Stikordsregister

i Voksenansvarsloven (1. udg.)
Gratis adgang

Stikordsregister

 •  
 •  § 71-tilsyn 405

A

 •  Afgrænsning af anbringelsessted 153f
 •  Aflastning 153f
 •  Aflåsning 190, 250, 277, 290f, 353
 •  Afsoning 98ff
 •  Afværgehjælp 237ff
 •  Alarm- og pejlesystemer 346ff
  •  Afgørelse 351f
  •  Systemer 352f
 •  Alkohol og euforiserende stoffer 189, 198, 204f, 285
 •  Anbringelse af strafferetlige årsager 97ff, 152
 •  Anbringelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 119ff
 •  Anbringelse efter servicelov 74ff
 •  Anbringelse efter udlændingeloven 122ff
 •  Anbringelsessteder efter serviceloven 77ff
  •  Almene plejefamilier 80ff
  •  Delvis lukkede afdelinger 92ff
  •  Delvis lukkede døgninstitutioner 92ff
  •  Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 89
  •  Forstærkede plejefamilier 80ff
  •  Netværksplejefamilier 80ff
  •  Opholdssteder for børn og unge 90
  •  Pladser på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling 117, 155
  •  Sikrede døgninstitutioner 95ff
  •  Specialiserede plejefamilier 80ff
  •  Særligt sikrede afdelinger 105ff
  •  Åbne døgninstitutioner 91f
 •  Anstaltsforholdet 182ff, 190f, 198

B

 •  Begrænsning af adgang til ekstern kommunikation 306ff
  •  Aflevering af elektronisk kommunikationsudstyr 312f
  •  Håndhævelse 311f
 •  Beklædning 167ff, 177, 224
 •  Besøgs-, brev-, telefonkontrol m.v. 359ff
 •  Bevaring af effekter 329
 •  Børn og unge-udvalget 131f

C

 •  Chikane 224f, 251f

D

 •  Databeskyttelse 133ff, 350f, 379f, 398f
 •  Den sociale retssikkerhedslov 131f
  •  Almindelige klageregler 132
  •  Børn og unge-udvalget 132
  •  Opholdskommune 131f
 •  Domstolsprøvelse 268f, 299, 417ff
 •  Døralarmer 340ff
  •  Aktivering 344ff
  •  Opsætning 344

E

 •  Efterværn 154
 •  Elektronisk kommunikationsudstyr 306ff
 •  Erstatningskrav 202, 239

F

 •  Fastholdelse 248ff
 •  Fastholdelse på delvis lukkede anbringelsessteder 281ff
 •  Fiksering 236f
 •  Folkeskolelov 129ff
 •  Folketingets Ombudsmand 404f
 •  Side 459
 •  Foreløbige afgørelser 273, 304, 370ff
 •  Forældreansvarslov 174f
 •  Forældreomsorg 163, 174
 •  Frihedsberøvelse efter udlændingeloven 126f
 •  Frivillig medvirken 232f
 •  Fysisk guidning 216ff
 •  Fysisk magtanvendelse 244ff
  •  Fastholdelse 248ff
  •  Føren 248ff
 •  Føren 248ff

G

 •  Generelle principper for magtanvendelse 227ff, 254f, 326f, 357
  •  Forbud mod nedværdigende behandling 234ff
  •  Frivillig medvirken 232f
  •  Individualitetsprincippet 254
  •  Legalitetsprincippet 254
  •  Mindsteindgrebsprincippet 254
  •  Proportionalitetsprincippet 233f, 254
  •  Skånsomhedsprincippet 234
 •  Grundlæggende rettigheder 69ff
  •  Børnekonvention 72, 256f, 312, 329, 339f, 344
  •  EMRK 71, 255f, 311f, 327f, 339, 343
  •  Grundlov 70f
  •  Handicapkonvention 72f
 •  Grænsefladen mellem omsorg og fysisk magt 170ff

H

 •  Hundefører 331
 •  Husorden 181ff
  •  Aflevering af elektronisk kommunikationsudstyr 312f
  •  Besøg 189ff
  •  Elektroniske kommunikationsmidler 189ff, 196ff
  •  Frivillig husorden 187ff
  •  Husregler, der begrænser elektronisk kommunikation 309ff
  •  Håndhævelse 191f, 194f, 200ff, 252ff, 311f, 320
  •  Information 193f
  •  Lommepenge 200ff
  •  Mobiltelefoner 191f, 196ff
  •  Obligatorisk husorden 192ff, 196ff
  •  Vækketider og sengetider 197

I

 •  Ikrafttræden 421f
 •  Inddragelse af barnet eller den unge 147f, 229f, 390ff
 •  Indgreb i adgang til internet og telefon 365ff
 •  Interne skoler 130f, 157ff
  •  Dagbehandlingstilbud 160
 •  Isolation 287ff
  •  Beslutning 289f
  •  Isolationsrum 290f
  •  Tilsyn 295f
  •  Varighed 292f

K

 •  Klage 165, 186f, 204, 208, 220, 240, 248, 263, 268f, 277, 284, 289, 299, 309, 320, 335, 343, 349f, 361, 367, 372, 405ff
  •  Afgørelser 409ff
  •  Anvendelsen af magt eller andre indgreb 410f
  •  Klageberettigede 409
  •  Klagefrist 411
  •  Oplysning om klageadgang 413f
 •  Kommissorium 427
 •  Kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation 297ff
 •  Kortvarig fastholdelse 222, 242f
 •  Kropsvisitation og gennemsøgning af tøj 324f

