Domsregister

i Vejloven (1. udg.)
Free access

Domsregister

Ugeskrift for Retsvæsen

U 1921.610 Ø 105

U 1930.784 Ø 518

U 1934.451 H 404

U 1934.609 Ø 404

U 1935.79 H 404

U 1936.79 H 405

U 1937.806 V 518

U 1947.467 H 518

U 1950.821 Ø 107

U 1954.82/2 H 538

U 1961.213 V 242

U 1962.864 H 241, 242

U 1964.410 V 211

U 1965.209 Ø 489

U 1967.299 H 349

U 1971.126 H 591, 592

U 1974.30 H 275

U 1975.1118 Ø 522

U 1976.86 H 280

U 1977.3 H 574, 575

U 1978.448 H 574

U 1982.892 V 510

U 1984.972/2 H 633

U 1985.239 V 605

U 1988.629 H 277

U 1989.559 H 489

U 1990.147 H 554

U 1993.481 H 610

U 1993.757 H 218, 429

U 1995.930 V 522

U 1996.957 V 357, 366

U 1998.1061 V 106

U 1999.2115 Ø 427

U 2000.577/1 H 487, 491

U 2000.1103 H 137

U 2001.915 V 555

U 2001.1446 H 275, 279, 280

U 2001.2248 H 609

U 2002.1152 Ø 281

U 2002.2281 V 490

U 2003.763 Ø 232

U 2003.841 H 406, 411

U 2006.805 H 524, 525

U 2006.1391 H 409

U 2007.1724 V 604

U 2007.3009 H 409, 410

U 2008.1359 V 428

U 2008.1748 V 352

U 2008.2410 H 609

U 2008.2608 H 574

U 2009.2978 H 404, 406, 516, 517

U 2010.336 Ø 351

U 2010.570 H 407, 408

U 2010.1034/1 H 469

U 2011.1520 Ø 109

U 2012.605 H 274

U 2012.2489 Ø 351, 353

U 2014.1030/2 Ø 425

U 2014.1902 Ø 106, 109

U 2015.248 V 105, 108, 110

U 2015.1061 Ø 106

U 2015.1988 V 351

U 2015.2854 H 408, 412

U 2016.619 Ø 493

U 2016.3327 H 357

U 2017.75 H 406, 413, 517

U 2017.1536 H 409

U 2018.1612 V 107

U 2018.2834/2 Ø 469

U 2018.2938 V 108

U 2019.457 Ø 351, 353, 366

U 2019.464 H 410

U 2019.2055 V 469

Side 687

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

FED 1999.1456 365

FED 2000.640 Ø 364

FED 2000.1757 110

FED 2001.2249 109

FED 2003.2030 Ø 552

Miljøretlige afgørelser og domme

MAD 1997.723 NMK 543

MAD 2000.764 493

MAD 2004.406 NKN 529

MAD 2005.1171 V 591

MAD 2006.1785 251, 262

MAD 2007.1272 280

MAD 2007.1636 493

MAD 2008.155 Ø 490

MAD 2008.970 551

MAD 2008.982 573

MAD 2009.1684 674

MAD 2009.1798 551

MAD 2010.1867 610

MAD 2010.1921 550

MAD 2010.1942 260

MAD 2011.1037 550, 555

MAD 2011.1042 551

MAD 2011.2289 490

MAD 2012.1448 550

MAD 2012.3329 147, 164

MAD 2013.854 490

MAD 2013.1822 128

MAD 2014.17 Ø 609

MAD 2014.54 NMK 143, 146

MAD 2015.91 509

MAD 2015.91 NMK 531

MAD 2015.108 113

MAD 2015.128 260, 262

MAD 2015.129 260, 262

MAD 2015.269 551

MAD 2015.328 611

MAD 2015.554 490

MAD 2015.559 328, 556

MAD 2016.15 277

MAD 2016.257 402

MAD 2016.495 550

MAD 2017.241 Ø 281

MAD 2017.514 559

MAD 2017.516 556

MAD 2018.107 556

MAD 2018.215 559

MAD 2018.237 662

MAD 2018.237 V 611

MAD 2018.243 340

MAD 2018.368 278

MAD 2019.92 337

Kendelser om Fast Ejendom

KFE 1976.78 573

KFE 1976.88 575

KFE 1976.95 573

KFE 1980.154 511

KFE 1981.215 511

KFE 1983.127 278

KFE 1986.53 279

KFE 1990.67 572

KFE 1990.88 274

KFE 1990.92 552

KFE 1991.99 552

KFE 1991.161 571

KFE 1992.116 328

KFE 1992.129 552

KFE 1992.149 552

KFE 1992.160 279

KFE 1994.152 558

KFE 1994.156 551

KFE 1995.198 591

KFE 1997.137 278

KFE 1998.124 543

KFE 1998.269 552

KFE 1998.271 278

KFE 1998.300 555

KFE 1998.305 573

KFE 2000.247 573

KFE 2000.281 127, 573

KFE 2001.230 575

KFE 2001.246 573

KFE 2002.244 512

KFE 2002.251 573

KFE 2003.256 605

KFE 2003.271 573

KFE 2004.132 591

KFE 2004.158 573

KFE 2005.195 573

KFE 2005.219 597

KFE 2006.281 279

KFE 2007.220 558

Side 688

KFE 2009.206 551

KFE 2009.235 555

KFE 2010.174 551

KFE 2011.175 555

KFE 2011.206 557

KFE 2011.245 557

KFE 2012.211 517

KFE 2012.241 406, 413, 517, 518

KFE 2013.165 556, 557

KFE 2013.177 550

KFE 2014.267 550

KFE 2014.274 597

KFE 2015.289 556

KFE 2016.607 558

KFE 2017.515 597

Utrykte domme

Vestre Landsrets dom af 9. december 1985 274

Østre Landsrets dom af 16. maj 1990 365

Østre Landsrets dom af 15. oktober 2003 350, 353

Retten i Odenses dom af 27. marts 2008 375

Retten i Randers’ dom af 2. november 2017 282

Frederiksberg Byrets dom af 11. februar 2019 282

Administrative afgørelser

Ankestyrelsens afgørelse af 22. november 2017    429

Trafikministeriets afgørelse af 30. marts 1990    460

Trafikministeriets afgørelse af 23. juli 1990    457

Trafikministeriets afgørelse af 30. august 1990    458

