Forside og kolofon (samt indholdsfortegnelse i PDF version)

i Almindelig kontraktret (6. udg.)
Free access

Forside og kolofon (samt indholdsfortegnelse i PDF version)

article image

6. udgave

Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders Ørgaard

Almindelig kontraktret

6. udgave, 1. oplag

© 2020 by Djøf Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Ecograf, Brabrand

Printed in Denmark 2020

ISBN 978-87-574-4384-4

ebog ISBN 978-87-7198-465-1