Domsregister

i Ansættelsesret (1. udg.)
Gratis adgang

Domsregister

Ugeskrift for Retsvæsen

U 1916.135 H 553

U 1935.507 H 553

U 1940.425 H 85

U 1951.577 H 617

U 1952.266 H 83

U 1955.806 H 434

U 1958.868 H 194

U 1961.212 H 545

U 1964.22 H 52

U 1964.367 H 69, 523

U 1964.578 H 51

U 1966.115 H 444

U 1967.114/2 H 350

U 1968.122 S 35

U 1968.291 H 382, 476

U 1969.171/3 H 442

U 1970.624 H 349

U 1971.66 H 544

U 1972.17 H 349

U 1972.935 Ø 616

U 1972.999 H 176

U 1973.44 H 603

U 1973.131 H 393

U 1973.135 H 476

U 1973.190 V 282

U 1973.303 H 548

U 1973.319 H 457

U 1973.388 H 616

U 1973.555 H 527

U 1974.3 H 87, 549

U 1974.346 H 348

U 1974.481 H 74, 83, 533

U 1974.1068 Ø 35, 37

U 1975.16 H 435

U 1975.190 H 89, 523, 548

U 1976.299 H 420

U 1976.528 H 86

U 1976.727 V 554

U 1976.802 H 84

U 1976.920 H 478

U 1977.54 H 565

U 1977.152 H 479

U 1977.1033 V 52

U 1978.149/2 H 388, 397

U 1978.326 H 443

U 1978.461 H 437, 443

U 1978.941 H 614

U 1979.525 H 596

U 1979.706 H 602

U 1979.1014 H 68

U 1980.4 H 71

U 1980.405 H 606

U 1980.455 Ø 543

U 1980.717 H 446

U 1981.252 H 229

U 1981.302 H 478

U 1981.355 Ø 88

U 1981.428 H 598

U 1981.478 H 86, 398

U 1981.617 H 56

U 1982.101 H 479, 592

U 1982.1187/2 Ø 36

U 1983.88 H 502

U 1983.105 H 447

U 1983.157 H 458

U 1983.344 H 565, 572

U 1983.685 H 517

U 1983.730 H 73, 587

U 1983.1034 H 506

U 1983.1038 H 506

U 1983.1063 S 214

U 1984.14 H 32

U 1984.27 H 500

U 1984.172 H 548

U 1984.264 V 500

U 1984.330 H 604

U 1984.754 H 523

U 1985.101 H 430, 601

U 1985.106 H 549

U 1985.148 H 525

U 1985.800 V 73

U 1985.906 H 475

U 1985.1049 H 160, 480

Side 627

U 1986.54 V 36

U 1986.179 H 398

U 1986.190 H 545, 605

U 1986.285 H 175, 479, 481, 517

U 1986.318 H 56

U 1986.744 S 27

U 1986.898 H 194

U 1987.85 H 83

U 1987.130 H 554

U 1987.234 S 291

U 1987.297 H 148

U 1987.495 H 439

U 1987.634 H 430

U 1987.720 Ø 42

U 1987.810 H 602

U 1987.822 H 543

U 1987.830 H 544

U 1988.48 H 475

U 1988.122 H 85, 549

U 1988.157 H 344

U 1988.392 V 389

U 1988.645 H 598

U 1988.1052 H 598

U 1989.69 H 127, 500

U 1989.249 H 197, 200

U 1989.707/1 H 353

U 1990.39 H 398

U 1990.92 Ø 221

U 1990.529 H 89

U 1990.611 H 527

U 1990.619 H 45

U 1990.674 Ø 286

U 1991.378 H 444, 597

U 1991.714 H 86

U 1991.786/2Ø 30

U 1991.863 H 568, 572

U 1991.935 H 127

U 1992.18 S 159, 221, 227

U 1992.321 S 474, 483

U 1992.469 H 197, 200

U 1992.625 Ø 76, 99

U 1992.759 Ø 84

U 1993.13 H 32

U 1993.331 S 224, 228

U 1993.341 S 182

U 1993.417 Ø 72

U 1993.555 H 421

U 1993.563 H 477

U 1993.593 H 474

U 1994.45 H 523

U 1994.59 H 548

U 1994.100 V 377

U 1994.172 H 484

U 1994.215 Ø 225

U 1994.375 V 285

U 1994.846 H 601

U 1994.907 H 548

U 1994.1009 V 47

U 1995.6 H 526

U 1995.26 H 485, 548

U 1995.595 V 340

U 1995.621 H 290

U 1995.660 H 524

U 1996.575 V 613

U 1996.1232 V 81

U 1996.1348 H 509, 512

U 1996.1400 V 534

U 1996.1462 H 106, 563

U 1996.1514 Ø 447

U 1997.211 V 544

U 1997.278 H 477

U 1997.599 V 298

U 1997.663 Ø 524

U 1997.946 V 214

U 1997.966 V 435

U 1997.1069 H 437, 448

U 1997.1409 V 51

U 1997.1495 H 80, 320

U 1997.1508 H 194, 198, 340

U 1997.1702 H 298

U 1998.97 H 197

U 1998.135 V 81

U 1998.294 S 504

U 1998.777 Ø 351

U 1998.894 H 458

U 1998.927 H 43

U 1998.1306 H 522, 525

U 1998.1435 Ø 466

U 1998.1600 V 382

U 1998.1623 Ø 534

U 1999.301 V 56

U 1999.488 V 174

U 1999.935 Ø 296

U 1999.1316 H 113

U 1999.1337 H 538

U 1999.1496 H 113

Side 628

U 1999.1809/2 H 223

U 1999.1870 S 296, 320

U 1999.1927 Ø 282, 285

U 2000.227 V 74, 533

U 2000.263 Ø 506

U 2000.298 H 599

U 2000.739 Ø 554

U 2000.940 V 297

U 2000.982 Ø 33

U 2000.1090 H 50, 92

U 2000.1099/2 H 138

U 2000.1234 V 342

U 2000.1242 Ø 168

U 2000.1357 H 106, 537, 538, 599

U 2000.1728 H 113

U 2000.1993 H 85

U 2000.2249 H 127, 216

U 2000.2283 H 33

U 2000.2350 Ø 38, 234

U 2001.550 H 219

U 2001.603 H 535

U 2001.1636 V 228

U 2001.1993 H 500, 513

U 2001.2348 H 562, 568

U 2001.2357 H 544

U 2002.222 Ø 53, 332, 383

U 2002.383 H 127

U 2002.1269 H 538

U 2002.1690/1 H 166

U 2002.1753 H 37

U 2002.1927 Ø 510, 512

U 2002.2026 H 561

U 2002.2350 Ø 600

U 2002.2435 H 214, 287

U 2002.2532 V 602

U 2002.2626 H 51, 569

U 2003.13 H 548, 555, 556

U 2003.90 H 86

U 2003.464 Ø 36

U 2003.603 H 215, 217, 220

U 2003.667 H 555, 556

U 2003.1430 Ø 180, 274, 566

U 2003.1570 H 163, 558

U 2003.1660 H 600

U 2003.1991 H 597, 603

