Erhvervsjura (15. udg.)

i et markedsøkonomisk perspektiv

Ingen adgang

Den traditionelle, juridiske synsvinkel rendyrker juraen som middel til løsning af foreliggende tvister.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 14
Adgang til fuld tekst