Lovregister

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 2018 (AB 18)

§ 5 59

§ 17 204

§ 26 185

§ 39 163

§ 42 163

Aftaleloven

§ 1 46, 49 f., 50, 57, 67, 228

§ 2 30, 35, 38

§ 3 26, 30, 35 f., 38 ff., 53, 57, 68

§ 4 34, 40 ff., 46, 62, 68, 225

§ 5 30, 36, 40, 42, 68

§ 6 34, 36, 42 ff., 62, 68, 225

§ 7 26, 49, 51 f., 55, 57, 67, 69, 108

§ 8 34 f., 61 f.

§ 9 35 f., 57, 62, 225

§ 10 21, 200, 202 ff., 209, 211, 213, 219, 221 f.

§ 11 203, 205, 207, 211

§ 12 204, 209 ff.

§ 13 52, 209, 213

§ 14 210

§ 15 196, 212

§ 16 197, 205, 209 f.

§ 17 210

§ 18 52, 204 f., 209 f.

§ 19 196, 209, 213, 222, 225

§ 20 203

§ 21 217

§ 22 50

§ 24 218 f.

§ 25 200, 206, 209, 222 ff.

§ 26 203, 221

§ 28 62, 105, 119, 124, 132, 135

§ 29 106, 132 ff., 156

§ 30 103, 107, 118, 127, 136 f., 156

§ 31 109 ff., 118, 139, 143 ff., 155 f.

§ 32 21, 25 f., 35, 55, 57, 62, 99, 103, 106 f., 110 ff., 119, 124, 126, 147 ff., 156, 185, 188, 197, 213n286, 231

§ 33 50, 61, 75, 104 ff., 111 ff., 134, 136 ff., 141, 144, 152 ff., 159 ff., 164, 169, 172, 181, 188

§ 34 116 ff., 150

§ 35 50, 116

§ 36 21, 61, 64, 75, 95, 103 ff., 109 ff., 115, 116, 120, 127, 134, 137, 139, 144 ff., 152 ff., 181, 192, 228, 241n332

§ 38 174

§ 38 a-d 146

§ 38 a 23, 64

§ 38 b 23, 63 f., 93, 95, 104, 153n194, 162, 168 f., 237, 239

§ 38 c 64, 95, 104, 152, 155, 159, 160, 166

§ 39 35, 51, 55 f., 67, 80, 97, 106, 108 f., 112 f., 147, 154 f., 160, 224

§ 40 41 f., 54, 124

Arbejdsskadesikringsloven

§ 50 19

Arveloven

§ 17-34 98

§ 63 73, 113

§ 64 73, 113

§ 67 80

§ 68 80

§ 76 226, 231

§ 93 80, 98, 156

Betalingstjenesteloven

§ 110 213n285

Side 253

Bortblevneloven

§ 18 120

§ 22 120

Bürgerliches Gesetzbuch

§ 138 111, 179

§ 154 81n104

§ 155 81n104

§ 157 229n307

§ 242 172

§ 305 c 241n332

§ 518 99

§ 762 101n124

§ 763 101n124

Checkloven

§ 11 222n298

Code Civil

Art. 6 179

Art. 1134 172

Danske Lov af 1683

3-19-2 119, 151, 220, 223, 244n329

5-1-1 14, 24, 70, 104, 172, 179

5-1-2 14, 104, 113, 166, 172, 179 ff.

