Forside og kolofon

i Vejloven (1. udg.)
Free access

Forside og kolofon

article image

Jurist- og Økonomforbundets Forlag – 2020

Louise Heilberg, Hanne Mølbeck og Jacob Brandt

Vejloven – med kommentarer

1. udgave, 2. oplag

© 2020 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Narayana Press, Gylling

Printed in Denmark 2020

ISBN 978-87-574-4233-5

E-bog ISBN 978-87-7198-412-5

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk

Vejloven (1. udg.)

med kommentarer