U 2003.2276 V 215

U 2004.1 H 297

U 2004.241 Ø 196

U 2004.273 Ø 189, 272, 274

U 2004.651 V 506, 512

U 2004.720 H 435

U 2004.757/2 H 149

U 2004.990 H 511

U 2004.1480 H 353, 356

U 2004.1568 H 503

U 2004.1659 Ø 219

U 2004.1683 Ø 75, 77

U 2004.1708 H 33

U 2004.1715 Ø 616

U 2004.1780 Ø 33

U 2004.2128 H 388

U 2004.2174 V 216, 481, 484

U 2004.2453 H 523, 610

U 2004.2579 Ø 77

U 2004.2701 H 219

U 2004.2751 H 484, 491

U 2005.13 V 475

U 2005.578 H 562, 567

U 2005.616 H 107, 438, 537, 550

U 2005.671 H 353, 356

U 2005.822 Ø 105, 160

U 2005.886/2 H 515, 581

U 2005.1131 Ø 272, 600

U 2005.1265 H 180, 233

U 2005.1398 V 533

U 2005.1414 Ø 75

U 2005.1429/2 Ø 40

U 2005.1880 V 215

U 2005.2111 H 107

U 2005.2269 V 219, 390

U 2005.3332 H 57, 71, 74, 490, 558

U 2005.3471 H 602

U 2006.39 Ø 293, 432, 601

U 2006.65 Ø 441

U 2006.657 V 106, 198

U 2006.770 H 100

U 2006.1046 H 389, 393, 605

U 2006.1209 H 446

U 2006.1414 H 503

U 2006.1603 Ø 210

U 2006.1660 V 569

U 2006.2083 H 100

U 2006.2346 H 298, 308

U 2006.2904 V 344

U 2006.3390 S 83

U 2007.337 H 563

Side 629

U 2007.537 H 537, 576

U 2007.602 V 217, 484

U 2007.651 V 537, 543, 600

U 2007.923 Ø 210

U 2007.1263 H 535

U 2007.1519 H 100

U 2007.1569 H 69

U 2007.1631 V 613

U 2007.1682 Ø 56

U 2007.1764 H 433

U 2007.2076 H 410

U 2007.2251 S 82

U 2007.2482 V 439, 443

U 2007.2568 Ø 421

U 2008.23 V 480, 481, 483, 485

U 2008.41 H 563

U 2008.254 Ø 611

U 2008.611 V 458

U 2008.636 H 107

U 2008.727 S 261, 273

U 2008.844 V 47

U 2008.951 H 421

U 2008.957 H 208, 211, 289

U 2008.1246 Ø 364

U 2008.1353 V 234

U 2008.1547 V 466

U 2008.1696 S 437

U 2008.1892 H 546

U 2008.1897 H 93

U 2009.307 V 516

U 2009.323 V 217, 219

U 2009.406 H 86

U 2009.724 H 297

U 2009.794 H 103

U 2009.999 H 438

U 2009.1066 V 386, 610

U 2009.1251 H 564

U 2009.1700 Ø 47, 218, 220

U 2009.1845 H 97, 127, 299, 426, 490

U 2009.1966 V 570

U 2009.2142 H 441, 448

U 2009.2431 H 394

U 2009.2760 H 526

U 2009.2993 H 210, 212

U 2009.2997 H 180

U 2010.93 V 40

U 2010.243/2 H 610

U 2010.508 H 418

U 2010.549 H 294

U 2010.603 Ø 239, 484

U 2010.610 Ø 239

U 2010.1415 H 233

U 2010.1689 H 595, 615

U 2010.1922 H 526, 527

U 2010.2270 V 55, 73

U 2010.3176 H 33

U 2011.193 H 168, 351, 354, 356, 550

U 2011.203/3 H 351, 354, 356

U 2011.263 H 55

U 2011.417 H 235

U 2011.551 H 104

U 2011.805 H 299

U 2011.819 H 297

U 2011.831 H 39, 77, 100, 297

U 2011.1199 V 590

U 2011.1308 H 314, 315

U 2011.1355/2 H 413, 598

U 2011.1776 H 218, 220

U 2011.1849 V 257

U 2011.2014 H 294

U 2011.2104 H 474, 478, 480

U 2011.2111 H 60

U 2011.2117 H 478

U 2011.2343 H 260

U 2011.2365 H 92, 292

U 2011.2602 H 87, 485, 549, 551

U 2011.2654 H 137, 152, 356, 357, 358

U 2012.41 Ø 576

U 2012.304 H 294

U 2012.341 V 131

U 2012.379 V 464, 545

U 2012.420 Ø 297

U 2012.511 H 211, 216, 220

U 2012.514 H 48, 613

U 2012.524 H 174

U 2012.805 V 576

U 2012.825 Ø 445

U 2012.890 H 238, 239

U 2012.1315 H 353

U 2012.1782 H 219, 220

U 2012.2033 H 244

U 2012.2052 H 140

U 2012.2133 H 216

U 2012.2627 H 210, 212, 215

U 2012.2681 H 587

U 2012.3063 H 308

Side 630

U 2012.3621 H 503

U 2013.224 H 68

U 2013.448 H 306, 315

U 2013.727 H 307

U 2013.1282 V 48

U 2013.1578 V 219

U 2013.2027 H 535

U 2013.2107 H 455, 616

U 2013.2338 H 56

U 2013.2473 Ø 257

U 2013.2575 H 235, 247

U 2013.2849 V 443, 599

U 2013.3130 H 241

U 2013.3147 H 232

U 2013.3301 H 242

U 2014.106/2 H 574

U 2014.471 H 243

U 2014.914 H 128, 133, 134

U 2014.1015 V 602

U 2014.1119 H 131, 546, 551

U 2014.1284 V 527

U 2014.1569 S 444

U 2014.1678 V 482

U 2014.3363 H 70, 94, 344

U 2014.3667 H 128

U 2015.1 H 237

U 2015.189 V 310

U 2015.197 V 30

U 2015.225 V 374, 597

U 2015.348 H 70

U 2015.642 H 70, 76, 92

U 2015.649 H 614

U 2015.936 H 43

U 2015.1041 S 249

U 2015.1053 S 249

U 2015.1152 V 451

U 2015.1169 V 255, 587

U 2015.1318 H 579

U 2015.1525 H 161, 464, 619

U 2015.1884 Ø 389

U 2015.2027 H 237

U 2015.2525 H 161

U 2015.3025 V 291

U 2015.3210 H 198

U 2015.3220 H 284, 285, 292

U 2015.3301 H 247, 569

U 2015.3823 H 52, 425

U 2015.3827 H 253, 254

U 2016.132 Ø 393

U 2016.384 V 257

U 2016.534 H 499

U 2016.814 H 352

U 2016.1168 H 238

U 2016.1230 H 127, 369

U 2016.1348 V 389, 397

U 2016.2145 H 596, 597, 598

U 2016.2319 V 295

U 2016.2342 V 423

U 2016.2463 H 250, 254

U 2016.2530 H 252

U 2016.2631 V 442

U 2016.2990 H 499

U 2016.3069 V 611

U 2016.3097 V 432

