Bibliografi

Bøger

Aaen Skovbo, Eva, Erstatning for ophavsretlige krænkelser (1. udgave, Forlaget Thomson/GadJura, 2005)

Andersen, Niels M. og Carlquist, Arly og Rubinstein, Anders, Retshåndhævelse af immaterialrettigheder (1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006)

Bently, Lionel og Sherman, Brad, Intellectual Property Law, (5. udgave, Oxford University Press, 2014)

Birch Eriksen, Ulrich, Markedsføringslovens § 1 – Portræt af en generalklausul (1. udgave, Karnov Group, 2014)

Borcher, Erling og Bøggild, Frank, Markedsføringsloven (3. udgave, Karnov Group, 2013)

Borcher, Erling, Produktefterligninger (2. omarbejdede udgave, Forlaget Thomson, 2003)

Bøggild, Frank, EU-varemærkeret (1. udgave, Karnov Group, 2015)

Heide-Jørgensen, Caroline, Lærebog i Konkurrence- og Markedsføringsret ( 4. udgave, Djøf Forlag, 2020)

Hørlyck, Erik, Syn og skøn (6. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2020)

Juul, Jakob og Fauerholdt Thommesen, Peter, Voldgiftsret (3. udgave, Karnov Group, 2017)

Koktvedgaard, Mogens, Immaterialretspositioner (1. udgave, Juristforbundet, 1965)

Koktvedgaard, Mogens, Lærebog i Immaterialret (7. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005)

Madsen, Palle Bo, Markedsret 2 (7. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2019)

Madsen, Palle Bo, Markedsret 3 (7. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2020)

Møgelvang-Hansen, Peter, Riis, Thomas og Trzaskowski, Jan, Markedsføringsretten (3. udgave, Ex Tuto Publishing 2017)

Møller, Jens, Kommenteret retsplejelov, Bruxelles I-forordning. Bind I (10. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2018)

Møller, Jens, Kommenteret retsplejelov, Bruxelles I-forordning. Bind II (10. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2018)

Side 351

Møller, Jens, Kommenteret retsplejelov, Bruxelles I-forordning. Bind III (10. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2018)

Rammeskow Bang-Pedersen, Ulrik og Højlund Christensen, Lasse og Salung Petersen, Clement, Den civile retspleje (5. udgave, Hans Reitzels Forlag, 2020)

Ryberg, Bjørn von, Dansk Immaterialret I – Enerettighederne (1. udgave, Gjellerup/Gads Forlag, 2019)

Salung Petersen, Clement, Immaterialrettigheder og foreløbige forbud (1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008)

Salung Petersen, Clement, Judicielle forbud/påbud og immaterialretsproces (1. udgave, Karnov Group, 2015)

Schiersing, Niels, Voldgiftsloven med Kommentarer (1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016)

Schovsbo, Jens og Holm Svendsen, Niels, Designret (2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013)

Schovsbo, Jens og Rosenmeier, Morten og Salung Petersen, Clement, Immaterialret (5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2018)

Schønning, Peter, Ophavsretsloven med kommentarer (6. udgave, Karnov Group, 2016)

Von Ryberg, Bjørn, m.fl., Grundlæggende Immaterialret ( 2. udgave, Gjellerup 2009)

Wallberg, Knud og Ravn, Mikael Franke, Varemærkeret (5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017)

Artikler

Borcher, Erling, Produktefterligninger efter markedsføringslovens § 1, Ugeskrift for retsvæsen U.2009B.151

Frahm, Kasper og Skibsted, Jens Martin, Vi er fastlåst i en usund beskyttelse af design, Børsen, 26. juni 2016

Rosenmeier, Morten, Nogle bemærkninger om sagkyndiges medvirken i ophavsretssager, Ugeskrift for retsvæsen U.2001B.102

Skovbo, Eva Aaen, Varen som sit eget varemærke, Ugeskrift for retsvæsen
U.2010B.23

Schovsbo, Jens og Rosenmeier, Morten, Brugskunstbeskyttelsen mod meget nærgående efterligninger. Er Højesterets praksis på kant med EU-retten?, Ugeskrift for retsvæsen U.2015B.181

Schovsbo, Jens, Kommentarer til Højesterets dom af 28.8. 2003 og Sø- og Handelsrettens dom af 4.6.2003, NIR – Nordiskt Immateriellt Rättskydd 2004, s. 83

Wetterling, Lotte, Formulering af påstande i civile sager – praktiske erfaringer og råd,Ugeskrift for retsvæsen U.2018B.123

Side 352