Stikordsregister

i Varemærkeloven (1. udg.)
Free access

Stikordsregister

® 79, 222, 268

A

absolutte registreringshindringer 84, 302ff

administrativ ophævelse 65, 469ff, 565

adresse 71, 232

afbildninger af faste ejendomme 421

afgrænsningsmærker 66

afværgemærker 66

agentforhold 77, 216, 459

agentvaremærker 94, 216

akronym 419

aktindsigt 543

almindelige retsgrundsætninger 346

anciennitet 83, 407f, 470

anke 521

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 65, 98, 537ff

ansøgninger om registrering 275ff

ansøgningsdato 83, 277, 283, 286, 406f, 443, 446, 507, 547f

ansøgningsgebyr 64, 279, 555, 576ff

arbejdssprog 83

ARIPO 99

autoriseret forhandler 238, 243

B

begrebsmæssig lighed 87, 187, 381

– betydningsmæssige indhold 183

begrænses 283, 402

bekendthedsgrad 163ff, 334ff, 380

beskaffenhed 325ff

beskrivende mærker 63, 84, 135, 232, 313, 319ff

beskrivende elementer 374ff, 384

beskyttelsesperioden 75

bestillingsnumre 178

bevisbyrde 163, 171, 206, 207, 211, 244, 245, 247, 453

bevissikring 74, 534

bevægemærker 63, 132, 142, 144, 319

brancheerklæringer 163, 263

brand 57

brugspligt 66, 78, 86, 169, 260ff, 271f, 438ff, 463, 468, 475f, 565, 589

brugt i udlandet 160

brugte varer 242, 252

butiksfacader 132, 176

bøde 74, 102, 510

C

central attack 98, 567

certificeringsmærke 58

co-branding 245

cooling off 87

CVR-nummer 282

D

Dannebrog 356

Dansk Varemærketidende 65, 98, 284, 431, 432, 443, 473, 479, 506

danske territorium 157, 263

defensive registreringer 66

degeneration 78, 220, 451ff, 465

designering

– designeringer af EU 91, 265, 571

– designering af Danmark 98f, 119, 126, 147, 156f, 218, 266, 277, 279, 406f, 455, 460, 515, 546, 571, 572, 578, 580, 590, 594

– behandling af designering af Danmark 561f, 563f, 565f

Side 621

– virkning af gyldige designeringer 566

– videreførelse af designeringer 567f, 571

– efterfølgende designering 557f, 583

designret 100, 110, 424

deskriptiv 63, 133ff, 233, 267f, 306ff, 319ff, 332f

deskriptive elementer 374ff, 384

dilution 71, 207

disclaimer 202, 239

distinktivitet 63, 84, 133ff, 302ff

distributionsforhold 195

domænenavne 68, 100, 104ff, 107, 122, 139, 176, 209, 216, 488

duftmærker 63

E

efternavn 418

EU-varemærker 79ff

– anciennitet 83, 407f, 460, 470, 571

– ansøgninger 82ff

– arbejdssprog 83

– brugspligt 91

– cooling off 87

– håndhævelse 521ff

– konvertering 89

– overdragelse 89f

– retsvirkninger 89, 509ff

– udvidelserne og indskrænkningen af EU 92

– varighed 89

eget navn 61, 71, 107, 138, 229ff, 625

eksklusiv licens 76, 494

ekspansionsmærker 66

eksportreglen 212

erhvervsdrivende 129

erhvervsmæssig brug 68, 172ff

erstatning 74, 513ff

EUIPO 59ff

EØS 72, 242ff, 249

F

fakturaer 263

fantasinavne 420

farmaceutiske præparater 324, 354

farve 61, 63, 132, 134, 144f, 148f, 150ff, 187f, 304f, 317ff, 545

farvebetegnelse 325f

farvekombination 63, 144, 148, 151ff, 188, 305, 317

fast ejendom 137, 139ff, 232, 350, 421ff

figurmærker 62, 84, 95, 132, 134, 144ff, 147ff, 186, 308ff, 321, 341, 353, 390, 502

