Bilag 1. Skematisk oversigt over registreringsreglerne for spiritus/øl og vin/tobak

i Grundlæggende afgiftsretlige principper (1. udg.)
Free access

Bilag 1. Skematisk oversigt over registreringsreglerne for spiritus/øl og vin/tobak

RegistreringSpiritusafgiftslovenØl- og vinafgiftslovenTobaksafgiftsloven
Hvem skal registreres som oplagshaver
 •  Fremstiller § 7, stk. 2
 •  Modtager § 7, stk. 2
 •  Fjernsalg § 8, stk. 6
 •  Fremstiller § 5, stk. 2
 •  Fremstiller (af både § 1- og § 7-varer) § 9, stk. 2
 •  Modtager (af både § 1- og § 7-varer) § 9, stk. 2
Hvem kan registreres som oplagshaver
 •  Mellemhandler § 5, stk. 3
 •  Fjernsalg § 6 a, stk. 6
 •  Mellemhandler (kun § 7-varer) § 9, stk. 4
 •  Fjernsalg (både § 1- og § 7-varer) § 10 a, stk. 6
Hvem skal registreres som varemodtager
 •  Modtager § 6, stk. 2
 •  Modtager (kun § 7-varer) § 10, stk. 2
Hvem kan registreres som varemodtager
 •  Mellemhandler § 5, stk. 3
 •  Fjernsalg § 6, stk. 6
 •  Mellemhandler (kun § 7-varer) § 9, stk. 4
 •  Fjernsalg (både § 1- og § 7-varer) § 10 a, stk. 6
Midlertidig varemodtagerSkal registreres, og angive og betale afgiften inden afsendelse § 7, stk. 4Skal registreres, og angive og betale afgiften inden afsendelse § 6, stk. 1Skal registreres, og angive og betale afgiften inden afsendelse (både § 1- og § 7-varer) § 10, stk. 1
Erhvervsmæssig oplægningSkal ikke registreres, men angive og betale afgiften inden afsendelse § 8, stk. 4Skal ikke registreres, men angive og betale afgiften inden afsendelse § 6 a, stk. 4Skal ikke registreres, men angive og betale afgiften inden afsendelse (både § 1- og § 7-varer) § 10 a, stk. 4
AfsenderVare fra tredjeland til andet EU-land § 7, stk. 5Vare fra tredjeland til andet EU-land § 6, stk. 5Vare fra tredjeland til andet EU-land (både § 1- og § 7-varer) § 10, stk. 3

Side 249