, 170, 192 ff., 277, 284, 325 f., 351

– adoptivbørn 251, 360

– afkald 151 f., 374

– arvinger 86, 345 f., 348, 361, 368, 377, 380

– børn 346, 360, 361, 368, 381

– forbrydelse af ret 374

– formkrav 337, 340, 343

– fortolkning 86, 110, 353, 355, 368

– gruppelivsforsikring 337, 343 f., 366

– habilitet 193, 339

– individuelle 276, 350, 381

– kompetence 336

Side 425

– nærmeste pårørende 86, 336 f., 342, 345, 350 f., 353, 355, 359 f., 362, 368

– plejebørn 360

– selvmordssituationer 345

– standardklausuler 48, 276 f., 342, 352, 354

– særeje 346

– testamenter 345 f.

– tilbagekaldelse 369

– uigenkaldelig 127, 347 ff., 353, 368 ff., 373, 377, 381

– vejledningspligt 342

– ægtefælle 61, 357 ff., 361, 366, 377

– ægtepagt 345

begunstigelsesindsættelse 151, 186, 337, 339, 340, 342, 345, 347, 350, 355, 358, 367, 369, 370, 374, 382

betingelser, testamenter 232 ff.

betinget arveafkald 142, 145, 148

bevisbyrderegel, AL § 33 107

bidragspligt, arveret 40

blandede formueordninger, testationskompetence 58

blankt arveafkald se arveafkald

bobestyrer 69, 108, 111, 151, 185, 236

– testationskompetence 229, 231, 289

– vidnehabilitet 193

bortkomne vidnetestamenter 194

bortkomstklausul, testamenter 190, 191

boslodsafkald 152, 153, 405

bristende forudsætninger, testamenter 210 ff., 216 ff., 242, 319, 326

– tilbagekaldeleser 311, 318

broderlod 29

brøkdelssæreje 54, 72, 102, 159

– kvalitativ testationskompetence 266

– udlægsret 71

– uskiftet bo 103 ff.

børn, begunstigelse Se begunstigelser

børnerente 336 f., 367

børnetestamenter 185

børns arveret 34

børn uden for ægteskab 30, 36, 38 f.

båndlæggelse 145, 270, 287 f.

– bestyrelse 270

– betingelser 290

– delegation 289

– formuestatus 295

– forsikringssummer 349 f., 380

– friarv 295, 297,

– frigivelse 293, 296

– fritagelse 292, 296, 298

– gave 299

– grundlag 288

– kompetence 145, 231 f., 270, 289

– kreditorbeskyttelse 287, 294

– ophør 290, 297

– retsvirkning 292, 298

– særeje 295

– tvangsarv 270, 287 ff.

C

centralregistret for Testamenter 185, 188, 190

contra bonos mores 204, 234 f.

D

delegation, testamentskompetence 229 ff.

delingsformue 53

delingsformue, kvalitativ testationskompetence 262

descendens 33

demens 177, 180, 192

dispositiv arvepagt 28

dobbelt grundlag, arv på 37, 42

dødsdisposition/livsgave 185, 203, 385 f., 394 f., 398 ff.

dødsfaregaver 386

dødsgaver 28, 144, 170, 185, 385 f., 402 ff.

dødslejegaver 144, 381, 398 ff.

E

efterindtægt 64 f.

en-familieprincippet   41

ensidig tilbagekaldelse 217, 316 f., 328

ensomme dispositioner 203

erindringsværdi 45, 64, 69, 75 f., 265, 279, 307, 387

erklæringsvildfarelse 210, 219, 221, 242

F

faderskab 38 f., 282, 364

falden arv, afkald 117, 141, 143 f., 151

falsk, testamenter 171, 183, 186, 195, 205

familiefideikommis 224 f., 227

familielegat 226 f.

fideikommis 224 f.

Side 426

flere begunstigede 170, 351 f., 382

fond 227, 230, 238 f.

forklarende fortolkning 242

forladt arv 46

forlods udtagelse, ægtefællens ret 57, 61 f., 122, 262

formkrav, begunstigelser 337, 340, 342 ff., 347 ff., 353

– testamenter 173 f. 183 ff., 191, 199, 347

formløs disposition 170, 385

fornuftmæssig råden, testamenter 177

forsikrings- og opsparingsordninger efter PBL 334, 366 ff.

forsørgertabserstatning 55, 65, 67, 106, 278

fortolkning, begunstigelsesindsættelse 345, 358

– testamenter 241 ff., 267, 269

fortrinsret for slægtsarvinger 45 f., 69 f., 76 f.

forventet arv, aftaler 139, 185, 271 ff.

forældrelinjen 37, 219

fostres arveret 35

friarv 261, 265, 280

– båndlæggelse 270, 287 ff., 293, 297

frigivelse, båndlagt arv 292 ff., 299

fripolice 334

fuldstændigt særeje 49 ff., 53 f., 58, 71, 74, 79, 89, 101 ff., 107, 111, 121, 131, 133, 219, 231, 264, 270, 281, 295 f.

fuldt familieskifte, adoption 41, 251

fælles testamente 285, 312, 315 f.