firmanavne 62, 137, 180

fjernelse af varemærkeret 210, 251, 528

flag 355

forberedelseshandlinger 66, 159

forbudsbeføjelse 73, 168, 214

forebyggelse 75, 526

forestillingsbillede 69

fornavne 382f, 418

fornyes 89, 97, 445ff, 481, 560, 575, 579f, 594, 596

forringede varer 72, 250ff

forrådsmærker 66

forsæt 72, 74, 200, 207, 509f, 513

forsøg 511, 515

forsøgsøjemed 179

forvekslelighed 370ff

– forvekslingslæren 68

– forvekslelige varemærker 168ff, 182ff

– risiko for forveksling 197ff

forældelse af erstatningskrav 518

franchise-systemer 77

franchising 494

fremmed sprogtone 381

friholdelsesbehov 199, 307, 316, 320, 329f

fuldmægtig 83

fællesmærker 58, 82, 91, 119, 122f, 128f, 457, 546f, 594f

fællesnavne 79, 453

Færøerne 89, 99, 249, 569

G

garantifunktion 56

garantimærke 59, 82, 123f, 129f, 335, 366, 489

Side 622

genanbringelse 244

genbrug af emballage 172, 250, 252

generiske betegnelser 79

geografisk oprindelse 329

geografisk stedsangivelse 419

god markedsføringsskik 72, 229ff, 238f, 333

Grønland 89, 99, 249, 569

H

handelsmærker 57

helhedsbedømmelse 68, 197

helhedsindtrykket 69, 182, 374, 500ff

helhedsvurdering 87, 352, 371

hjemmesider 263

hologram 63, 132, 144, 154f

homonymi-problem 137, 141

house marks 57, 107

hovedklasse 290

I

ibrugtagne varemærker 66f, 75, 143, 157ff, 266

illustrationer 177

indarbejdelse 63, 84, 134f, 163ff, 371

indsigelse 65, 85f, 98, 432ff

initialer 231

INN-navn 354

interne forberedelseshandlinger 159

J

juridisk person 129f, 282

K

kaldenavn 422

kataloger 263

klagefrist 539

klassifikation 64, 95, 127, 169, 193, 288ff

Kodakdoktrinen 71

kollektivmærker 61, 125f, 130, 223 ff, 285, 366, 457ff, 489f

kommerciel forbindelse 199

koncernmærker 57

konfiskation 527

kongekroner 356

konkurs 89f, 265, 478, 487, 489

konsumption 72, 241ff

kontrafejer 420

kontrol- og garantimærker 355

kontrol- og garantistempler 355

konventionsprioritet 67, 93, 277, 296ff

konvertering 89, 98, 265, 407

kunstnernavne 420

køberkredsens beskaffenhed 70, 195ff

L

landsdækkende 66, 86, 164, 205

latterliggørelse 208

legitimationsregel 76, 489

licens 76f, 493ff, 497

– ekslusiv licens 494

– simpel licens 495

– underlicens 494

– tvangslicens 494

– notering af licens 496

– licenskontrakter 493f, 495f

– licenstagerens påtaleret 225f, 494, 532

– licenstagers underretningspligt 533

– licenstagere og brugspligten 260, 269, 494

– overtrædelse af licensaftaler 495

– licens i internationale registreringer 565

lovstridige varemærker 346ff, 359

loyalitetsemblem 178

lukkedag 296, 433, 547f

lydbillede 69, 182

lydlig lighed 377, 380

lydmærker 63, 132, 142, 144, 153, 319

lægemiddelsektoren 179, 196

lægemidler 70, 179, 196, 243, 324, 401, 511

M

Madrid-arrangementet 95

Madrid-protokollen 91, 95ff

– ansøgninger fra danske virksomheder 96ff, 553ff

– central attack 98

– designering af Danmark 98f, 561ff

– »dobbeltbeskyttelse« 572f

Side 623

– konvertering til national rettighed 567ff

– retsvirkning 566

– varighed og fornyelse 560

maleri 177

markedsundersøgelser 70

medvirken 173, 514

meningsindhold 69

midlertidige forbud og påbud 73, 522ff

modelbetegnelse 178

modkrav 90

motivbeskyttelse 187

mundtlig brug 381

mærkelighed 68f, 87f, 182ff, 373ff

– begrebsmæssig lighed 381f

– lydlig lighed 380f

– mærkebestanddeles styrke 379

– mærkets »konstruktion« 379

– synsmæssig lighed 377ff

mærkevare 57

mærkeændring 500ff

N

national behandling 93

nationalflag 356

naturlige varemærker 62, 107, 136ff, 307

navne på ejendomme 62, 122, 136f, 139, 140ff, 146, 158, 232, 240, 350, 421f, 430, 487

