Kolofon og forside

article image

Sune Klinge

EU-direktiver og grundrettigheder i horisontale retsforhold

– en juridisk analyse af borgernes retssikkerhed og konsekvenserne for medlemsstaten

1. udgave, 1. oplag

© 2020 by Djøf Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Ecograf, Brabrand

Printed in Denmark 2020

ISBN 978-87-574-4702-6

ebog ISBN 978-87-7198-450-7

Udgivet med støtte fra Det Finneske Legat