L

 •  Leder eller stedfortræder 286, 289f, 345f, 396
 •  Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 117ff, 160f

M

 •  Magtanvendelsesudvalg 36ff
  •  Anbefalinger 38
  •  Kommissorium 36ff, 427
 •  Medbestemmelse 147ff, 229ff
 •  Side 460
 •  Metaldetektor 331
 •  Mindreårige og unge udlændinge 154f

N

 •  Natlig aflåsning af værelser 293f
 •  Nedsat funktionsevne 165ff, 171, 346ff
 •  Nødret 128
 •  Nødværge 128

O

 •  Omsorg 161ff, 229ff
 •  Oplysning om rettigheder 413ff

P

 •  Passende reaktioner 194f
 •  Personale 152, 160
 •  Personrettet tilsyn 402f
 •  Personskade 244ff
 •  Politianmeldelse 394ff
 •  Politiske aftaler
  •  Alle handlinger har konsekvenser 52, 437ff
  •  Voksenansvar 46f, 431ff
 •  Proportionalitetsprincippet 233f, 254f

R

 •  Registrering og indberetning 165, 186, 204, 208, 219, 240, 248, 263, 268, 277, 284, 289, 299, 309, 320, 335, 342, 349, 360, 367, 372, 375ff, 397
  •  Handlinger, der kan være undergivet påtale 381f
  •  Indberetning på intern skole 392f
  •  Indberetning til den anbringende kommune 383f
  •  Indberetning til socialtilsynet 384f
  •  Inddragelse af barnet eller den unge 390ff
  •  Indgreb, der skal registreres og indberettes 380ff
  •  Orientering af driftsherre 393f
  •  Orientering af forældremyndighedsindehaver eller repræsentant 389
  •  Standardskema 385ff
  •  Tidsfrister 387ff
 •  Repræsentant efter udlændingeloven 122, 210ff, 389, 413f
 •  Rusmiddeltest 204ff
  •  Frivillig medvirken 215
  •  Generelt samtykke 210ff
  •  Information 214f
  •  Sundhedsfaglige forskrifter 213
 •  Rømning 260ff

S

 •  Scanner 331
 •  Screening 112
 •  Selvbestemmelse 147f, 229
 •  Servicelov 73ff
  •  Anbringelse 74ff
  •  Anbringelse af sociale årsager 96f
  •  Anbringelse af strafferetlige årsager 97ff, 152
  •  Anbringelse af udlændingeretlige årsager 104
  •  Anbringelsessteder 77f
 •  Socialpædagogisk indsats 170ff, 230ff, 260ff, 369
 •  Socialtilsynet 399ff
 •  Straffelov 127
  •  Nødret 128
  •  Nødværge 128
 •  Strafferetligt anbragte unge over 18 år 156

T

 •  Territorial gyldighed 423f
 •  Tilbageførelse ved rømning 257ff
  •  Politiets bistand 263
  •  Rømning 260ff
 •  Tilbageholdelse i forbindelse med eller under en anbringelse 264ff
 •  Tilbageholdelse på delvis lukkede anbringelsessteder 275ff
  •  Aflåsning af yderdøre og vinduer 277ff
 •  Tilsyn 165, 187, 204, 208, 220, 240, 248, 263, 268, 277, 284, 289, 299, 309, 320, 335f, 342, 349, 361, 367, 372, 397ff
  •  § 71-tilsyn 405
  •  Folketingets Ombudsmand 404f
  •  Side 461
  •  Personrettet tilsyn 402f
  •  Socialtilsynet 399ff
  •  Tilsyn med løsning af kommunale opgaver 403f
 •  Tingsskade 237ff
 •  Trusler 223, 251, 395f
 •  Tvangsindgrebslov 136ff
 •  Tv-overvågning 332ff
 •  Tv-overvågningslov 334ff

U

 •  Udgang for strafferetligt anbragte 108ff
 •  Udlændingelov 121ff
 •  Undersøgelse af person og opholdsrum 314ff
  •  Bevaring af effekter 329
  •  Fremgangsmåde 330ff
  •  Kropsvisitation og gennemsøgning af tøj 324ff
  •  Undersøgelse uden konkret mistanke 322ff
  •  Undersøgelse ved bestemte grunde 320f
 •  Ungdomskriminalitetsnævnet 117ff, 269f, 303
 •  Ungdomssanktion 100ff

V

 •  Varetægtssurrogat 97f
 •  Varighed af ophold på sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger 113ff, 451ff
 •  Voksenansvar 161ff
  •  Hygiejne 167f, 179
  •  Indgreb 176ff
  •  Nedsat funktionsevne 165ff
  •  Plejefamilier 169f
  •  Sengeheste 167
  •  Sikkerhedsseler 167, 177
  •  Stofseler 167f, 237
  •  Tandbørstning 167, 177, 179
 •  Voksenansvarslovens anvendelsesområde 148ff, 447ff
 •  Voksenansvarslovens formål 143ff, 173
 •  Vold 127, 223, 251, 395f
 •  Vækketider og sengetider 196f

W

 •  Whistleblowerordning 401f
 •  Side 462