Generationsskifte og omstrukturering (6. udg.)

– det skatteretlige grundlag

Ingen adgang

Generationsskifte og omstrukturering omhandler det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering af erhvervsvirksomheder, specielt i forbindelse med overdragelse af virksomheder/aktier med skattemæssig succession samt omstrukturering i forbindelse med tilrettelæggelse af et generationsskifte, herunder skattefrie virksomhedsomdannelser, aktieombytning, spaltning, fusion og tilførsel af aktiver.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 5
Adgang til fuld tekst