navnestempler 417

Nice-Arrangementet 95

– Niceklassifikationen 289ff

– klarhed og præcision 292f

– ordlydsfortolkning 294f, 400

– klassificeringens betydning for

lighedsvurderingen 295, 400f

– klassificering i designeringer 561f

– Niceklasser og gebyrer 575f, 579f

nova 86, 538

O

OAPI 99

offensive registreringer 66

offentlig orden 349

offentliggørelse 65, 284, 443

OHIM 80, 91

ometikettering 246

omkostninger 87

ommærkning 245

ompakning 210, 243, 244

ond tro 520

ophavsret 110f, 164, 423f

ophævelse 98

ophør 77ff, 89ff, 97f

oplagring 211

oprindelige mangler 77

ordmærke 61, 84, 146f, 184, 268

overbegreb 292, 352, 401, 462, 573

overdragelse 89, 97, 459, 485ff, 494, 497, 507, 565

overført betydning 163

oversættelser 183

P

pant 77, 89, 99, 482, 491f, 497, 565

parallelimport 72, 160, 181, 210, 241ff, 516, 526

Pariserkonventionen 93, 127

passivitet 253ff

– præklusionsreglen 254f

– den generelle passivitetsregel 255ff

– passivitet som betingelse for degeneration 452f

personnavn 61f

– personnavne som varemærke 122, 134, 136f, 146

– beskyttelse af personnavne 104, 107f, 137ff, 417ff

– forvekslelige personnavne 382f

– retten til brug af eget personnavn 229ff, 307

– EU-varemærker og personnavne 88, 90

piratkopi 211, 214f, 510f, 534, 535f

plantenyhedsloven 494

positionsmærker 132, 144f, 149f, 311

prioritet 67, 146, 160, 217ff, 286, 507

– tidsprioritet 67, 446

– prioritetsprincippet 67, 217ff, 273, 407

– konventionsprioritet 67, 93, 219, 277, 296ff

Side 624

– udstillingsprioritet 219, 300f

– prioritetspåstande 426

– prioritet i internationale registreringer 98, 407, 555, 566, 569

– prioritet i EU-varemærker 83, 89, 407, 571

privat brug 172ff

private labels 57

producentmærker 56

produktbetegnelse 348, 352f

produktregel 69, 87, 193, 371

pseudonymer 420

R

reel brug 78, 86, 91, 261ff, 271, 438ff, 449ff, 474f

regional konsumption 249

registrering og offentliggørelse 64, 82, 276

registreringsbetingelser 65, 277

relative registreringshindringer 65, 85, 87, 277, 367ff, 429, 434, 563

reservedele 71f, 103, 110, 237f

retlig interesse 77, 271f, 442, 468, 479

rimelig grund 68, 72, 206f, 249f, 264f

risiko for forveksling 68, 197ff, 371ff

rudeetikettering 245

S

sampakning 246

samtykke 85, 171f , 177, 425, 496

– brug eller registrering af varemærker uden samtykke 68, 94, 110, 170, 210, 415

– samtykke til brug af personnavne 420f

– samtykke til parallelimport 72

– samtykkekravet ved konsumption 247ff

– brugspligten og brug efter samtykke 268f

secondary meaning 63, 163

sekundær betydning af personnavne 138, 418f

serievaremærker 200, 373

servicemærker 61, 194

simpel licens 495

slangudtryk 220, 333, 350, 353

