Forkortelsesliste

i Markedsret 3 (7. udg.)
Free access

Forkortelsesliste

Love og forordninger

aftl.Aftaleloven, lbkg. nr. 193 af 2. marts 2016
BMLBrugsmodelloven, lbkg. nr. 91 af 29. januar 2019
DLKong Christian den Femtis Danske Lov af 15. april 1683
DSFForordning nr. 6/2002 med senere ændringer (om EU-design)
DSLDesignloven, lbkg. nr. 89 af 29. januar 2019
HLLTopografiloven/Halvlederloven, lbkg. nr. 92 af 29. januar 2019
kbl.Købeloven, lbkg. nr. 140 af 17. februar 2014
Krl.Konkurrenceloven, lbkg. nr. 155 af 1. marts 2018
MFLMarkedsføringsloven, lov nr. 426 af 3. maj 2017
OHLOphavsretsloven, lbkg. nr. 1144 af 23. oktober 2014 med senere ændringer
PTLPatentloven, lbkg. nr. 90 af 29. januar 2019
RPLRetsplejeloven, lbkg. nr. 938 af 10. september 2019
strfl.Straffeloven, lbkg. nr. 976 af 17. september 2019
VMFKonsolideret forordning nr. 2017/1001 (om EU-varemærker)
VMLVaremærkeloven, lbkg. nr. 88 af 29. januar 2019

Andre forkortelser

...BByretsdom
bkg.Bekendtgørelse
Bet.Betænkning
EFTDe Europæiske Fællesskabers Tidende (nu EUT)
EPCDen Europæiske Patentkonvention (European Patent Convention)
EPODen Europæiske Patent Organisation (European Patent Office)
EUIPOEuropean Union Intellectual property Office (tidligere OHIM)
EUT FEDDen Europæiske Unions Tidende (tidligere EFT) Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling
FTFolketingstidende
...HHøjesterets dom
HRTHøjesteretstidende
ICCDet Internationale Handelskammer (International Chamber of Commerce)
JDJuristens Domssamling
KOMKommissionsdokument (lovforslag, meddelelser m.v.)
Lbkg.Lovbekendtgørelse
NDsNordisk Domssamling
NIRNordiskt Immateriellt Rättsskydd
NJMDe nordiske Juristmøder
NoHNorsk Højesterets dom
NoLNorsk Lagmannsretts dom
NRtNorsk Retstidende
NUNordisk Udredningsserie
OHIM Office for Harmonization in the Internal Market (nu EUIPO)
OJEPO Official Journal
PCTPatentsamarbejdstraktaten (Patent Cooperation Treaty)
R & RRevision og Regnskabsvæsen
RTRigsdagstidende
SEKKommissionsdokument (internt eller som KOM-supplement, nu SWD)
SHSø- og Handelsrettens dom
SHTSø- og Handelsretstidende
SvHSvensk Højesterets dom
SWDKommissionsdokument (internt eller som KOM-supplement, tidligere SEK)
TemaNordPublikationsserie udgivet af Nordisk Ministerråd
TfKTidsskrift for Kriminalret
TfRTidsskrift for Rettsvitenskap
TRIPsAgreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
UCCVerdenskonventionen (Universal Copyright Convention)
U...Ugeskrift for Retsvæsen. Domssamlingen
U... B...Ugeskrift for Retsvæsen. Den litterære afdeling
...VVestre Landsrets dom
VLTVestre Landsrets Tidende
WIPOWorld Intellectual Property Organization
WTOVerdenshandelsorganisationen (World Trade Organization)
...ØØstre Landsrets dom

Side 420

Markedsret 3 (7. udg.)

Immaterialret