Forside og kolofon

i Varemærkeloven (1. udg.)
Free access

Forside og kolofon

article image

Knud Wallberg & Mikael Francke Ravn

Varemærkeloven med kommentarer

1. udgave, 1. oplag

© 2021 by Djøf Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Clemenstrykkeriet

Printed in Lithuania 2021

ISBN 978-87-574-4267-0

E-bog ISBN 978-87-7198-493-4

Varemærkeloven (1. udg.)

med kommentarer