Kolofon

Jette Thygesen

Grundlæggende afgiftsretlige principper – i teori og praksis

1. udgave, 1. oplag

© 2020 by Djøf Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Ecograf

Printed in Denmark 2020

ISBN 978-87-574-4619-7

ebog ISBN 978-87-7198-407-1