Gratis adgang

Forkortelser

AdvokatenMedlemsblad for Advokatsamfundet.
Andenæs Johs. Andenæs: Norsk straffeprosess, 4. udg. ved Tor-Geir Myhrer, Oslo 2010.
Ashworth and RedmayneAndrew Ashworth and Mike Redmayne: The Criminal Process, 4. udg., Oxford, 2010.
Anklagemyndighedens årsberetning for det angivne år.
Bet.Betænkning.
Bkg.Bekendtgørelse.
Bock GreveEmil Bock Greve: Politiets efterretningstjeneste, En retlig belysning af tjenestens virksomhed og det samlede kontrolsystem, 2014.
DIKSystematisk oversigt over Domme i Kriminelle sager med angivelse af årstal.
EMRK-kommentarenDen Europæiske Menneskeretskonvention art. 1-10, kommenteret af Peer Lorenzen, Jonas Christoffersen, Nina Holst-Christensen, Peter Vedel Kessing, Sten Schaumburg-Müller og Jens Vedsted-Hansen, 3. udg., 2011.
EMDDom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
EU-ret & MenneskeretEU-ret & Menneskeret – tidsskrift udgivet af Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
FMFuldmægtigen. Indeholder bl.a. en række straffedomme refereret af rigsadvokaten. Her angivet ved årstal og sidetal.
FOBBeretning fra Folketingets Ombudsmand med angivelse af år og sidetal.
Forvaltningsret, Almindelige emnerJens Garde m.fl.: Forvaltningsret, almindelige emner, 6. udg., 2016.
FTFolketingstidende med angivelse af samling og tillæg.
Gammeltoft-Hansen I-IIIHans Gammeltoft-Hansen: Strafferetspleje, bind I, 1998, II 1989 og III 1996.
GermerPeter Germer: Statsforfatningsret, 5. udg., 2012.
GomardBernhard Gomard: Studier i den danske straffeproces, 1976.
GreveVagn Greve: Straffene, 2. udg., 2002.
HammerumCamilla Hammerum: Tiltalen, 2014.
HenricsonIb Henricson: Politiret, 6. udg., 2016.
HurwitzStephan Hurwitz: Den danske Strafferetspleje, 3. udg., 4. opl., 1966.
JJuristen – tidsskrift udgivet af Djøf.
J.P. Christensen m. fl. Dansk StatsretJens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen: Dansk Statsret, 3. udg., 2020.
JochimsenJørgen Jochimsen: Hovedforhandling i straffesager, 4.udg., 2016.
KjølbroJon Fridrik Kjølbro: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – for praktikere, 5. udg., 2020.
Kommenteret Retsplejelov I-IIIKommenteret Retsplejelov I-III red. af B. Gomard, Jens Møller, Oliver Talevski, Peter Thønnings og Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, 10. udg., 2018.
Kommenteret Straffelov, alm. delKommenteret straffelov, almindelig del, kommenteret af Thomas Elholm, Morten Niels Jakobsen og Lasse Lund Madsen, 11. udg., 2019.
Kommenteret Straffelov, spec. del Kommenteret straffelov, speciel del, kommenteret af Gorm Toftegaard Nielsen, Thomas Elholm og Morten Niels Jakobsen, 11. udg., 2017.
Liisberg og RubinJonas Bering Liisberg og Marcus Rubin: Offentlighed i retsplejen, 1995.
Lov & RetTidsskrift udgivet af Advokatsamfundet.
Lov & RettNorsk juridisk tidsskrift udgivet af Universitetsforlaget.
Matningsdal 2015Magnus Matningsdal: Straffeloven, Alminnelige bestemmelser, Kommentarutgave, 2015.
MEDDMeddelelser udgivet af Landsforeningen af beskikkede advokater. Efter årstal angives ikke sidetal, men medd. nr.
MedierettenSøren Sandfeld Jakobsen og Sten Schaumburg-Müller: Medieretten, 2013.
Medieret – Frihed og ansvarTrine Baumbach i Medieret – Frihed og ansvar, 2017.
MiljøstraffesagerUdgives med løbende romertal i serien Orientering fra Miljøstyrelsen, senest Miljøstraffesager VIII, Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 12, 1996.
Nielsen og ValbakGorm Toftegaard Nielsen og Uno Valbak: Farlig kørsel og frakendelse – retspraksis efter færdselsloven § 126, 1992.
NRTNorsk Rettstidende, utgitt av Den norske Advokatforening
NTFKNordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab udgivet af De nordiske kriminalistforeninger.
NTFSTidsskrift for Strafferett, Gyldendal Akademisk, Oslo
ProcedurenBackhausen, Djurhuus & Lundblad (red.): Proceduren, 3. udg., 2009.
RMRigsadvokatens meddelelse med angivelse af årstal og nr. Findes på rigsadvokatens hjemmeside
RTRigsdagstidende (før 1953), FF Folketingets forhandlinger.
RørdamThomas Rørdam: Forsvareren, 2012
Eva SmithEva Smith: Straffeproces. Grundlæggende regler og principper, 7. udg., 2013.
StraffeprocessenMichael Kistrup, Jakob Lund Poulsen og Thomas Rørdam: Straffeprocessen, 3. udg., 2018.
Strafferet 1Gorm Toftegaard Nielsen: Strafferet 1: Ansvaret, 5. udg. ved Lasse Lund Madsen, 2019.
Strafferet 2Gorm Toftegaard Nielsen: Strafferet 2: Sanktionerne, 4. udg., 2014.
TFRTidsskrift for Rettsvitenskap, udgivet af Oslo Universitetsforlag.
TFKTidsskrift for Kriminalret.
TFS Tidsskrift for Skatter og Afgifter, udgivet af A/S Skattekartoteket. Efter årstal angives ikke sidetal, men sagens nr.
UUgeskrift for Retsvæsen med angivelse af årstal og sidetal for domme efterfulgt af H for Højesteret, Ø for Østre Landsret, V for Vestre Landsret, SH for Sø- og Handelsretten, RR for Rigsretten, og SK for Den Særlige Klageret. Angivelse af B mellem årstal og sidetal henviser til ugeskriftets litterære afdeling.
VestergaardJørn Vestergaard: Strafferetlige sanktioner, 2. udg., 2017.
WaabenKnud Waaben: Strafferettens almindelige del, Ansvarslæren, 6. rev. udg. ved Lars Bo Langsted, 2015.
Zahle I-IIIHenrik Zahle: Dansk forfatningsret, 3. udg., bind 1, 2001, bind 2, 2001 og bind 3, 2003.
1875-motiverneUdkast til Lov om Strafferetsplejen. Udarbejdet af den ved allerhøjeste Reskript af 28de Februar 1868 nedsatte Proceskommission, 1875.
1899-motiverneUdkast til Lov om strafferetsplejen. Udarbejdet af den ved allerhøjeste Reskript af 11. Maj 1892 nedsatteProceskommission med Bemærkninger, 1899.