Doms- og afgørelsesregister m.v.

i Voksenansvarsloven (1. udg.)
Gratis adgang

Doms- og afgørelsesregister m.v.

Ankestyrelsens principmeddelelse

 •  Principmeddelelse 4-22 334

UfR

 •  U 2017.3272 Ø 71
 •  U 2017.750 V 246, 250, 284, 382
 •  U 2020.1107 H 139
 •  U 2020.1555 H 71, 153, 163, 176, 178, 217, 221, 224, 249
 •  U 2021.1285 Ø 303

FOB m.v.

 •  FOB 2013-28 170, 172, 221, 223, 230, 232, 233, 237, 253
 •  FOB 2015-13 139
 •  FOB 2017-13 190, 319
 •  FOB 2018-26 303
 •  FOB 2020-16 191
 •  FOB 2020-20 190, 198, 319, 331
 •  FOB 2020-30 190, 278
 •  FOB 2020-43 190, 191, 319
 •  FOB 2021-9 74, 153, 159, 449
 •  Nyhed af 21. august 2012 med tilhørende rapport 234, 236
 •  Nyhed af 9. oktober 2013 170
 •  Nyhed af 18. januar 2018 290
 •  Temarapport 2015 om børn og unge på handicapinstitutioner 171
 •  Temarapport 2017 om unge i sikrede døgninstitutioner, arrester og fængsler 131, 231, 291, 293, 294, 295, 296, 386, 390
 •  Temarapport 2018 om magtanvendelse og andre indgreb i børneasylcentre og private opholdssteder for bl.a. børn og unge med asylbaggrund 235, 414
 •  Temarapport 2019 om socialt anbragte mindre børn 131, 152, 231, 234, 235, 250, 386, 390, 391, 393, 414, 415
 •  Temarapport 2020 om institutioner for børn og unge med handicap 131, 171, 190, 231, 234, 235, 386, 390, 391, 415
 •  Side 457