Stikordsregister

A

Advarselsbrev 66

Afsætningstab 75

Almindelige retssager 73ff.

B

Bagvedliggende hensyn 17ff.

Banebrydende designs 81, 314 
Domskommentarer: 140ff., 147ff., 152ff., 172ff., 182ff., 192ff.

Bekendthedsgrad 
Domskommentarer: 97ff., 114ff.

Beklædning 309ff., 325
Domskommentarer: 92ff., 117ff., 130ff., 152ff., 200ff., 204ff., 230ff., 276ff., 289ff., 294ff.

Bernerkonventionen 28

Bevisbyrde 21, 60f., 329f., 344, 347, 348f. Domskommentar: 300

Bevissikring 71ff.

Boliginteriør 317ff.
Domskommentarer: 99ff., 108ff., 110ff., 128ff., 134ff., 140ff., 144ff., 149ff., 159ff., 172ff., 182ff., 220ff., 223ff., 239ff., 245ff., 259ff., 261ff., 268ff., 282ff., 284ff., 302ff.

Brugskunst 32, 310 
Se i øvrigt Beklædning, Boliginteriør og Møbler

Brugsmodelbeskyttelse 12, 18, 20, 329 Domskommentar: 274

Brugsmodelloven 12, 10, 20, 329

Bøde 75, 96

C

Cease and desist letter 66

D

Designretten 23, 34ff.

– beskyttelsesomfanget 35ff., 49f.

– beskyttelsesperioden 37f.

– dansk designregistrering 34

– designforordningen 23, 28, 34ff., 348f. Domskommentarer: 112ff., 130ff., 137ff., 142ff., 144ff., 196ff., 200ff., 217ff., 230ff., 236ff., 239ff., 261ff., 264ff., 268ff., 276ff., 282ff.

– designloven 23, 34, 348f. 
Domskommentarer: 128ff., 130ff., 144ff., 159ff., 196ff., 200ff.

– EU-designregistrering 34

– helhedsindtrykket 36f., 49, 55 Domskommentarer: 144ff., 196ff., 200ff., 217ff., 236ff., 264ff., 268ff., 276ff., 282ff.

– individuel karakter 35ff., 53ff. Domskommentarer: 200ff., 268ff.

– informerede bruger 36f.

– international designregistrering 34f.

– krænkelsesvurderingen 47ff.

– Locarno-klassificering 23, 35

– mønsterdirektivet 23, 28

– mønsterloven 23

– nyhedskravet 35ff. 
Domskommentarer: 130ff., 261ff., 268ff.

– nyhedsskånefrist 38

– ond tro 50, 59f.

– reservedelsreglen 199

– uregistreret EU-design 35, 38, 50 Domskommentarer: 137ff., 142ff., 261ff., 268ff.

Det udviskede erindringsbillede 56f., 323ff. Domskommentar: 117ff.

Dimensionsforskelle Domskommentarer: 99ff., 186ff., 259ff.

Droit moral 32

Side 357

Dominerende markedsposition 
Domskommentarer: 105f., 128f., 172ff., 254ff., 289ff.

E

Edition 72f.

Efterligning 15ff.

– nærgående 16, 52, 312, 314f., 317f., 323 Domskommentarer: 159ff., 279ff.

– slavisk 16, 51, 317 
Domskommentarer: 87ff., 117ff., 130ff., 142f., 152ff., 204ff.

– tilstræbt 16, 52, 60, 313, 325 
Domskommentarer: 94ff., 122ff., 134ff., 159ff., 210ff., 254ff., 284ff.

Egenart 44, 53 Domskommentarer: 89ff., 102ff., 108ff., 149ff., 182ff., 220ff.

Eksperterklæringer 336ff.

– Ensidigt indhentede eksperterklæringer 336ff. Domskommentarer: 210ff., 214ff., 220ff., 232ff., 239ff., 254ff., 259ff., 289ff.

Emballageefterligninger 25, 51, 321ff., 334 Domskommentarer: 97ff., 102ff., 105ff.

Eneret 19ff., 32f., 37, 42

Erstatning 74f. Domskommentar: 302ff.

EU-designregistrering 34, 67

EU-harmonisering 22, 23, 24, 27f., 32, 66, 78

EUIPO 34f., 38

EU-varemærke 24, 38, 67

F

Forbrugsvarer 321ff., 334. 
Domskommentarer: 97ff., 102ff., 105ff., 112ff., 248ff.

Forfalskninger 16

Forlig 77, 342ff.

Formgivning 61 Domskommentarer: 99ff., 102ff., 137ff., 140ff., 182ff., 251ff.