5-14-55 101

Dødsboskifteloven

§ 81 217

E-handelsloven

§ 12 47

Erhvervsdrivende fonde, Lov om

§ 68 201n264

Erhvervsdrivende virksomheder, Lov om

§ 7 202

§ 11 201

Erhvervslejeloven

§ 7 170

Erstatningsansvarsloven

§ 11 193

§ 19 176

§ 23 176, 224

§ 24 109, 169, 176

§ 24 b 120

§ 27 176, 240

Finansiel virksomhed, Lov om

§ 43 85n107, 140, 157n203, 165, 172

§ 47 146

§ 48 73, 114n132, 146

§ 77 101n124

§ 355 172

Forbrugeraftaleloven

§ 2 64

§ 3 17

§ 6 62, 64

§ 18 96, 108

§ 19 96

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., Lov om

§ 2 88

§ 2 a 88

§ 3 86n109

§ 8 96, 154

§ 11 56, 80, 96

§ 17 96

Formidling af fast ejendom, Lov om

§ 24 199, 207

§ 25 199

§ 26 199

§ 29 140

Forsikringsaftaleloven

§ 4 137n159

§ 5 189

§ 6 138

§ 7 138

§ 8 125

§ 9 190

§ 19 239

§ 33 41 f., 54

§ 35 100, 114

§ 37 134n155

§ 97 a 56

§ 102 37

§ 103 73

Side 254

Forældelsesloven

§ 2 123

§§ 15-18 42

Funktionærloven

§ 2 20, 73

§ 4 115

§ 5 143

§ 9 204

§ 18 233

Færdselsloven

§§ 105-108 19

Grundloven

§ 63 157

Gældsbrevsloven

§ 1 70, 117

§ 3 54

§ 5 164

§ 7 162, 171

§ 14 131

§ 27 117

Gåvoutfästelselagen

§ 1 99

Handelsagentloven

§ 3 73

§ 4 198, 207

§ 9 206

§ 16 200

§§ 25-29 171n223, 200

§ 33 206

§ 34 200

Kommissionsloven

§ 1 201, 228

§ 3 42

§ 4 219

§ 5 58

§ 7 198, 204, 207

§ 9 198, 204, 207

§ 14 200n262, 222

§§ 27-39 220

§§ 40-45 200n262, 207n272

§ 48 218

§ 53 221

§ 56 201, 219, 221

Konkurrenceloven

§ 6 109, 140, 140n163, 200

§ 7 140, 200

§ 8 200

§ 11 139

§ 16 139

Konkursloven

§ 10 a 134

§ 14 e 141

§ 17 134

§ 72 218

§ 75 116

§§ 75-78 120

Kreditaftaleloven

§ 8 73

§ 9 146

§ 22 145, 158, 164

§ 36 73

§ 49 145

§ 50 73

Købeloven

§ 1 46n30, 228 f.

§ 4 a 23

§ 5 72, 81, 83, 98, 159, 228, 237

§ 6 48

§ 13 237

§ 14 113

§ 21 186, 190

§ 23 116

§ 24 115, 162, 164, 171, 177, 189 f., 231

§ 28 118, 123

§ 30 164

§ 42 86

§ 43 86, 122

§ 47 126

§ 49 122

§ 52 123

§ 53 123, 142

§ 54 123, 142

§ 59 115

§ 61 42

§ 66 237

Side 255

§ 72 72, 81, 83, 98, 159, 228, 237

§ 76 86, 126, 143, 156, 200, 225

§ 77 240

§ 78 86, 122

§ 80 86, 137, 143, 225

§ 81 49, 123

§ 82 123

§ 83 123

§ 86 42

Købelovskonventionen (CISG)

Art. 1 66

Art. 2 66

Art. 8 24, 26, 69, 72n1, 77n98, 189, 227

Art. 14 66

Art. 16 67

Art. 17 68

Art. 18 68

Art. 19 45n28, 68

Art. 20 68

Art. 21 68

Art. 22 68

Art. 79 164

Lejeloven

§ 4 47, 73

§ 5 93, 241n332

§ 17 190

§ 47 177

§ 93 170

Luftfartsloven

§ 104 114

Markedsføringsloven

§ 1 157

§ 3 19, 139, 172, 178

§ 7 35, 156

§ 10 62

§ 12 146

§ 13 146

§ 24 157, 179

Omsætning af fast ejendom, Lov om

§ 6 169

Ophavsretsloven

§ 53 237n321

Renteloven

§ 2 98

§ 5 144

§ 7 144

Retsplejeloven

§ 126 157

§ 163 53n44

§ 171 125

§ 245 168

§ 338 122

§ 344 71, 77

§ 478 133

§ 530 70

§ 538 a 39

§ 574 75

Revisorloven

§ 16 157

Selskabsloven

§ 25 74

§ 30 114

§ 41 121

§ 60 73

§ 66 131

§ 67 178

§ 108 122

§ 109 122

§ 127 114

§ 135 202 f.

§§ 135-137 196, 201

§ 195 98

§ 363 176

Skatteforvaltningsloven

§§ 21-25 79

§ 28 79

Straffeloven

§ 1 234

§ 260 132

§ 279 105, 110, 136, 141, 156

§ 280 203

§ 281 105, 110, 132, 134

§ 282 105, 110 f., 143, 156

§ 288 132

§ 294 133n153

Side 256

§ 298 141

§ 299 142, 203

§ 300 134

§ 300 a 110

§ 300 b 110

§ 300 c 110

Søloven

§ 174 240

§ 175 240

§ 422 83, 240

Tingslysningsloven

§ 1 130

§ 9 74

§ 13 130

§ 42 a 39

§ 42 b 146, 167

§ 48 107, 130

Vekselloven

§ 8 222n298

Voldgiftsloven

§ 7 168

Værdipapirhandelsloven

§ 3 172

Værgemålsloven

§ 1 103, 110, 129

§ 5 103, 195 f.

§ 6 103, 107, 110, 129 f., 195 f.

§ 7 195 f.

§ 13 129

§ 27 145

§ 28 129

§ 29 129

§ 35 129

§ 42 129, 131

§ 43 129, 131

§ 44 49, 121, 130 f., 222n297

§ 45 120, 131

§ 46 49, 110, 120, 130 f., 145 f., 156, 128

§ 65 120

Ægteskabsloven

§ 52 22, 178

§ 58 22, 177 f.

Ægteskabets retsvirkninger, Lov om

§ 2 22

§ 20 73

§ 30 98

§ 35 113

§ 37 113

Side 257