Erhvervsjura (15. udg.)

i et markedsøkonomisk perspektiv

Ingen adgang

Den traditionelle, juridiske synsvinkel rendyrker juraen som middel til løsning af foreliggende tvister.

Adgang til fuld tekst