U 2016.3281 H 244

U 2016.3736 H 321

U 2017.98 H 272

U 2017.253 H 74

U 2017.303 H 218

U 2017.391 V 603

U 2017.824 H 416, 547

U 2017.1243 H 133, 134

U 2017.2353 V 251

U 2017.2904 H 366

U 2017.2980 H 354

U 2018.471 H 496

U 2018.763 H 365

U 2018.815 H 526, 527

U 2018.822 H 389, 569

U 2018.830 H 247, 248, 256

U 2018.853 H 248, 253

U 2018.900 H 588

U 2018.1766 H 579

U 2018.2268 H 305, 312, 313, 314

U 2018.2430 V 468, 605

U 2018.2861 Ø 386, 432

U 2018.2891 Ø 182, 465

U 2018.2925 V 448

U 2018.3191 H 52, 82

U 2018.3561 H 59, 166, 475

U 2019.704 V 394

U 2019.2762 H 134, 547

U 2019.3250 V 440

U 2019.3302 Ø 225, 226, 227, 228

U 2019.3334 V 395, 595

U 2019.3552 H 57, 104

Side 631

U 2019.3811 V 444

U 2019.3878 H 234, 266, 431, 606, 619

U 2019.4136 V 367

U 2020.97 H 343, 399, 611

U 2020.834 H 314

U 2020.845 H 322, 323

U 2020.978 H 617

U 2020.993 Ø 56

U 2020.1615 H 59, 158, 222, 272, 273

Østre Landsret

ØLD af 3.3.1993 (B-0711-93) 56

ØLD af 18.5.2000 (B-1751-99) 434

ØLD af 28.8.2001 (B-2878-00) 342

ØLD af 11.12.2002 (B-3540-01) 573

ØLD af 20.12.2002 (B-2524-01) 222

ØLD af 28.10.2004 (B-863-04) 440

ØLD af 28.10.2004 (B-3599-02) 612

ØLD af 7.12.2004 (B-152-04) 74

ØLD af 1.3.2005 i (B-542-02 m.fl.) 32

ØLD af 14.12.2005 (B-3012-14 og B-3015-14) 504

ØLD af 3.2.2006 (B-400-05) 224

ØLD af 14.9.2006 (B-2110-04) 403

ØLD af 30.11.2006 (B-3593-05) 217

ØLD af 5.3.2008 (B-0413-07) 255

ØLD af 17.4.2008 (B-653-07) 283

ØLD af 7.6.2010 (B-2044-09) 444, 605

ØLD af 25.8.2010 (B-3080-09) 283

ØLD af 10.9.2010 (B-1184-10) 217

ØLD af 7.12.2010 (B-1830-09) 393

ØLD af 7.6.2011 (B-1708-10) 602

ØLD af 8.12.2011 (B-495-11) 33

ØLD af 21.6.2012 (B-2627-11) 603

ØLD af 25.10.2012 (B-368-12) 35

ØLD af 28.2.2013 (B-2773-12) 469

ØLD af 6.1.2014 (B-4350-12) 348

ØLD af 16.6.2014 (B-3353-13) 559

ØLD af 23.6.2014 (B-2311-13) 395

ØLD af 26.5.2015 (B-2251-14) 379

ØLD af 28.8.2015 (B-3041-14) 34

ØLD af 18.3.2016 (B-2646-12) 54

ØLD af 22.3.2016 (B-3582-14) 177, 223, 229

ØLD af 12.10.2016 (B-2252-15) 380

ØLD af 15.2.2017 (B-345-16) 218

ØLD af 7.3.2017 (B-1143-16) 445

ØLD af 6.9.2017 (B-2788-16) 225, 226

ØLD af 30.10.2017 (B-2958-16) 552

ØLD af 29.5.2019 (B-30678-18) 223, 224, 228

ØLD af 20.6.2019 (B-18077-18) 379

ØLD af 2.12.2019 (BS 29629/2019) 368

Vestre Landsret

VLD af 30.5.2000 (B-328-00) 217

VLD af 9.10.2001 (B-0411-01) 34

VLD af 7.7.2005 (B-1829-04) 286

VLD af 30.1.2006 (B-0363-05) 392

VLD af 27.4.2006 (B-1519-05) 53, 348

VLD af 24.11.2006 (B-2621-05) 479

VLD af 31.8.2007 (B-1743-06) 466

VLD af 22.11.2007 (B-1688-06) 377

VLD af 5.12.2007 (B-1955-01) 458

VLD af 12.5.2009 (B-2528-08) 432

VLD af 28.10.2010 (B-2593-09) 51

VLD af 15.12.2011 (B-0732-11) 392

VLD af 17.10.2013 (B-2905-12) 573

VLD af 28.1.2015 (B-2116-13) 225

VLD af 2.5.2017 36

VLD af 21.6.2018 (B-2927-17) 192

VLD af 15.5.2018 (B-1275-16) 226, 229

Sø- og Handelsretten

SHD af 18.5.2005 (P-6-04) 35

Byretterne

Københavns Byrets dom af 4.12.2007 (B-01-4B-5785/2006) 199

Kolding rets dom af 31.3.2016 (B-1533-2014) 249

Arbejdsretten

Dom af 18.2.1975 (7400) 163

Dom af 17.2.1981 (9287) 340

Dom af 17.12.1981 (9493) 100

Dom af 10.3.1983 (9767) 73

Dom af 15.10.1987 (86.288) 36

Dom af 15.10.1987 (86.462) 193

Dom af 17.11.1987 (87.054) 607

Dom af 15.1.1988 (87.436) 175

Dom af 18.1.1988 (87.418) 245

Dom af 11.2.1988 (86.219) 162

Dom af 1.12.1988 (88.276) 403

Dom af 22.6.1989 (89.086) 552

Dom af 7.6.1990 (89.263) 193

Side 632

Dom af 21.6.1990 (88.418) 44

Dom af 8.11.1990 (90.013) 380

Dom af 18.1.1991 (90.009) 194

Dom af 21.3.1991 (90.328) 511

Dom af 17.10.1991 (90.289) 338

Dom af 21.11.1991 (90.007) 64

Dom af 19.2.1992 (91.030) 44

Dom af 29.4.1992 (91.301) 69

Dom af 14.12.1992 (92.082) 69, 378

Dom af 15.6.1994 (93.422) 580, 584

Dom af 7.10.1994 (93.400) 47

Dom af 25.4.1995 (95.060) 608

Dom af 29.5.1995 (94.455) 379

Dom af 25.1.1996 (94.317) 608

Dom af 15.4.1997 (96.409) 298

Dom af 24.4.1997 (96.17) 140

Dom af 12.10.1998 (98.342) 553, 554

Dom af 9.8.2000 (99.623) 289, 575

Dom af 17.11.2000 (96.225) 70

Dom af 18.12.2000 (2000.574) 607

Dom af 28.6.2001 (2000.532) 193

Dom af 2.7.2001 (2000.973) 45

Dom af 25.10.2001 (2000.989) 377

Dom af 29.10.2001 (2000.249) 347

Dom af 3.12.2001 (2001.584) 608

Dom af 6.3.2002 (2001.312) 30

Dom af 7.3.2002 (2001.694) 500

Dom af 24.6.2002 (99.493) 39, 47

Dom af 21.12.2004 (2003.1210) 40, 100