Trafikministeriets afgørelse af 20. juni 1995    302

Trafikministeriets afgørelse af 28. februar 1996    456

Trafikministeriets afgørelse af 15. april 2003    409

Trafikministeriets afgørelse af 3. juli 2003    121, 666

Trafikministeriets afgørelse af 15. januar 2004    409

Vejdirektoratets afgørelse af 7. april 2000    452

Vejdirektoratets brev af 9. juli 2002    110

Vejdirektoratets afgørelse af 29. januar 2003    297

Vejdirektoratets afgørelse af 31. marts 2004    342, 515, 534

Vejdirektoratets afgørelse af 4. april 2006    111

Vejdirektoratets afgørelse af 21. september 2006    457, 459

Vejdirektoratets afgørelse af 18. januar 2007    391

Vejdirektoratets afgørelse af 21. februar 2008    386, 675

Vejdirektoratets afgørelse af 8. december 2008    385

Vejdirektoratets afgørelse af 9. april 2010    504

Vejdirektoratets afgørelse af 9. august 2010    429

Vejdirektoratets afgørelse af 15. oktober 2010    537

Vejdirektoratets afgørelse af 15. februar 2011    89

Vejdirektoratets afgørelse af 23. februar 2011    208

Vejdirektoratets afgørelse af 18. april 2011    390

Vejdirektoratets afgørelse af 26. april 2011    466

Vejdirektoratets afgørelse af 6. december 2011    351

Vejdirektoratets afgørelse af 6. august 2012    492

Vejdirektoratets afgørelse af 6. november 2013    531

Vejdirektoratets afgørelse af 20. november 2013    428

Vejdirektoratets afgørelse af 18. februar 2014    376

Vejdirektoratets afgørelse af 22. maj 2014    295, 297

Vejdirektoratets afgørelse af 2. oktober 2015    530

Vejdirektoratets afgørelse af 30. november 2015    452

Side 689

Vejdirektoratets afgørelse af 15. april 2016    84

Vejdirektoratets afgørelse af 11. maj 2016    504, 507

Vejdirektoratets afgørelse af 6. september 2016    84

Vejdirektoratets afgørelse af 21. september 2016    287

Vejdirektoratets afgørelse af 20. oktober 2016    367

Vejdirektoratets afgørelse af 21. februar 2017    464

Vejdirektoratets afgørelse af 25. september 2017    340

Vejdirektoratets afgørelse af 4. oktober 2017    209

Vejdirektoratets afgørelse af 12. oktober 2017    453

Vejdirektoratets afgørelse af 26. oktober 2017    641

Vejdirektoratets afgørelse af 10. november 2017    434, 532

Vejdirektoratets afgørelse af 27. februar 2018    303

Vejdirektoratets afgørelse af 11. april 2018    321

Vejdirektoratets afgørelse af 8. januar 2018    457

Vejdirektoratets afgørelse af 8. februar 2018    295, 298, 309

Vejdirektoratets afgørelse af 7. maj 2018    205, 209

Vejdirektoratets afgørelse af 9. maj 2018    430

Vejdirektoratets afgørelse af 7. juni 2018    289

Vejdirektoratets afgørelse af 8. juni 2018    289, 292

Vejdirektoratets afgørelse af 29. juni 2018    450

Vejdirektoratets afgørelse af 6. august 2018    341

Vejdirektoratets afgørelse af 29. august 2018    292

Vejdirektoratets afgørelse af 22. oktober 2018    376

Vejdirektoratets afgørelse af 6. november 2018    261

Vejdirektoratets afgørelse af 26. november 2018    628

Vejdirektoratets afgørelse af 15. januar 2019    305

Vejdirektoratets afgørelse af 30. januar 2019    321

Vejdirektoratets afgørelse af 28. februar 2019    288

Vejdirektoratets afgørelse af 19. marts 2019    660

Vejdirektoratets afgørelse af 4. april 2019    659

Vejdirektoratets afgørelse af 10. april 2019    428

Vejdirektoratets afgørelse af 15. april 2019    425

Vejdirektoratets afgørelse af 24. april 2019    660

Vejdirektoratets afgørelse af 28. april 2019    290

Vejdirektoratets afgørelse af 14. juni 2019    248

Vejdirektoratets afgørelse af 5. juli 2019    428, 437

Vejdirektoratets afgørelse af 12. september 2019    224, 298

EU-Domstolen

Sag C-72/95, Kraijeveld 136

Sag C-227/01, Kommissionen mod Spanien 136, 137

Sag C-508/03, Kommissionen mod Det Forenede Kongerige 170

Sag C-2/07, Abraham 136

Sag C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA mod Ayuntamiento de Madrid 136

Sag C-50/09, Kommissionen mod Irland 136, 170

Sag C-128/09 133, 138

Sag C-129/09 133, 138

Sag C-130/09 133, 138

Sag C-134/09 133, 138

Sag C-135/09 133, 138

Sag C-260/11, Edwards og Pallikaropoulos 663, 664

Sag C-530/11, Kommissionen mod Storbritannien 663, 664

Side 690

Vejloven (1. udg.)

med kommentarer