Forvekslelighedskriteriet 50, 52, 55ff., 63 Domskommentarer: 81ff., 94ff., 99ff., 114ff., 122ff., 149ff., 204ff., 217ff.

Frigøre sig tilstrækkeligt 49, 313, 316 Domskommentarer: 147f., 149ff., 163ff., 172ff., 192ff., 220ff., 245ff., 259f.

Fremtoningssammenfald 340

Funktionalistisk formsprog/Funktionelt betinget 44, 314ff., 318, 329ff. 
Domskommentarer: 81ff., 85f., 87f., 89ff., 122ff., 140ff., 170f., 172ff., 182ff., 186ff., 214ff., 254ff., 261ff., 273ff., 289ff.

Fællessprog for markedet 322
Domskommentarer: 117ff., 248ff., 282ff.

G

Gennemsnitsforbruger 41

Gentagne krænkelser 52, 61, 342ff.

God markedsføringsskik 19, 26, 43ff., 331f.

God tro 74 Domskommentar: 144f.

Godtgørelse for ikke-økonomisk skade 75

Grundformer Domskommentarer: 102ff., 223ff., 245ff., 251ff.

H

Helhedsindtryk Domskommentarer: 105ff., 108ff., 112ff., 117ff., 122ff., 152ff., 163ff., 223ff., 232ff., 302ff.

Helhedsvurdering 49, 317
Domskommentarer: 81ff., 147ff., 289ff.

Hensynet til effektiv konkurrence 11, 17ff., 52, 329

Hensynet til innovation og kreativitet 11, 17

Hovedsag 70f., 73

Håndhævelse 65

I

Ibrugtagne varemærker 24, 38ff.

Idébeskyttelse 32, 346f. Domskommentar: 284ff.

Ikoniske designs 314, 317
Domskommentarer: 81ff., 89ff., 140ff., 147ff., 152ff., 163ff., 172ff., 192ff., 259ff., 279ff.

Illoyal konkurrence 26, 51, 58f.

Imitationer 15

Side 358

Industriprodukter 329ff., 345 
Domskommentarer: 85ff., 87ff., 122ff., 170ff., 196ff., 214ff., 251ff., 254ff., 264ff., 273ff.

Infosoc-direktivet 22, 28

K

Kendskabsgrad/Kendskab til originalproduktet (ond tro) 48f., 59ff., 339ff., 344ff. Domskommentarer: 85f., 87f., 96ff., 99ff., 110f., 114ff., 128ff., 134ff., 137ff., 196ff., 204ff., 214ff., 251ff., 254ff., 264ff., 268ff., 276ff., 282ff., 302ff.

Konceptbeskyttelse 32, 346f. 
Domskommentarer: 226ff., 284ff.

Konkurrence på markedet 18f., 52

Konkurrencerelation 58f.

Kontakt/og eller samarbejde mellem parterne (forudgående) 52, 61, 326, 339ff. Domskommentarer: 94ff., 97f., 99f., 170ff., 214ff., 217ff., 236ff., 239ff., 251ff., 264ff.

Kopiprodukt 15f.

Kopiering af markedsføringsmateriale 52

Krænkelsesvurderingen 47ff.

L

Legetøj og spil 327ff. Domskommentarer: 178ff., 217ff., 226ff.

LEGO Minifiguren 20f., 25, 327f., 331 Domskommentar: 178ff.

Logo (brug af eget logo til at skabe 
distance) Domskommentarer: 94ff., 105ff., 137ff., 217ff.

Loyalitetsforpligtelse 61, 339ff.

M

Manipulerede billeder 182ff.

Markedsføringsmateriale 62
Domskommentarer: 114ff., 117ff., 232ff.

Markedsføringsretten 26f., 43ff., 51f.

– afløbsperiode 44 Domskommentar: 276

– adfærd 20, 26, 51, 62, 311, 314, 324, 327, 331, 339ff. Domskommentarer: 25ff.

– beskyttelsesomfanget 51f.

– beskyttelsesperioden 44

– forvekslelighedsvurdering 52, 55ff., 63 Domskommentarer: 81ff., 94ff., 99ff., 114ff., 122ff., 149ff., 204ff., 217ff.

– illoyal markedsfortrængning 51, 58, 311, 317

– indarbejdelse på markedet 44, 322, 344 Domskommentarer: 114ff., 152ff., 223ff., 254ff.

– konkurrencerelation 58f.

– krænkelsesvurderingen 47ff.

– markedsmæssige identitet 26, 43, 55 Domskommentarer: 152ff., 289ff.

