Forord

Som det er afspejlet i forfatterkredsens tværfaglighed, sigter nærværende fremstilling til at tilvejebringe både en basal forståelse for de digitale teknologier og en vis indsigt i de forvaltningsretlige temaer, der ofte aktualiseres i forbindelse med offentlig digitalisering relateret til myndigheders sagsbehandling.

Forfatterne har taget udgangspunkt i den praktiske virkelighed i de mange forvaltninger og inddraget kommunikative aspekter for at prioritere impact og samfundsrelevans frem for kun teori. Det skyldes, at formålet er at bidrage til, at offentlige digitaliseringsprocesser ikke bliver disruptive på en sådan måde, at de grundlæggende værdier om lovmedholdelighed og god forvaltningskultur undermineres. Forfatternes intention er at bidrage til, at disse værdier bæres med ind i den digitale forvaltning ved hjælp af veltilrettelagte udviklingsprocesser og velfungerende tværfaglig kommunikation.

Fremstillingen henvender sig eksempelvis til cand.jur.-, cand.merc.jur.-, cand.adm.-, cand.polit.- og cand.soc.-uddannelserne samt øvrige administrative uddannelser, hvor der er studerende, der ønsker at arbejde som juridiske rådgivere under offentlige digitaliseringsprocesser. Håbet er dog, at alle professioner med en interesse for offentlig digitalisering kan få udbytte af fremstillingen.

Stor og inderlig tak for altid frugtbare debatter og input sendes til Kaj Larsen, Karsten Loiborg, Jens Møller, Anders Valentiner-Branth, Britt Vonger, Asbjørn William Ammitzbøll Flügge og Henrik Brix.

Hanne Marie Motzfeldt, Jøren Ullits og Jens Kjellerup

Maj 2020

Side 11

Fra forvaltningsjurist til udviklingsjurist (1. udg.)

Introduktion til offentlig digitalisering