Free access

Kolofon

Palle Bo Madsen

Markedsret 3 – Immaterialret

7. udgave, 1. oplag

© 2020 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Clemens

Printed in Denmark 2020

ISBN 978-87-574-4387-5

ebog ISBM 978-87-7198-416-3

Markedsret 3 (7. udg.)

Immaterialret