– markedsføringsindsats Domskommentarer: 110f., 114ff., 117ff., 137ff., 204ff., 245ff.

– markedsføringsloven 19, 26f., 43ff.

– den markedsføringsretlige generalklausul (§ 3)/God markedsføringsskik 19, 26, 43ff., 331f. 
Markedsføringslovens § 3 omtales i alle domskommentarer med undtagelse af Munkegårdslampe-sagen, Starck toilet-sagen, Rosendahl-sagen, Vola-sagen, Cykelhjelme-sagen og Vipp-sagen.

– markedsposition 11, 18, 20f., 26, 43f., 51, 54ff., 317, 325, 338
Domskommentarer: 105f., 128f., 152ff., 172ff., 254ff., 289ff.

– slavisk eller nærgående efterligning 52

– særpræg/kommerciel adskillelsesevne 43, 53f., 62, 307f. 
Domskommentarer: 85f., 214ff.

– tilegnelseshensigt (ond tro) 52, 59ff.

– (U)rimelig markedsadfærd 26, 62, 311, 314, 324, 327, 331, 339ff.

Markedsundersøgelser 338ff. 
Domskommentarer: 102ff., 122ff., 163ff.

Materialevalg 
Domskommentarer: 85ff., 239ff., 259ff.

Mediation 77ff.

Midlertidige forbud og påbud 68ff.

Side 359

Møbler 314. Domskommentarer: 81ff., 89ff., 94ff., 114ff., 147ff., 186ff., 192ff., 236ff., 279ff.

N

Nice-klassificering 39

Nyhedskravet 35ff. Domskommentarer: 130ff., 261ff., 268ff.

Nyskabelse (inden for et produktområde) Domskommentarer: 89ff., 149ff., 245ff., 251ff., 294ff.

O

Ond tro 48f., 59ff., 74, 344ff. 
Domskommentarer: 85f., 87f., 96ff., 99ff., 110f., 114ff., 128ff., 134ff., 137ff., 159ff., 196ff., 204ff., 214ff., 223ff., 251ff., 254ff., 264ff., 268ff., 276ff., 282ff., 302ff.

Ophavsretten 21ff., 31ff., 48ff.

– bearbejdelser 48

– beskyttelsesomfanget 48

– beskyttelsesperioden 33

– dobbeltskabelse 32

– faderskabsretten 33

– idébeskyttelse 32, 346f. 
Domskommentar: 284ff.

– ideelle rettigheder 32f.

– identitetsoplevelse 38, 55

– kendte principper 
Domskommentarer: 108ff., 223ff., 245ff., 251ff.

– konceptbeskyttelse 32, 346f. 
Domskommentarer: 226ff., 284ff.

– krænkelsesvurderingen 47ff.

– ond tro (som betingelse) 48f., 59ff.

– ophavsmand 21

– ophavsretsloven 21f., 31f., 48 
Domskommentarer: 81ff., 89ff., 94ff., 99ff., 108ff., 134ff., 137ff., 140f., 142f., 147f., 149ff., 152ff., 159ff., 163ff., 172ff., 178ff., 182ff., 186ff., 192ff., 220ff., 223ff., 232ff., 239ff., 245ff., 254ff., 259ff., 268ff., 279ff., 284ff., 289ff., 294ff., 302ff.

– originalitetsgraden 315f., 319

– originalitetskravet 32, 48, 53ff., 62f., 308, 317

– værksbegrebet 21f., 32, 307f.

– økonomiske rettigheder 32

Originalproduktet 16

P

Pariserkonventionen 28, 36

Patentbeskyttelse 12, 18, 20, 329

Patent- og Varemærkestyrelsen 34

Piratkopiering 16

Prisforskelle 56, 58 Domskommentarer: 163ff., 259ff., 264ff.

Produktefterligninger (definition) 15

Punge 312ff. Domskommentar: 157ff.

Påstand

– anerkendelsespåstand 73

– fuldbyrdelsespåstand 73

Påvirkning fra EU 22, 23, 24, 27f., 32, 66, 78

R

Renommé 18, 50, 75, 328

Retsfortabende passivitet 69

Retshåndhævelsesdirektivet 22, 27, 28, 65

Retsmidler 68ff.

Retsmægling 77f.

S

Sagkyndig bistand 332ff.

Sagkyndige dommere 67f., 334

Saglig kompetence 67

Samarbejde og/eller kontakt mellem parterne (forudgående) 52, 61, 326, 339ff. Domskommentarer: 94ff., 97f., 99f., 170ff., 21ff., 217ff., 236ff., 239ff., 251ff., 264ff.