– bristende forudsætninger 322, 326

– inter vivos dispositioner 322

– standardklausul 328

– testationsret 218

– tilbagekaldelse 316, 318

– udfyldningsregler 328, 330

første arveklasse 33 ff.

G

garanterede udbetalinger 367

gave 383

– båndlæggelse 299

– uskiftet bo 117

gaveomstødelse, uskiftet bo 115, 123

gensidige testamenter 315 f., 322, 327, 329

genstandslegat 305, 307, 309

godkendt forvaltningsafdeling 291, 298

gruppelivsforsikring 65, 165 f., 335, 338 f., 365

gældsansvar, uskiftet bo 107

H

habilitet, testamenter173, 189

– livsforsikringer 337

– testamentsvidner 192

habilitetsattest, testamenter 181, 189

hasardmoment 393

henstand, arv 60, 71, 76, 78 f.

holografiske testamenter, Se nødtestamenter

I

in capita 249

indbofordelingslister 197

indholdsmangler, testamenter 171, 223

individuelle begunstigelser 350

indsigelse, mod testamente 171, 181 f., 189, 190, 194, 197, 201 f., 385

inhabilitet, testamentsvidner 192 f.

insolvens, uskiftet bo 99

interessentskabsdispositioner, AL § 93 389

inter vivos dispositioner 171, 232, 287, 383 f., 388

– uskiftet bo 89

– fælles testamenter 322

K

kapitalforsikring 335, 337

kodicil 221, 254 f., 312

kompetence, begunstigelser 336

– testamenter 257, 258, 259

kompulsiv tvang 206

kongelig bevilling, legitimering 33, 35, 40

konservativ arvepagt 28

konvoluttestamente 187 f.

korrigerende fortolkning 213 f., 218, 220 f., 242, 245, 253 f.

Side 427

kreditorbeskyttelse, båndlagt arv 294

– livsforsikring 369

kuldlysning 40

kvalitativ råden 61, 63, 257, 261 ff., 266

kvantitativ råden 61, 257, 263, 265

køberet, AL § 93 389, 393 f.

L

legal arveret31

– livsarvinger 33, 35, 40

– slægt 35, 37

– ægtefælle 47 f.

legatarer 171, 201, 223, 254, 303 f., 306

legater 73, 197, 227, 249, 255, 304 ff.

– affektionsværdi 307

– bortfald 307 f.

– reduktionsproblemer 308

– tilbehør 306

legitimering, kgl. bevilling Se kongelig bevilling, legitimering

liberationslegat 305

livrenter 106, 222, 306, 335 f.

livsarvinger 35 ff., 41 ff., 46

livsforsikringer 64, 66, 105 f., 165, 335, 340

– begunstigelser 244, 276, 324, 354

– habilitet 336

– kreditorforfølgning 334

– overdragelse 339

– pantsætning 379

– uigenkaldelig begunstigelse 347

– umyndige 339

livsgave/dødsdisposition se dødsdisposition/livsgave

livsvarig livsforsikring 335

lodtrækning 45, 46

lov og ærbarhed 171, 228

M

mekanisk tvang 206

misbrug, uskiftet bo 59, 90, 108, 113, 115 ff, 235, 322, 383,

– fælles testamenter 322 f.

morarenter, sumlegater 305

mortis causa dispositioner 109, 171, 184, 383 f., 388, 406

motivvildfarelse 211 f., 218, 221

N

negotiabilitet, livsforsikringspolicer 334, 349

negotium mixtum cum donatione 392

notarialattest 189, 190

notartestamenter 181, 188, 190, 217, 317

nullitet, testamenter 28, 171, 176 f., 205 f., 289 f.

nye dispositioner, ved tilbagekaldelse 314

nyt ægteskab, uskiftet bo 113

nærmeste pårørende, begunstigelse 86, 152, 215, 276, 333, 336 f., 342, 351, 353, 362 f., 366 ff.

nødtestamenter 171, 178, 181, 184, 192, 194, 311, 312, 406

O

Ophavsrettigheder 55, 270, 271

ophørende livsforsikring 335, 351

opsat livrente 335

opsparingsordninger 54, 126, 333 f., 366

ordinære testamentsformer 186

overlevelsesrente 336, 367

P

pantsætning, livsforsikring 334, 370, 371

parentelsystem 33

partiel, skifte 129, 321

– tilbagekaldelse 314

pensionsbeskatningsloven, PBL 367 f.

pensionsopsparing 333, 335

– arveafkalds betydning 374

– PBL, omfattet af 366 f.