Dom af 3.3.2005 (2004.955) 48

Dom af 27.6.2005 (2004.955) 48, 341

Dom af 27.10.2005 (2004.089) 342

Dom af 11.1.2006 (2004.229 og 865) 327

Dom af 26.1.2006 (2004.325) 343

Dom af 4.4.2006 (2005.845) 491, 517

Dom 21.12.2006 (2006.285) 515

Dom af 29.3.2007 (2006.343) 186

Dom af 27.9.2007 (2007.167) 39

Dom af 21.11.2007 (2004.607) 96

Dom af 21.12.2007 (2007.216) 607

Dom af 19.3.2008 (2008.993) 555

Dom af 30.4.2008 (2008.132) 146

Dom af 19.12.2009 (2008.923) 372

Dom af 31.3.2010 (2009.0136) 500

Dom af 2.9.2010 (2010.0039) 165

Dom af 18.11.2010 (2009.683) 341

Dom af 26.1.2011 (2009.469) 502

Dom af 10.2.2011 (2010.0051) 188

Dom af 16.3.2011 (2010.525) 554

Dom af 19.5.2011 (2010.0431) 488

Dom af 7.7.2011 (2010.0361) 530

Dom af 21.2.2012 (2011.0291) 172

Dom af 21.6.2012 (2012.0142) 563

Dom af 30.4,2013 (2012.0395) 343

Dom af 28.6.2013 (2013.234 og 2013.269) 554

Dom af 5.7.2013 (2012.177) 187, 189

Dom af 14.11.2013 (2012.0682) 158, 164

Dom af 10.2.2014 (2012.0643) 164

Dom af 20.2.2014 (2013.828) 145

Dom af 21.4.2015 (2014.103) 327

Dom af 24.9.2015 (2014.0553) 44

Dom af 10.11.2015 (2015.0105) 172

Dom af 18.12.2015 (2014.0596) 30

Dom af 3.2.2016 (2015.0171) 499

Dom af 7.4.2016 (2015.0328) 497

Dom af 2.12.2016 (2015.0315) 187, 189

Dom af 15.3.2017 (2016.0188 og 2016.0189) 555

Dom af 16.5.2017 (2016.0467) 158, 390

Dom af 8.12.2017 (2015.0254) 145

Dom af 8.12.2017 (2017.0407) 72

Dom af 17.1.2018 (2017.0385) 173

Dom af 9.5.2018 (2016.0662) 174, 375

Dom af 8.3.2019 (2017.0566) 170

Dom af 11.4.2019 (2018.0122) 390

Dom af 24.5.2019 (2018.0071) 390

Dom af 20.9.2019 (2018.0079) 584

Dom af 2.12.2019 (2018.0297) 183

Retsformandsafgørelse af 27.6.2011 (2010.0451) 41

Den Faste Voldgiftsret

Kendelse af 9.11.1910 (20) 162

Kendelse af 26.11.1936 i 2300 67

Faglige voldgiftsretter

Kendelser af 17.4.1979 (Snedker- og Tømrrerforbundet og Centralforeningen af Snedkermestre og Møbelproducenter) 529

Kendelse af 7.6.1979 (Træindustriarbejderforbundet og Træindustriens Fabrikantforening) 529

Side 633

Kendelse af 26.9.1981 (Fællesudvalget DIF/IS og Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Jern- og Metalindustrien) 588

Kendelse af 5.4.1989 (Træindustriarbejderforbundet og Entreprenørforeningen) 583

Kendelse af 19.4.1991 (Ingeniørforeningen og Finansministeriet) 580

Kendelse af 9.7.1991 (SID og Landbrugets Arbejdsgiverforening) 529

Kendelse af 28.3.1994 (CO-industri og Dansk Industri) 542

Kendelse af 16.11.1994 (FOA og Amtsrådsforeningen) 493

Kendelse af 2.2.1995 (FOA og KL) 493

Kendelse af 6.6.1995 (SID og HTS-A) 372

Kendelse af 2.11.1995 (HK og Amtsrådsforeningen) 386

Kendelse af 19.3.1996 (SID og DI) 208

Kendelse af 1.10.1998 (Teknisk Landsforbund og Dansk Industri ) 167

Kendelse af 23.10.1998 i FV af 23.10.1998 (Teknisk Landsforbund og Dansk Industri ) 150

Kendelse af 29.9.1999 (SID og AHTS) 376

Kendelse af 24.11.1999 (Ingeniørforbundet og AHTS) 585

Kendelse af 29.11.1999 (Dansk Industri og Forbundet Træ-Industri-Byg) 585

Kendelse af 14.12.1999 (SID og AHTS) 505

Kendelse af 23.2.2000 (Dansk Sø-Restaurations Forening og Restaurationsbranchens Forbund og DFDS A/S) 186

Kendelse af 3.2.2001 (Murerarbejdsmændenes Fagforening og Byggeriets Arbejdsgivere) 346

Kendelse af 17.9.2001 (Specialarbejderforbundet og Mejeribrugets arbejdsgiverforening) 585, 609

Kendelse af 12.2.2002 (CO-Industri og Dansk Industri) 426

Kendelse af 4.5.2002 (Kristelig Arbejdsgiverforening og Kvindeligt Arbejderforbund) 585

Kendelse af 24.10. 2002 (Statsansattes Kartel og Finansministeriet) 576

Kendelse af 25.10.2002 (HK/Industri og Grafisk Arbejdsgiverforening) 338

Kendelse af 8.4.2003 (Specialarbejderforbundet og Dansk Byggeri) 181

Kendelse af 19.8.2003 (DJØF og Finansministeriet) 572, 584

Kendelse af 27.8.2003 (Dansk El-Forbund og Tekniq/ELFO) 326

Kendelse af 27.8.2004 (CO-industri og DI) 374

Kendelse af 29.9.2004 (CO-industri og DI) 474, 476

Kendelse af 8.12.2004 (HK/Stat og Finansministeriet) 575, 576

Kendelse af 15.2.2005 (Prosa og Finansministeriet) 583

Kendelse af 14.4.2005 (3F og Post Danmark) 567

Kendelse af 3.2.2006 (3F og KL) 181

Kendelse af 12.7.2006 (Ledernes Hovedorganisation og HTS-A 33

Kendelse af 27.10.2006 (Blik- og Rørarbejderforbundet og TEKNIQ) 346

Kendelse af 12.1.2007 (3 F og HTS-A) 311

Kendelse af 9.7.2007 (Dansk Metal og Tekniq/Dansk VVS) 326

Kendelse af 15.8.2007 (DM – Fagforening for Højtuddannede og Finansministeriet) 305

