Forside og kolofon

article image

Traktatens regler om fri bevægelighed for personer: EU-lovgiver og de yderste grænser

1. udgave, 1. oplag

© 2019 by DJØF

All rights reserved.

No parts of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form an by any means – electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise – without the prior written permission by the author.

Sats: Christensen Grafisk

Tryk: Clemenstrykkeriet, Viborg

Printed in Denmark 2019

ISBN 978-87-574-4668-5

DJØF Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk

Traktatens regler om fri bevægelighed for personer: EU-lovgiver og de yderste grænser (1. udg.)

Besvarelse af Max Sørensen-prisopgaven 2018; Traktatens regler om fri bevægelighed – analyse af de yderste grænser for deres rækkevidde