Forside og kolofon (samt indholdsfortegnelse i PDF version)

i Obligationsret 1. del (6. udg.)
Free access

Forside og kolofon (samt indholdsfortegnelse i PDF version)

article image

På grundlag af Bernhard Gomard: Obligationsret

Torsten Iversen

Obligationsret 1. del

6. udgave, 1. oplag

© 2019 by forfatteren og Djøf Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Jurist- og Økonomforbundets Forlag/Djøf Forlag er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet som pointgivende forlag i den bibliometriske forskningsindikator. For at en publikation kan opnå point, er kravet herfor, at forlaget skal benytte fagfællebedømmelse, hvilket vil sige, at en ekstern forsker har bedømt forskningens kvalitet inden værkets publicering.

Publikationen er fagfællebedømt

Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Clemens

Printed in Denmark 2019

ISBN 978-87-574-4531-2

e-bog ISBN 978-87-7198-351-7