Kendelse af 10.12.2007 (Co-industri og Dansk Industri) 530

Kendelse af 28.12.2007 (HK Kommunal og Greve Kommune) 567

Kendelse af 2.1.2008 (Forbundet Træ-Industri-Byg og Det Kongelige Teater) 377

Kendelse af 28.1.2008 (Træ-Industri-Byg og Dansk Byggeri) 532

Kendelse af 15.12.2008 (CO-industri og Dansk Industri) 127, 530, 540

Side 634

Kendelse af 5.2.2009 i FV 2008.0155 (DJØF og Skatteministeriet) 434

Kendelse af 21.10.2009 i FV 2009.0126 (3F Privat Service og Bilfærgernes Rederiforening) 186

Kendelse af 21.12.2009 i sag FV 2009.117 (Dansk Industri og CO-industri) 532

Kendelse af 5.4.2010 (Dansk Journalistforbund og Aller Media) 31

Kendelse af 19.4.2010 (HK Privat og Danske Mediers Arbejdsgiverforening) 583

Kendelse af 19.4.2010 i FV 2010.0021 (Dansk Metal og TEKNIQ) 586

Kendelse af 22.6.2010 i FV 2009.259 (Dansk Journalistforbund og Danske Mediers Arbejdsgiverforening) 570

Kendelse af 30.6.2010 i FV 2010.0070 (3F Transport og DI/ATL) 379

Kendelse af 5.7.2010 (3F og Dansk Industri) 165

Kendelse af 10.7.2010 i FV 2009.0257 (Socialpædagogernes Landsforbund og Kommunernes Landsforening) 46

Kendelse af 15.9.2010 i FV 2010.0129 (Serviceforbundet og Vagt DK A/S) 182, 464, 597

Kendelse af 9.12.2010 i FV 2010.0173 (3F og Bilfærgernes Rederiforening) 178

Kendelse af 16.5.2011 i FV 2010.0155 (CO-industri og Dansk Industri) 165

Kendelse af 22.7.2011 i FV 2010.0188 (3F og DI) 608

Kendelse af 13.10.2011 i FV 2015.0066 (Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening) 489

Kendelse af 30.10.2012 i FV 2012.120 (Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund og Danske Mediers Arbejdsgiverforening) 582

Kendelse af 15.4.2013 i FV 2013.3 (HK og DSB) 238

Kendelse af 13.5.2013 i FV 2012.179 (DJØF og KL) 583

Kendelse af 12.6.2013 i FV 2013.23 (3F og Dansk Byggeri) 532

Kendelse af 1.7.2013 i FV 2012.0132 (3F og DI) 373

Kendelse af 1.12.2013 i FV 2013.146 (3F og Moderniseringsstyrelsen) 256

Kendelse af 10.2.2014 i FV 2013.0013 597

Kendelse af 30.6.2014 i FV 2014.0003 (Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og HORESTA) 93

Kendelse af 18.9.2014 i FV 2014.0036 (3F og HORESTA) 375

Kendelse af 13.7.2015 i FV 2014.0063 (DI og CO-industri) 324

Kendelse af 13.8.2015 i FV 2015.0004 (Blik- og Rørarbejderforbundet og TEKNIQ) 326

Kendelse af 15.9.2015 i FV 2015.0030 (Serviceforbundet og Dansk Erhverv) 375

Kendelse af 2.10.2015 i FV 2015.0054 (3F og HORESTA) 427

Kendelse af 15.12.2015 i FV 2015.0086 (Serviceforbundet og Dansk Industri) 181

Kendelse af 29.12.2015 i FV 2015.0150 (Danmarks Lærerforening og Faaborg-Midtfyn Kommune) 596, 601

Kendelse af 17.2.2016 i FV 2015.0117 (Dansk El-forbund og DI) 326

Kendelse af 2.3.2016 i FV 2014.0133 (CO-industri og Dansk Industri) 242

Kendelse af 29.3.2016 i FV 2015.0125 (CO-industri og DI) 375

Kendelse af 1.5.2016 i FV 2015.0066 (Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening) 58, 489

Kendelse af 1.7.2016 i FV 2016.0018 (Ingeniørforeningen og Forsvarsministeriets Personalestyrelse) 486

Kendelse af 30.9.2016 i FV 2016.0067 (Cabin Attendants Union og DI) 582

Kendelse af 3.10.2016 (2016.0392) (Blik- og Rørarbejderforbundet og TEKNIQ) 395

Side 635

Kendelse af 19.12.2016 i FV 2016.0119 (FOA og Odder Kommune) 566

Kendelse af 27.12.2016 i FV 2016.0092 (DI og CO-industri) 324

Kendelse af 27.12.2016 i FV 2016.0093 (DI og CO-industri) 324

Kendelse af 23.1.2017 i FV 2016.0107 (Akademikerne og Finansministeriet) 167, 493

Kendelse af 26.1.2017 i FV 2016.0127 (Gymnasieskolernes Lærerforening og Finansministeriet) 572

Kendelse af 10.5.2017 i FV 2016.0207 (FOA og Regionernes Lønnings- og Takstnævn) 463

Kendelse af 27.7.2017 i FV 2017.0046 (HK Privat og Danske Mediers Arbejdsgiverforening) 484, 489

Kendelse af 19.10.2017 i AN 2017.0554 (3F og DI) 182

Kendelse af 29.11.2017 i FV 2017.0005 (FOA og KL) 536

Kendelse af 11.1.2018 i FV 2017.0104 (CO-industri og Dansk Industri) 38

Kendelse af 14.5.2018 FV 2017.0042 (HK Privat og Tandlægeforeningen) 378

Kendelse af 11.6.2018 i FV 2017.0150 (Lærernes Centralorganisation og Moderniseringsstyrelsen) 264, 536

Kendelse af 5.11.2018 i FV 2018.0085 (Dansk Formands Forening og en kommune) 229

Kendelse af 20.2.2019 i FV 2017.0106 (3F og DI) 375

Kendelse af 10.5.2019 i FV 2018.0144 (3F og Grakom Arbejdsgivere) 311

Kendelse af 11.7.2019 i FV 2019.0023 (FOA og Dansk Erhverv Arbejdsgiver) 373

Kendelse af 11.11.2019 i FV 2019.0065 (3F og Dansk Byggeri) 414

Kendelse af 2.12.2019 i FV 2017.0103 (Centralorganisationernes Fællesudvalg og Moderniseringsstyrelsen) 482, 537

