Forside og kolofon

i Forældreansvarsloven (1. udg.)
Free access

Forside og kolofon

article image

Caroline Adolphsen

Forældelsesloven med kommentarer

1. udgave, 1. oplag

© 2021 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Clemenstrykkeriet, Viborg

Printed in Lithuania 2021

ISBN 978-87-574-4403-2

ebog ISBN 978-87-7198-514-6