– indsættelse af begunstiget 126, 340, 362

– mistet karakter af 56, 106

permutation 236 f.

personlige rettigheder, ægtefælleskifte 54 f.

– uskiftet bo 101, 106

personligt arveafkald 148

personligt brug, AL § 11, stk. 1 61 f., 68

personskadeerstatning 55, 67, 73, 106

personskadegodtgørelse 55, 67, 106

plejebørn, afståelse af arv til 45 f.

– begunstigelse 360

Side 428

plejekontrakter, AL § 93 392 f.

præklusivt proklama 68, 100

pålæg, testamenter 236 f., 262

R

rateforsikring 48, 165 f., 367

registreret partnerskab 30, 47, 281, 356

registrering, testamenter 190

regreskrav, ved pantsætning 370 f.

renteforsikring 335, 337

rentenydelseskapitaler 299

renter, sumlegater 305 f.

renunciativ arvepagt 28

repræsentationssynspunkt 34

residualarvinger 252 f., 314

resolutiv betingelse 232 ff.

S

sameje, udlægsret 70, 74, 76

samejeforholdsdispositioner, AL § 93 389

samlevende, samlever 44, 275, 277, 367, 378

– begreb 275

– forsikring mv. 276, 337

– fortolkning af klausuler 279, 327, 353, 356

– fælles testamenter §§ 80-86 284, 315

– nærmeste pårørende 337, 353, 362 f.

– PBL´s regler 367

– samlivstestamenter § 87 280 f.

– udløsningsret 280

samlivsophævelse 215, 326, 359

samtykke, testationskompetence 74, 111, 262 f., 266

– til uskiftet bo 93 ff., 114

– ægtefælle til arveforskud 159

selvmordssituationer, begunstigelser 344 f.

– nødtestamenter 178, 192

separation, arveret 52

sikring af forventet arv 185, 271 ff.

sindssygdom, testamenter 177 f.

– fællestestamenter 317

– vidner 192

skiftefordele, ægtefælle 47 f., 60, 148

skilsmissesæreje, uskiftet bo 101 ff.

slægtens arveret, standardklausuler, begunstigelse 353

stedbarnsadoptioner 41

stedbørn 360

– begunstigelse 363

– fortolkning 251

stiftelse, fond 227, 238

stirpalgrundsætning 34, 36, 37

straks begyndende livrente 335

successivt begunstigede 351, 368, 382

successiv udskiftning, uskiftet bo 133, 135

sumdeling 54, 71 f., 76, 102 f., 268, 349

sumlegat 197, 255, 267, 284, 304 ff., 308 f.

sumsæreje 54, 71 ff., 76, 102 ff., 268, 349

supplerende engangsydelse   56, 58, 67, 106

suppleringsarv, AL § 11, stk. 2 62 ff., 67, 74, 259

– misbrug af uskiftet bo 122

– samlevertestamente 280

suspensiv betingelse 232 f.

svig, testamenter 206 ff.

særeje, kvalitativ testationskompetence 262

T

testamentariske værge 270

testamenter 29, 37, 169 f.

– alderskrav 174 ff.

– anfægtelighed 171, 174, 176 f., 202, 272 f.

– arkivering 190

– betingelser 223

– bortkomstklausul 190

– bristende forudsætninger 205, 214 f.

– båndlæggelse 231 f., 276, 287 ff.

– definition 27, 170

– delegation 229 ff.

– falsk 171, 183, 195, 205

– fejlskrift   210

– formkrav 183 f., 186, 188

– fornuftmæssig råden 177

– fortolkning 241 ff.

– fælles 313

– habilitet 173 f.

– habilitetsattest 189 f.

– hemmeligholdelse 187

Side 429

– indbo 184

– indholdsmangler 223

– indsigelse 189 f., 193 f., 201 f., 205

– kompetence 257, 259

– korrigerende fortolkning 213 f., 242, 245, 253 f.

– livsforsikringer 347, 354

– misbrug 207 f.

– notarialattest 189, 190

– nullitet 171, 176 f., 205 f., 289

– nødsituationer 198 ff.

– pålæg 236

– registrering 190

– svig 206 ff.

– tilbagekaldelse 283, 311 ff.

– tvang 206 ff.

– udnyttelse 207

– udvidet kompetence 289, 327

– ugyldighed 171, 192, 197, 203, 205 f., 214, 216, 223

– uigenkaldelighed 170, 273

– utilbørlig påvirkning 195, 206

– vedkendelse 187

– vidner 191 ff.