Kendelse af 13.1.2020 i FV 2019.0170 (Serviceforbundet og Dansk Erhverv Arbejdsgiver) 431, 436

Kendelse af 26.3.2020 i FV 2019.0144 (Danmarks Lærerforening og en kommune) 618

Tilkendegivelse af 27.11.2000 (Dansk Industri og CO-Industri) 585

Tilkendegivelse af 26.4.2005 (3F og Dansk Industri) 164

Tilkendegivelse af 12.5.2005 (CO-industri og Dansk Industri) 598

Tilkendegivelse af 28.8.2007 (FOA og Høje-Taastrup Kommune) 105

Tilkendegivelse af 5.10.2007 (FOA og KL) 433

Tilkendegivelse af 20.12.2007 (Socialpædagogernes Landsforbund og Vejle Amt) 46

Tilkendegivelse af 24.11.2009 i FV 2008.0210 (FOA og Gentofte Kommune) 463

Tilkendegivelse af 21.1.2010 i FV 2009.0220 (3F og DS Håndværk & Industri) 390, 391

Tilkendegivelse af 28.5.2010 i FV 2010.0068 (3F og DI) 174

Tilkendegivelse af 23.11.2010 i FV 2010.0086 (BUPL og Ringsted Kommune) 564

Tilkendegivelse af 30.3.2011 i FV 2010.0194 (Dansk Sygeplejeråd og Region Sjælland) 440

Tilkendegivelse af 2.11.2011 i FV 2011.0035 (FOA og Aalborg Kommune) 566

Tilkendegivelse af 20.12.2011 i FV 2011.0145 (Dansk El-forbund og Tekniq) 488

Tilkendegivelse af 13.9.2012 i FV 2011.0199 (HK Handel og Dansk Erhverv) 476

Side 636

Tilkendegivelse af 21.9.2012 i FV 2011.0174 (HK og Sønderborg Kommune) 485

Tilkendegivelse af 17.1.2013 i FV 2012.0066 (Dansk El-Forbund og Dansk Industri) 165, 374

Tilkendegivelse af 29.4.2013 i FV 2013.0002 (3F og Dansk Erhverv Arbejdsgiver) 532, 533

Tilkendegivelse af 23.5.2013 i FV 2012.0145 (Dansk El-Forbund og DI) 491

Tilkendegivelse af 17.9.2013 i FV 2013.0047 (CO-industri og Dansk Industri) 169

Tilkendegivelse af 29.10.2013 i FV 2013.0098 (Dansk El-Forbund og TEKNIQ) 388

Tilkendegivelse af 6.11.2013 i FV 2012.0083 (Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet og KL) 493

Tilkendegivelse af 27.12.2013 i 2013.1154 (Dansk Metal og Dansk Industri) 567

Tilkendegivelse af 7.1.2014 i FV 2013.0142 (Dansk Metal og Autobranchens Arbejdsgiverforening) 89

Tilkendegivelse af 13.1.2014 i FV 2013.145 (DJØF og Greve Kommune) 570

Tilkendegivelse af 10.2.2014 i FV 2013.0013 (Danmarks Lærerforening og Odense Kommune) 600

Tilkendegivelse af 14.3.2014 i FV 2013.0152 (BUPL og Tårnby Kommune) 180, 566

Tilkendegivelse af 21.3.2014 i FV 2013.0141 (3F og Thisted Kommune) 600

Tilkendegivelse af 27.8.2014 i FV 2014.0013 (Dansk Psykolog Forening og Region Sjælland) 594

Tilkendegivelse af 31.10.2014 i FV 2013.0190 (3F og Dansk Industri) 168

Tilkendegivelse af 27.10.2015 i FV 2015.46 (Ingeniørforeningen og Banedanmark) 571

Tilkendegivelse af 3.11.2015 i FV 2015.0068 (3F og Solrød Kommune) 571

Tilkendegivelse af 22.12.2015 i FV 2015.146 (HK og Københavns Kommune) 569

Tilkendegivelse af 21.1.2016 i FV 2015.0178 378

Tilkendegivelse af 29.3.2016 i FV 2015.0139 (CO-industri og DI) 376

Tilkendegivelse af 19.12.2016 i FV 2016.0119 (FOA og Odder Kommune) 375

Tilkendegivelse af 24.11.2017 i FV 2017.0088 (Dansk Magisterforening og Moderniseringsstyrelsen) 578

Tilkendegivelse af 19.1.2018 i FV 2016.0174 (3F og DI) 374

Tilkendegivelse af 13.9.2018 i FV 2018.0042 (3F og DI) 532

Tilkendegivelse af 28.1.2019 i FV 2018.0087 (Farmakonomforeningen Danmarks Apotekerforening) 581

Tilkendegivelse af 5.3.2019 i FV 2017.0133 (BUPL og KL) 581

Tilkendegivelse af 11.9.2019 i FV 2019.0005 (FOA og KL) 380

Afskedigelsesnævnet

Kendelse af 22.9.2003 i 1121/03 (HK Industri og Dansk Industri) 193

Kendelse af 14.12.2005 i AN 1322 578

Kendelse af 3.1.2006 i AN 1328 578

Kendelse af 26.6.2009 i AN 2009.0111 (Dansk Metal og Dansk Byggeri) 579

Kendelse af 18.5.2011 i AN 2011.0397 (3F og Dansk Industri) 578

Kendelse af 11.7.2011 i AN 49/2011 (3F Transportgruppen og Dansk Industri) 179, 594, 603

Kendelse af 27.1.2012 i AN 2011.0596 (3F og Dansk Industri) 575

Side 637

Kendelse af 11.6.2012 i AN 2012.0092 (3F og Dansk Byggeri) 575

Kendelse af 26.11.2013 i AN 2013.0345 (Fødevareforbundet og Dansk Erhverv) 574, 575

Kendelse af 30.5.2014 i AN 2013.1205 (3F og Dansk Industri) 572

Kendelse af 1.7.2015 i AN 2014.0442 (3F og HORESTA) 551

Kendelse af 14.5.2018 i AN 2017.1194 (HK Privat og Tandlægeforeningen) 576

Kendelse af 2.3.2020 i AN 2019.0737 (Fødevareforbundet og Dansk Industri) 579

Tilkendegivelse af 21.5.2003 i AN 1096/03 (Specialarbejderforbundet og Dansk Industri) 570

Tilkendegivelse af 2.3.2004 i AN 1151/03 (CO-industri og Dansk Industri) 576

Tilkendegivelse af 14.12.2005 i AN 1322/05 570

Tilkendegivelse af 10.10.2007 i AN 0889/07 (3F og HTS) 461, 468

Tilkendegivelse af 28.8.2009 i AN 2009.0448 (3F og Dansk Byggeri) 577, 578

Tilkendegivelse af 10.10.2009 i AN 2009.0538 (3F og Dansk Industri) 575

Tilkendegivelse af 25.6.2010 i AN 2009.1191 (3F og DI) 293

Tilkendegivelse af 30.3.2011 i AN 2011.0069 (3F og DI) 443

Tilkendegivelser af 4.2.2013 i AN 2012.069 (HK Privat og tandlægehuset) 579

Tilkendegivelse af 21.3.2013 i AN 2013.0040 (Fødevareforbundet og Dansk Industri) 574