slogan 184, 305, 307, 326, 384

sortsnavne for plantenyheder 85, 325, 363f

sproglige almeneje 134, 322, 381

stamhus 77, 94, 216

statsemblemer 355

stempelpligtige 486

straf 73f, 102, 168, 210, 509ff, 527

– bødestraf 510

– frihedsstraf 511f

– påtalereglerne 512

stride mod offentlig orden 85, 142, 346f, 349f, 427

størrelsesangivelser 326

substituerbare 70, 88, 182, 517

synsbillede 69, 182

synsmæssig lighed 87, 360, 376, 377ff, 390ff, 397ff

sædelighed 125, 142, 284, 346, 350, 427, 458

særpræg 63, 65, 67, 132, 162, 232, 303ff, 459

– distinktivitet (adskillelsesevne) 133ff

– deskriptivitet 133ff, 319ff

– indarbejdelse af mærker uden særpræg 163ff, 333ff

– begrænsninger i eneretten ved usærprægede tegn 232ff, 461

– stærke og svage mærker 197ff, 374ff

– udnyttelse af eller skade på særpræg 71, 103, 203f, 207f, 408ff, 414

– EU-varemærker og særpræg 81f, 84f, 89, 90

søgningsrapport 65, 69, 85, 98, 277, 279f, 281, 299, 426, 429f, 561, 576f

T

tab 516

taget i brug 157

talemåder 220

teknisk resultat 343

telefonnumre 176

telegramadresser 176

Side 625

telle quelle 94

tilbehør 236

tilintetgørelse 75, 527

tillægsetikettering 245

tinglysning 491

titler 384

Trademark Law Treaty 94

trademark merchandising 77, 494

transit 60, 211, 213ff

tredimensionale varemærker 111, 133, 305

TRIPS 94

tvangslicens 494

U

uagtsomhed 73f, 200, 510, 513f

uden rimelig grund 68, 168, 206f

udlæg 60, 99, 482

udsmykning 150, 178, 191, 311f

udvanding 71, 207, 409

udvide ansøgningen 283

udvidelsen af EU 92

udviskede erindringsbillede 70, 87, 199, 371

ugyldige varemærkeregistreringer 458f

– delvis ugyldighed 462ff

– retsvirkninger af ugyldighed 465f

– udslettelse af uggyldige varemærker 482

ulovlig brug 269

underlicens 269, 496, 532

URL-adresser 176, 209

utilbørlig udnyttelse 68, 71, 88, 103f, 162, 203f, 207, 233, 408, 414

V

varefortegnelse 298

varelighed 68, 88, 192ff, 204, 399ff

varemærkeforfalskning 211, 526

varemærkeregistret 126, 281

varemærkerettens indhold 67ff, 167ff

– begrænsninger i eneretten 227ff

– eneretsbeføjelserne 168ff

– sanktionsmidler 168f, 509ff

– velkendte mærker 202ff

varens art 72, 195ff, 352

vares mængde 326

vareudstyrsmærker 62, 84, 149, 190ff, 318, 398

varighed 75, 89

vederlag 515

vejledningspligt 542

velkendte varemærker 88, 198, 202ff, 408ff, 463

vidneforklaringer 263

vildledende mærker 85, 124, 351ff

virksomhedsnavne 100, 107, 139f, 176, 229, 415f

virksomhedspant 77, 492

vitterlig kendt 93, 161, 205

VM-forordningen 58

W

WIPO 93, 96ff, 360, 555

WTO 93, 94, 298f

Y

ytringsfrihed 112, 209

Æ

ældre varemærke 162, 277, 406ff

ændrede varer 251

Ø

ønskenummerplader 176

Side 626

Varemærkeloven (1. udg.)

med kommentarer