– vildfarelse 211 f., 218

– ægthed 183, 195, 197

testamentsarv 34, 44

testamentsformer 183 ff.

testamentsvidner 186, 191 f., 194, 196

testationsforbehold, adoption 43

testationskompetence 257, 259, 261 ff., 272, 285

– brøkdelssæreje 264, 266

– delegation 229 ff.

delingsformue 262, 264, 266

– fuldstændigt særeje 263 f., 269, 270

– fælleseje, Se delingsformue

– skilsmissesæreje 266, 269 f.

– uskiftet bo 264

tilbagefaldsret 39, 44

tilbagekaldelse, begunstigelsesindsættelse 348, 369

tilbagekaldelse af testamenter 283, 311, 313

– form 311 f.

– fremgangsmåde 311

– fælles testamenter 315 f.

– habilitet 312

– mangler ved viljeserklæring 309

– nye dispositioner 314

tilvækstret 251, 254

tredje arveklasse 34, 36 f., 44, 80

trolovelsesbørn 40

tvang, testamenter 206 ff.

tvangsarv 257 ff.

– båndlæggelse 270, 287 ff.

tvangspermutationer 239

U

udbakningsreglen 100

udbytte, legater 305 f.

uden udlagt kapitalejer, rentenydelsesrettigheder 246, 301

udfyldningsregler, arveforskud 156, 158

– båndlæggelse 296 f.

– forsikringer 353, 355, 368

– legater 306 ff.

– testamenter 83, 247 ff., 301, 320, 327

udlagt kapitalejer, rentenydelsesrettigheder 300

udlægsret, delingsformue 63

– brøkdelssæreje 71

– skilsmissesæreje 71

– sameje 75

– sumdeling 71

sumsæreje 71

– ved fuldstændigt særeje 74

udløsningsret, delingsformue 69

– brøkdelssæreje 71

– skilsmissesæreje 71

– sumdeling 71

sumsæreje 71

ved fuldstændigt særeje 74

udnyttelse, testamenter 180, 207, 210

udskudt arvefald, rentenydelsesrettigheder 233

– uskiftet bo 128

udskudt opfyldelse, AL § 93 390

udstregning, i testamente 311

udvidet testationskompetence 110, 289, 327

ugyldighed, testamenter 171, 176, 178, 202. 206, 211, 218, 283, 311

Side 430

uigenkaldelighed, begunstigelser 127, 339, 347 ff., 369

– testamenter 272, 323

ulykkesforsikring 165

ulykkesforsikringsbeløb, uskiftet bo 105

underholdsydelser, AL § 93 388

universalarving 217, 304

uoverdragelige rettigheder, uskiftet bo 101, 105

urigtige forudsætninger 145 f., 213, 218

uskiftet bo 87 ff.

– arv til længstlevende 106

– betingelser 91 ff.

– bevisbyrderegel, AL § 33 107

– brøkdelssæreje 103

– deling 128 f.

– forsømt forsørgelsespligt 113

– forsørgertabserstatning 105 f.

– gavegivelse 116, 123

– gaveomstødelse 115, 117, 123

– gave til længstlevende 108

– gældsansvar 88, 107

– insolvens 99

– livsforsikringsbeløb 105

– misbrug af rådighed 115, 117

misbrugskrav 116, 120 ff., 129

– nyt ægteskab 113

– ophør 112

– personlige rettigheder 105 f.

– pensionsrettigheder 105 f.

– præklusivt proklama 100

reguleringskrav 109, 116, 120 ff., 129

– rådighed i levende live 108

– rådighed mortis causa 109

– samtykke fra særbørn 93 f.

– skiftepligt 113

– skilsmissesæreje 87, 101 ff.

– successiv udskiftning 129, 133, 135

– testationskompetence 109

– udbakning 107

– udskudt arvefald 128

– udbetalte pensions- og forsikringsbeløb 101, 105, 106

– ulykkesforsikringsbeløb 105

– umyndighed 96, 99

– uoverdragelige rettigheder 101, 105, 106

– vederlagskrav 115 ff., 120 ff.

– værgemål 99, 108

utilbørlig påvirkning, testamenter 195, 206

V

vederlagskrav, uskiftet bo 115 ff., 120 ff.

vedkendelse, testamenter 187

vidner, testamenter 191 ff.

vidnetestamenter 182, 184, 186, 191

– bortkomne 194

vildfarelse, testamenter 210 ff., 218, 221

Æ

ægtefælle, begunstigelse 355 ff.

ægtefællens arveret 47 ff.

ægtefællens skiftefordele 47 f., 60, 148

ægtefællesamtykke, testationskompetence 267

ægthed, testamenter 183, 195, 197

Side 431