Tilkendegivelse af 9.1.2014 i AN 2013.0631 (3F Transport og Dansk Erhverv) 573

Tilkendegivelse af 14.4.2014 i AN 2014.1302 (Dansk Metal og Dansk Industri) 574

Tilkendegivelse af 10.6.2014 i AN 2013.1383 (Dansk Metal og Dansk Industri) 576

Tilkendegivelse af 22.9.2014 i AN 2014.0492 (Serviceforbundet og Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger) 565

Tilkendegivelse af 9.12.2014 i AN 2014.0540 (3F og Dansk Industri) 564

Tilkendegivelse af 3.3.2015 i sag 2014.1369 (HK og Grafisk Arbejdsgiverforening) 483

Tilkendegivelse af 23.6.2015 i AN 2014.1213 og AN 2014.1214 (Serviceforbundet og Dansk Industri) 563

Tilkendegivelse af 15.9.2015 i AN 2014.1381 (3F og Dansk Industri) 579

Tilkendegivelse af 18.11.2015 i AN 2015.0573 (HK Privat og sammenslutningen af mindre Arbejdsgiverforeninger) 576

Tilkendegivelse af 19.11.2015 i AN 2015.0086 (Dansk Metal og Dansk Industri) 573

Tilkendegivelse af 24.4.2017 i AN 2015.0216 (Dansk Metal og Crocus) 596, 598

Tilkendegivelse af 10.5.2017 i AN 2017.0060 (Dansk El-forbund og Dansk Industri) 573

Tilkendegivelse af 19.10.2017 i AN 2017.0554 (3F og DI) 465

Tilkendegivelse af 8.12.2017 i AN 2017.0912 (HK Handel og Dansk Erhverv) 579

Tilkendegivelse af 19.7.2018 i AN 2018.0326 og AN 2018.0330 (Dansk Metal og Dansk Erhverv) 619

Tilkendegivelse af 28.8.2018 i AN 2018.0405 (3F og Dansk Industri´) 567

Tilkendegivelse af 29.11.2018 i AN 2018.0617 (Teknisk Landsforbund og Dansk Industri) 575

