Stikordsregister

i TV-overvågningsloven (2. udg.)
Free access

Stikordsregister

A

 •  Almindelig færdsel 90, 99f
 •  Anonymisering 42, 147, 161
 •  Ansigtsgenkendelse 30, 76ff, 90, 128
 •  Arbejdspladser 24ff, 115ff, 122, 130ff, 148
 •  Autoriserede personer 78

B

 •  Berigtigelse 64
 •  Beskyttelsesintention 47, 95
 •  Billeder 43f, 74
 •  Kvalitet 43
 •  Portrætbilleder 44
 •  Situationsbilleder 44
 •  Sløret 153
 •  Biometri 76, 79, 90
 •  Blufærdighedskrænkelse 72, 89, 91
 •  Boligområder 108ff
 •  Butik 25, 53f, 103, 115, 127
 •  Butikscentre 98f
 •  Butikstyveri 52f, 158
 •  Børn 49

C

 •  Certificerede personer 22

D

 •  Databehandler 66, 99, 144, 146
 •  Datatilsynet 124, 132, 165
 •  Dataansvarlig 48f, 58, 126, 146
 •  Skøn 127f

E

 •  Edition 149, 151
 •  Ejendomsbeskyttelse 23f
 •  Ejendomsret 102
 •  Erstatning 67, 168

F

 •  Formål 21

H

 •  Hjem 91f, 107, 117f, 122, 133

I

 •  Identificerbarhed 43f, 76, 128
 •  Idrætsanlæg 110f
 •  Indsamling 124, 157, 161
 •  Direkte 124
 •  Indirekte 34, 124
 •  Indsigelse 160
 •  Indsigelsesret 64f, 160
 •  Indsigt 61
 •  Anmodning 63
 •  Informationsfrihed 95
 •  Informationspligt 72, 115, 118f
 •  Pengetransport 120
 •  Politi 123
 •  Skiltning 49, 60, 118, 122
 •  Inspektion 150

K

 •  Kontrol 24
 •  Kriminalitet 20, 23, 50, 109
 •  Kriminalitetsbekæmpelse 21ff, 56, 79, 100
 •  Type af kriminalitet 23, 109, 152
 •  Overvågning, bevismiddel 21, 93, 144f
 •  Kunstig intelligens 81
 •  Kommune 86, 117, 136
 •  Kommunalfuldmagt 112, 136
 •  Kompensatorisk information 132

L

 •  Lydoptagelser 35, 90, 109, 143, 149

M

 •  Mobiltelefon 18, 94

O

 •  Offentliggørelse 144f
 •  Offentlige myndigheder 27, 35, 40, 86, 122f
 •  Side 177
 •  Områder 47
 •  Offentlige rum 25f, 91, 104, 112, 170
 •  Halvprivate rum 25ff.
 •  Private rum 26, 109
 •  Følsomme områder 26
 •  frit tilgængeligt 47, 89, 109
 •  Ikke frit tilgængeligt 47f, 89
 •  Oplysninger 52
 •  Almindelige 52f
 •  Følsomme 52f, 77, 141
 •  Identificerede 77
 •  Strafbare forhold 52f
 •  Opbevaring af optagelser 138f
 •  Opbevaringstid 155ff
 •  Notater om optagelse 157
 •  Optagelse 157
 •  Udvidet 157ff
 •  Tvist 159ff
 •  Oplysningspligt 57, 124f
 •  Overvågning 18, 109
 •  Automatiseret 75
 •  Dehumaniseret 19
 •  Åben 28
 •  Forbud 89
 •  Hemmelig 28f, 115
 •  Med optagelse 30, 97
 •  Systematisk 95
 •  Uden optagelse 30, 97
 •  Lovpålagt 31, 90
 •  Pålæg 138

P

 •  Pengeinstitutioner 100, 103f, 120
 •  Personbegrebet 93
 •  Persondataretten 39, 45, 61
 •  Politi 86, 106, 110f, 136f, 150f
 •  Principper 49
 •  Designprincippet 66
 •  God forvaltningsskik 127
 •  God skik 49, 126
 •  Proportionalitet 50
 •  Minimering 51, 77, 153
 •  Datakvalitet 51f, 64
 •  Tidsbegrænsningsprincippet 52
 •  Datasikkerhed 52, 58, 66
 •  Privatliv 20, 69, 82
 •  Informationelle 42, 67
 •  Privatlivets fred 30, 32, 70, 83, 93, 108

R

 •  Ransagning 168
 •  Risikoområder 24, 100

S

 •  Samtykke 55, 108, 116, 141, 147ff, 163
 •  Sanktioner 59, 127, 166f
 •  Sektor 19, 27, 35, 40, 71
 •  Offentlige 40, 57
 •  Private 29, 40, 54, 79
 •  Sektorregulering 46, 59, 133
 •  Sikkerhed 59, 65ff, 133
 •  fysisk 59
 •  Organisatorisk 59
 •  Systemmæssig 59, 66
 •  Skiltning 49, 60, 118, 122
 •  Sletning 64, 78, 129
 •  Sletningsfrist 58, 63, 129f
 •  Suspension 63

T

 •  Teknologi 18, 30, 94, 96
 •  Analog 30, 45, 47, 96
 •  Digital 18, 22, 47, 30, 138
 •  Opsætning 95ff, 109
 •  Terrorbekæmpelse 24, 136, 139
 •  Tilfældighedsfund 51
 •  TV-Overvågningsbegreb 96

U

 •  Undervågning 18, 26

V

 •  Videregivelse 129, 141ff, 164, 166
 •  Samtykke 147f
 •  Berettiget 149
 •  Ved lov 149
 •  Politi 150
 •  Erhvervsmæssig 152ff
 •  Virksomheder 27, 48, 102f, 151

W

 •  Webkamera 94f

Ø

 •  Økonomisk tilskud 114, 137
 •  Side 178