Domsregister

Ugeskrift for Retsvæsen

U 1948.654 Ø 66

U 1954.156 Ø 66

U 1954.320 H 175, 177

U 1969.693 H 182

U 1973.23 H 158

U 1980.994 H 179

U 1983.1096 V 76

U 1985.96 H 177

U 1989.442/2 H 140

U 1991.98 H 177

U 1999.1012 H 158

U 2000.1196/2 H 173

U 2003.922 Ø 139

U 2005.355 H 177

U 2006.1028 H 169

U 2006.3273 H 178

U 2007.2250/1 H 182

U 2007.3084 H 159

U 2009.999 H 190

U 2011.2343 H 134

U 2013.207 H 178

U 2014.1635 Ø 123

U 2016.726 H 159, 160

U 2017.824 H 157

U 2017.1294 H 135

U 2017.1474 H 178

U 2017.2960 H 178

U 2020.64 71

Ombudsmandsudtalelser

FOB 1969.94 133

FOB 1982.271 125

FOB 1983.93 123

FOB 1985.114 123

FOB 1989.42 133

FOB 1989.164 139

FOB 1990.339 137

FOB 1991.207 133

FOB 1992.40 126

FOB 1992.232 91

FOB 1994.46 136

FOB 1994.296 193, 194

FOB 1995.199 141

FOB 1995.661 136

FOB 1997.97 194

FOB 1997.248 136

FOB 1997.345 193

FOB 2001.117 126

FOB 2001.137 137

FOB 2001.552 141

FOB 2001.807 137

FOB 2002.140 137, 139

FOB 2002.178 139

FOB 2003.463 140

FOB 2003.590 126

FOB 2004.569 126, 137, 140

FOB 2005.223 140

FOB 2005.258 139

FOB 2006.165 91

FOB 2006.350 162, 180

FOB 2006.390 52, 126, 167

FOB 2006.519 126

FOB 2007.238 137

FOB 2007.245 124

FOB 2007.279 126

FOB 2007.311 141

FOB 2007.485 76

FOB 2007.501 141

FOB 2007.525 140

FOB 2008.92 162

FOB 2008.238 130, 162

FOB 2008.303 132

FOB 2008.380 91, 125

FOB 2008.507 125

FOB 2009 4-7 141

FOB 2009 5-2 121

FOB 2009 20-2 130

FOB 2009, side 47 ff 59

FOB 2010 4-1 126

Side 205

FOB 2010 20-5 126

FOB 2010 20-14 70, 145, 191, 193

FOB 2011 5-3 100

FOB 2011 9-1 95

FOB 2011 11-2 95

FOB 2011 12-1 90, 132

FOB 2011 18-1 141

FOB 2011 20-6 70, 193

FOB 2012-3 124

FOB 2012-4 127

FOB 2012-5 90, 92, 132

FOB 2012-8 128

FOB 2012-18 174

FOB 2012-22 137

FOB 2012-27 104, 123

FOB 2013-3 76

FOB 2013-4 128

FOB 2013-7 130

FOB 2013-9 71, 72

FOB 2013-13 95, 103

FOB 2014-19 123

FOB 2014-24 21, 60, 66, 73, 76, 87, 133, 154

FOB 2015-13 128

FOB 2015-19 139

FOB 2015-29 124

FOB 2015-56 136

FOB 2016-1 90, 92, 132

FOB 2016-33 140

FOB 2016-47 94

FOB 2016-48 94

FOB 2017-1 80

FOB 2017-14 59

FOB 2017-19 58

FOB 2017-27 57

FOB 2018-9 39, 69

FOB 2018-10 137, 176

FOB 2018-11 124

FOB 2018, s. 26 ff 87

FOB 2018-28 87

FOB 2018-29 51, 62, 127

FOB 2019-1 130

FOB 2019-11 39, 68, 90, 130, 132

FOB 2019-17 73, 87, 186

FOB 2019-22 39, 69, 130

Andre domme og afgørelser

Østre Landsrets dom af 27. maj 2019 (ØL B-3159-11) 78

Højesterets dom af 15. juni 2020 (sag 94/2019) 28, 78, 79, 188

SKM2010.642.LSR 181

SKM2011.221.LSR 181

Administrative afgørelser

Ankestyrelsens j.nr. 2017-6072 103

Datatilsynets j.nr 2018-41-0016 108

Datatilsynets j.nr. 2004-313-0247 121

Datatilsynets j.nr. 2007-081-0011 82

Datatilsynets j.nr. 2011-631-0133 82

Rebild Kommunes j.nr. 00.07.00-K00-12-15 138

Rebild Kommunes j.nr. 00.07.00-K00-92-16 138

Sorø Kommunes j.nr. 340-2018-2150 102

EU-Domstolen

C-6/72, Europemballage Corporation og Continental Can Company Inc. mod Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber 158

C-283/81, CILFIT og Lanificio di Gavardo SpA mod Sundhedsministeriet 158

C-203/90, Gutshof Ei mod Stadt Bühl 157

C-64/95, Konservenfabrik Lubella Friedrich Büker GmbH & Co. KG mod Hauptzollamt Cottbus 158

C-236/97, Codan 158

C-48/98, Söhl & Söhlke 158

C-168/00, Simone Leitner mod TUI Deutschland GmbH & Co. KG 159

C-428/02, Fonden Marselisborg Lystbådehavn 158

C-128/11, UsedSoft 159

Side 206

Fra forvaltningsjurist til udviklingsjurist (1. udg.)

Introduktion til offentlig digitalisering