Tilkendegivelse af 28.1.2020 i AN 2019.0777 (NNF og DEFCO A/S) 508, 515

Side 638

Folketingets Ombudsmand

FOB 2006.128 459

FOB 2016.37 462

EU-Domstolen

Dom af 19.3.1964 i sag 75/63 (Unger) 113

Dom af 8.4.1976 i sag 43/75 (Defrenne) 118, 131, 203, 204

Dom af 13.11.1979 i sag 25/79 (Sanicentral) 151

Dom af 27.3.1980 i sag 129/79 (Macharthys) 207

Dom af 7.2.1985 i sag 135/83 (Abels) 503, 506

Dom af 30.1.1985 i sag 143/83 (Kommissionen mod Danmark) 124

Dom af 11.7.1985 i sag 105/84 (Danmols) 496

Dom af 26.2.1986 i sag 152/84 (Marshall) 118, 130

Dom af 18.3.1986 i sag 24/85 (Spijkers) 498

Dom af 15.6.1988 i sag 101/87 (Bork International) 506, 507, 516

Dom af 27.3.1990 i sag C-113/89 (Rush Portuguesa) 142, 143

Dom af 22.6.1993 i sag C-243/89 (Kommissionen mod Danmark) 140

Dom af 13.7.1993 i sag C-125/92 (Mulox) 152

Dom af 15.12.1994 i sag C-399/92 (Helmig) 306

Dom af 5.3.1996 i sag C-46/93 og C-48/93 (Brasserie du pêcheur) 133

Dom af 30.4.1996 i sag C-13/94 (P mod S) 205

Dom af 15.10.1996 i sag C-298/94 (Henke) 501

Dom af af 12.3.1998 i sag C-319/94 (Dethier) 516

Dom af 11.3.1997 i sag C-13/95 (Süzen) 498, 499

Dom af 11.11.1997 i sag C-409/95 (Marschall) 214

Dom af 17.2.1998 i sag C-249/96 (Grant) 206

Dom af 4.12.1997 i sag C-253/96 m.fl. (Kampelmann) 296

Dom af 30.6.1998 i sag C-394/96 (Mary Brown) 216

Dom af 2.12.1999 i sag C-234/98 (Allen) 497

Dom af 3.10.2000 i sag C-303/98 (Simap) 366

Dom af 14.9.2000 i sag C-343/98 (Collino og Chiappero) 496, 501

Dom af 25.1.2001 i sag C-172/99 (Liikenne) 499

Dom af 26.6.2001 i sag C-173/99 (BECTU) 121, 416

Dom af 8.2.2001 i sag C-350/99 (Lange) 296

Dom af 27.2.2002 i sag C-37/00 (Weber) 152

Dom af 24.1.2002 i sag C-51/00 (Temco) 497, 498

Dom af 4.10.2001 i sag C-109/00 (Tele Danmark) 287

Dom af 6.11.2003 i sag C-4/01 (Martin) 511

Dom af 13.1.2004 i sag C-256/01 (Allonby) 113

Dom af 20.11.2003 i sag C-340/01 (Abler) 500

Dom af 5.10.2004 i sag C-397/01 (Pfeiffer) 366

Dom af 12.10.2004 i sag C-55/02 (Kommissionen mod Portugal) 482, 540

Dom af 9.9.2003 i sag C-151/02 (Jaeger) 366

Dom af 12.10.2004 i sag C-313/02 (Wippel) 114, 305

Dom af 19.11.2002 i sag C-456/02, (Trojani) 115

Dom af 12.10.2004 i sag C-60/03 (Wolff og Müller) 146

Dom af 27.1.2005 i sag C-188/03 (Junk) 541, 542

Dom af 1.12.2005 i sag C-14/04 (Dellas) 333

Dom af 30.1.2007 i sag C-150/04 (Kommissionen mod Danmark) 142

Side 639

Dom af 7.9.2006 i sag C-180/04 (Vasallo) 313

Dom af 4.7.2004 i sag C-212/04 (Adeneler) 311

Dom af 15.12.2005 i sag C-232/04 og C-233/04 (Güney-Görres) 498

Dom af 12.2.2008 i sag 14277/04 (Guja) 110

Dom af 11.7.2006 i sag C-13/05 (Navas) 246

Dom af 3.10.2006 i sag C-17/05 (Cadman) 207

Dom af 13.9.2007 i sag C-307/05 (Del Cerro Alonso) 307, 333

Dom af 18.12.2007 i sag C-341/05 (Laval) 143, 145, 323, 335

Dom af 21.6.2007 i sag C-231/06 og C-233/06 (Jonkman) 133

Dom af 15.4.2008 i sag C-268/06 (Impact) 333

Dom af 17.7.2008 i sag C-303/06 (Coleman) 247, 252

Dom af 26.2.2008 i sag C-506/06, (Mayr) 215

Dom af 24.4.2008 i sag C-55/07 (Michaeler og Subito) 303

Dom af 18.12.2008 i sag C-306/07 (Ruben Andersen) 299

Dom af 12.2.2009 i sag C-466/07 (Klarenberg) 498

Dom af 10.9.2009 i sag C-44/08 (Akavan) 541, 542

Dom af 18.6.2009 i sag C-88/08 (Hütters) 244

Dom af 10.9.2009 i sag C-277/08 (Pereda) 416

Dom af 10.6.2010 i sag C-395/08 (Bruno) 333

Dom af 11.2.2010 i sag C-405/08 (Ingeniørforeningen) 590

Dom af 12.10.2010 i sag C-499/08 (Ole Andersen) 131, 546

Dom af 21.7.2011 i sag 28274/08 (Heinisch) 111

Dom af 12.10.2010 i sag C-45/09 (Rosenbladt) 241

Dom af 11.11.2010 i sag C-232/09 (Danosa) 116, 217

Dom af 14.10.2010 i sag C-428/09 (Solidaires Isère) 117

Dom af 14.6.2012 i sag C-542/09 (Kommissionen mod Holland) 142

Dom af 15.3.2011 i sag C-29/10 (Heiko Koelzsch) 137, 138

Dom af 6.9.2011 i sag C-108/10 (Scattolon) 511

Dom af 15.9.2011 i sag C-155/10 (Williams) 422

Dom af 21.7.2010 i sag C-159/10 (Fuchs) 241

Dom af 24.1.2012 i sag C-282/10 (Dominguez) 126, 130, 131, 133, 416

Dom af 1.3.2012 i sag C-393/10 (O’Brien) 114, 307

Dom af 15.12.2011 i sag C-384/10 (Navimer) 138

Dom af 26.1.2012 i sag C-586/10 (Kücük) 312

Dom af 21.6.2012 i sag C-78/11 (ANGED) 120, 416

Dom af 19.7.2012 i sag C-154/11 (Mahamdia) 152

Dom af 21.2.2013 i sag C-46/12 (LN) 141

Dom af 12.9.2013 i sag C-64/12 (Schlecker) 138

Dom af 15.1.2014 i sag C-176/12 (AMS) 132

Dom af 19.9.2013 i sag C-216/12 og 217/12 (Hliddal og Bornand) 206

Dom af 30.5.2013 i sag C-342/12 (Worten) 368

Dom af 5.11.2014 i sag C-476/12 (Österreichischer Gewerkschaftsbund) 206

Dom af 13.3.2014 i sag C-190/13 (Márquez Samohano) 312

Dom af 15.10.2014 i sag C-221/13 (Mascellani) 309

Dom af 26.3.2015 i sag C-316/13 (Fenoll) 117

Dom af 11.9.2014 i sag C-328/13 (Österreichischer Gewerkschaftsbund) 509

Dom af 11.4.2013 i sag C-335 og 337/11 (Ring og Werge) 246, 247, 249, 253, 527

Side 640

Dom af 18.12.2014 i sag C-354/13 (Kaltoft) 247, 248, 249

Dom af 13.5.2015 i sag C-392/13 (Rabal Cañas) 540

Dom af 4.12.2014 i sag C-413/13 (FNV Kunsten) 116

Dom af 17.3.2015 i sag C-533/13 (AKT) 318

Dom af 14.5.2017 i sag C-157/14 (G4S Secure Solutions) 234

Dom af 9.9.2015 i sag C-160/14 (Ferreira da Silva e Brito) 498

Dom af 9.7.2015 i sag C-229/14 (Balkaya) 114, 116, 538

Dom af 11.11.2015 i sag C-422/14 (Pujante Rivera) 483, 540

Dom af 1.10.2015 i sag C-432/14 (O) 115

Dom af 19.4.2016 i sag C-441/14 (Ajos) 119, 128, 132, 547

Dom af 14.3.2017 i sag C-188/15 (Bougnaoui og ADDH) 234

Dom af 17.11.2016 i sag C-216/15 (Betriebsrat der Ruhrlandklinik) 116, 319

Dom af 1.12.2016 i sag C-395/15 (Daoudi) 247, 248, 249

Dom af 21.2.2018 i sag C-518/15 (Matzak) 115, 116, 333, 362, 367

Dom af 22.2.2018 i sag C-103/16 (Porras Guisado) 218

Dom af 22.6.2017 i sag C-126/16 (Smallsteps) 504

Dom af 19.7.2017 i sag C-143/16 (Abercrombie) 244

Dom af 21.9.2017 i sag C-429/16 (Ciupa) 483, 540

Dom af 7.8.2018 i sag C-472/16 (Sigüenza) 508

Dom af 6.11.2018 i sag C-684/16 (Max-Planck-Gesellschaft) 119, 121, 132, 416

Dom af 13.12.2018 i sag C-385/17 (Hein) 418

Dom af 8.5.2019 i sag C-494/17 (Rossato) 313

Dom af 21.11.2018 i sag C-619/17 (de Diego Porras) 316, 525

Dom af 14.5.2019 i sag C-55/18 (CCOO) 120, 369

Dom af 22.1.2020 i sag C-177/18 (Baldonedo Martín) 314, 316, 525

Dom af 3.10.2019 i sag C-274/18 (Schuch-Ghannadan) 210

Dom af 27.2.2020 i sag C-298/18 (Grafe og Pohle) 499

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Dom af 13.8.1981 i sag 7601/76 m.fl. (British Rail) 194

Dom af 2.9.1998 i sag 22954/93 22954/93 (Ahmed and others) 459

Dom af 29.2.2000 i sag 39293/98 (Fuentes Bobo) 461

Dom af 14.3.2002 i sag 46833/99 (De Diego Nafria) 461

Dom af 2.7.2002 (Wilson & The National Union of Journalists) 192

Dom af 11.1.2006 i sag 52562/99 og 52620/99 (Sørensen og Rasmussen) 111, 113, 194, 195

Dom af 12.2.2008 i sag 14277/04 (Guja) 467

Dom af 21.7.2011 i sag 28274/08 (Heinisch) 467

Dom af 12.9.2011 i sag 28955/06 (Palomo Sánchez) 464

Dom af 23.6.2016 i sag 59001/08 (Karapetyan and Others) 459

Dom af 5.9.2017 i sag 61496/08 (Barbulescu) 111, 160

Dom af 5.11.2019 i sag 11608/15 (Herbai) 460

Afgørelse af 7.11.2002 (Madsen) 186

Side 641