Appendiks B. Lovoversigt pr. 1.10. 2019

i Børn i familie- og socialretten (3. udg.)
Free access

Appendiks B. Lovoversigt pr. 1.10. 2019

Adoptionsloven Lbkg. (lovbekendtgørelse) nr. 775 af 7. august 2019 af lov om adoption.

Aktivloven Lbkg. nr. 247 af 13. marts 2019 af lov om aktiv socialpolitik.

Barnets Reform L (lovforslag) 178 Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven. (Barnets Reform). Fremsat 24. marts 2010.

Børnebidragsloven Lbkg. nr. 773 af 7. august 2019 af lov om børns forsørgelse.

Børneerstatningslov Lov nr. 178 af 5. marts 2018 om hæftelse for børns erstatningsansvar.

Børneloven Lbkg. nr. 772 af 7. august 2019 af børneloven.

Børne- og ungeydelseslov Lbkg. nr. 609 af 3. juni 2016.

Børnetilskudsloven Lbkg. nr. 63 af 21. januar 2019 af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Erstatningsansvarsloven Lbkg. nr. 1070 af 24. august 2018 af lov om erstatningsansvar

Familieretshusloven Lbkg. nr. 766 af 7. august 2019

Forvaltningsloven Lbkg. nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

Forældreansvarsloven Lbkg. nr. 776 af 7. august 2019 af forældreansvarsloven.

Navnelov Lbkg. nr. 767 af 7. august 2019 af navneloven.

Offentlighedsloven Lov nr. 606 af 12. juni 2013.

Databeskyttelsesloven Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til persondataforordningen.

Retsplejeloven Lbkg. nr. nr. 938 af 10. september 2019 af lov om rettens pleje.

Retssikkerhedsloven Lbkg. nr. 826 af 16. august 2019 af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Serviceloven Lbkg. nr. 798 af 7. august af lov om social service.

Straffeloven Lbkg. nr. 1156 af 20. september 2018, straffeloven.

Værgemålslov Lbkg. nr. 1015 af 20. august 2007 af værgemålsloven

Side 182