Sammenfald mellem originalprodukt og efterligning 52, 55f., 340f., 344

Sammensatte produkter 196

Serie af efterligninger/serieefterligninger 320f., 346ff. Domskommentarer: 134ff., 159ff., 239ff., 264ff., 268ff., 284ff., 302ff.

Slavisk kopi 16 Domskommentar: 204ff.

Side 360

Smykker 312ff. Domskommentarer: 142f., 232f.

Spil og legetøj 327ff. 
Domskommentarer: 178ff., 217ff., 226ff.

Straf 75 og 341 Domskommentar: 94f.

Subjektive forhold/elementer 52, 59ff., 324, 339ff.

Syn og skøn 332f. Domskommentarer: 81ff., 85ff., 87f., 89f., 94f., 99f., 108f., 122ff., 134ff., 140ff., 147ff., 149ff., 159ff., 163ff., 170f., 172f., 178ff., 182ff., 186ff., 192ff., 220ff., 223ff., 245ff., 254ff., 273ff., 284ff., 289ff., 294ff., 302ff.

– skønspersonens kompetence 334

Særegne formelementer 49 Domskommentarer: 172ff., 182ff., 192ff., 279f.

Særpræg Se Varemærkeretten – 
særpræg/kommerciel adskillelsesevne 
og Markedsføringsretten – 
særpræg/kommerciel adskillelsesevne

Sø- og Handelsretten (kompetence) 67

T

Tasker 312ff. Domskommentarer: 163ff., 210ff.

Teknisk betingede produkter 329ff. Domskommentarer: 87f., 122ff., 170ff., 172ff., 254ff., 273ff.

Tidligere forlig 342f. Domskommentarer: 210ff., 276ff.

Tidligere krænkelser 52, 61, 342ff.

Tilstræbt efterligning 16, 52, 60, 313, 325 Domskommentarer: 94ff., 122ff., 134ff., 159ff., 210ff., 254ff., 284ff.

Tilstrækkelig frigørelse 49, 313, 316 Domskommentarer: 147f., 149ff., 163ff., 172ff., 192ff., 220ff., 245ff., 259ff.

Toldovervågning 78

Totalharmonisering 28

Tredimensionelle varemærker 
(3D-varemærker) 25

TRIPS-aftalen 28, 66

U

Udvanding af et produkts egenart 44, 54 Domskommentarer: 89ff., 102ff., 108ff., 182ff.

Udvidet undersøgelsespligt 
Domskommentar 128ff.

Udviskede erindringsbillede 56f., 323ff. Domskommentar: 117ff.

Uregistreret design 35, 38, 50
Domskommentarer: 137ff., 142ff., 261ff., 268ff.

(U)rimelig markedsadfærd 17f., 26, 62, 311, 314, 324, 327, 331, 339ff.

Utilbørlig adfærd 20, 26, 44, 50

Utroværdige vidneforklaringer 344 Domskommentarer: 114ff., 196ff., 230ff., 254ff., 276ff.

V

Varemærkeretten 24, 38f., 50

– beskyttelsesomfanget 50f.

– beskyttelsesperioden 42

– dansk varemærkeregistrering 38

– EU-varemærkeregistrering 38

– forvekslelighedsvurdering 50, 55ff.

– gengivelseskravet 40

– gennemsnitsforbruger 41

– ibrugtagne varemærker 24, 38ff.

– indarbejdelse 24, 41f., 322 Domskommentarer: 97ff., 102ff., 117ff.

– international varemærkeregistrering 39

– kendetegnsbeskyttelse 24, 50f., 349

– kendetegnsvirkning 42

– krænkelsesvurderingen 47ff.

– Madridprotokollen 24, 39

– Nice-klassificering 39

– særpræg/kommerciel adskillelsesevne 40f., 50, 53f., 62, 307f., 328

– tredimensionelle varemærker 
(3D-varemærker) 25

– utilbørlig udnyttelse 50, 325, 328

– varemærkedirektivet 24, 28

– varemærkeforordningen 24 
Domskommentarer: 178ff., 204ff.

Side 361

– varemærkeloven 24, 38f. 
Domskommentarer: 97f., 102f., 117ff., 163ff., 178ff., 192ff., 196ff., 204ff., 248ff.

Vederlag 74 Domskommentar: 302ff.

Vildledning 56

Voldgift 76

W

WIPO Copyright Treaty 22

World Intellectual Property Organisation(WIPO) 28, 35, 77

World Trade Organisation (WTO) 28, 66

Ø

Økonomisk kompensation 74

Side 362